Spennende stilling ved Fiskeridirektoratets overvåkingssenter (Norsk FMC).

Rådgiver

Om stillingen

Norsk FMC (Fisheries Monitoring Center) bemanner i dag direktoratets 24/7 tjeneste. Senteret overvåker inngangen av elektroniske fangst-og aktivitetsrapporter, og posisjonsrapporter fra norske, og utenlandske fiskefartøy, seismikkfartøy, brønnbåter og taretrålere. Senteret har nær kontakt med næringsutøverne og samarbeidende utenlandske kontrollsentra og er et kontaktpunkt for kystvakt, direktoratets regionkontor samt andre offentlige myndigheter.

Senteret har også ansvar for å teste og sluttgodkjenne teknisk utstyr og programvare som fremstilles for godkjenning til bruk i den norske fiskeflåten. I dette inngår nær kontakt med installasjonsfirma og leverandører av teknisk utstyr og programvare.

Antall fiskefartøy som omfattes av krav til rapportering av fangst og aktivitetsdata samt posisjonsrapporter vil bli økt trinnvis fra årsskiftet 2021/ 2022. Innen sommeren 2023 vil alle (anslagsvis 6000) norske fiskefartøy omfattes av kravet til rapportering av slike meldinger.

Arbeidsoppgaver

Som nyansatt skal du delta i arbeidet med sikre at alle fiskefartøy oppfyller krav til rapportering. Konkret vil arbeidet bestå i :

 • Utprøving og godkjenning av nytt utstyr og programvare       
 • Kommunisere med leverandører / installatører av slikt utstyr
 • Følge opp administrative rutiner knyttet til installasjon av slikt utstyr/ programvare om bord i fartøy.
 • Bidra i utviklingen av nye interne prosedyrer og system

Etter behov vil du også måtte delta i rutinemessig oppfølging av rapporteringsavvik.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdannelse fra høyskole / universitet, helst i maritim / fiskerifaglig retning.
 • Kjennskap til / erfaring fra fiskeri / havbruk

Kompetanse knyttet til elektroniske rapporteringssystem på fartøy samt tilleggsutdanning / erfaring i bruk av databaser og sammenstilling av data vil bli tillagt vekt.

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som er:

 • Selvstendig og initativrik
 • Har gode samarbeidsegenskaper
 • Kan kommunisere med fiskere og installatører av utstyr på en konstruktiv og god måte
 • Behersker både nynorsk / bokmål og engelsk skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr

 • Faglig og samfunnsmessig interessante oppgaver i et tverrfaglig miljø, og anledning til å bidra i utviklingen av Norge som ledende innenfor produksjon av sjømat
 • Engasjerte kollegaer og et godt arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning og mulighet for lån i Statents Pensjonskasse
 • Stillingen er lønnet rådgiver, brutto kr. 500.000,-  – kr 630 000,- per år
 • Fra brutto lønn vil det bli trukket 2% for lovfestet medlemskap i Statens Pensjonskasse

Spørsmål om stillingen

Nærmere opplysninger om stillingen kan fåes ved henvendelse til:

 • Seksjonsjef  Anders Østreim, tel.: 970 78 812 eller
 • Seniorrådgiver Jens Wathne, tel.: 995 68 688

Om oss

Fiskeridirektoratet skal fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø.

Vi samarbeider nært med forskningsinstitusjoner, næring og offentlige etater nasjonalt og internasjonalt. Fiskeridirektoratet har om lag 420 ansatte, noe over halvparten arbeider i de fem regionene og resten ved hovedkontoret i Bergen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. I Fiskeridirektoratet er det et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og enkelte mangler i CV. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål. Kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring oppfordres derfor om å søke.

Fiskeridirektoratet benytter seg av Semac bakgrunnssjekk i våre rekrutteringsprosesser. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren, og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

Søknadsfrist

16. mars 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Bergen

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Rådgiver Fiskeridirektoratets overvåkingssenter – Jobbnorge