Stortings- og
Sametingsvalget 2021

Vi er stolte av at ca. 120 kommuner og fylker velger oss som samarbeidspartner når de skal gjennomføre den lovpålagte valgannonseringen annet hvert år.

Gjennom flere år har vi sikret kostnadseffektiv annonsering til riktig tid. Vi får svært positive tilbakemeldinger fra våre kunder om at vi har et høyt servicenivå og at vår hjelp bidrar til forenkling av arbeidshverdagen til de valgansvarlige i kommunene og fylkene.

Stortings- og Sametingsvalget 2021