Kommunalsjef i helse- og omsorgssektoren

Vi søker en kommunalsjef som har kapasitet, kunnskap og ledererfaring til å håndtere mange og allsidige arbeidsoppgaver innen ansvarsområdet. Det er en lederstilling med stor påvirkning på tjenestene som kommunen tilbyr. 

Kommunalsjefen har en egen godt fungerende ledergruppe med engasjerte medarbeidere som gjør oss trygge på at vi sammen vil lykkes.

Kommunalsjefen inngår i kommunedirektørens ledergruppe og har overordnet ansvar for helse, omsorg og velferd i kommunen. Gol kommune sin toppledelse består av kommunedirektør og tre kommunalsjefer med kommunedirektørens fullmakter på sitt område.

Gol kommune har et nært samarbeid med kommunene i regionen. Det er kontinuerlig organisasjonsendringer, og en må regne med endringer i ansvarsområdene.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede, samordne og utvikle avdelingene i helse og omsorg

Kvalifikasjonar:

 • Relevant høyere utdanning
 • Kjennskap til fagområdet, helse og omsorg
 • Erfaring fra offentlig forvaltning

Vi søker deg som:

 • har gode relasjonelle egenskaper
 • har evne til analytisk og strategisk tenking
 • har god forståelse for økonomi og rammebetingelser
 • har evne til å få med deg folk gjennom en engasjerende og motiverende lederstil
 • er en lagbygger
 • god organisasjonsforståelse og evne til å håndtere kompleksitet
 • ønsker å bli medlem av et team hvor det forventes at alle medlemmene tar ansvar for helheten, og at man ikke kun representerer eget ansvarsområde.

Vi tilbyr:

 • spennende arbeidsoppgaver og utfordringer
 • et godt arbeidsmiljø med positive og dyktige medarbeidere
 • ansettelsesvilkår etter gjeldende lover og avtaleverk
 • lønn etter avtale
 • god pensjonsordning
 • hjelp til å skaffe bosted og eventuelt barnehageplass

Annet:

Attester, vitnemål og kontaktinformasjon til referanser må tas med til eventuelt intervju, det blir bare utregnet ansiennitet ut fra innleverte attester.

Det er viktig at du fyller ut alle punkt under skole og utdanning. Det blir produsert ein CV på grunnlag av de data du legger inn.

I skjemaet er det mulig å krysse av for at søknaden ikke skal bli offentliggjort. Dersom du ønsker at søknaden ikke skal offentliggjøres må du grunngi dette. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne likevel kan gjøres offentlige jf. offentlighetsloven §25. Du vil da bli varslet om dette på forhånd slik at du har mulighet til å trekke søknaden din.

Send søknad:

Gol kommune benytter elektronisk søknad, søknader som kommer på papir eller e-post blir returnert. Ved spørsmål knyttet til registrering av elektronisk søknad, kontakt Stian Røstberg via Tjenestetorget 32 02 90 00.

Søkere som er ansatt i Gol kommune har allerede et brukernavn. Dette er som regel navnet ditt, skrevet med store bokstaver. For å generere passord må du følge instruksene du får når du trykker på “Glemt brukernavn/passord”, som du finner på nettsida der du søker stilling. Du vil da få instrukser på den e-posten som vi bruker for å sende deg lønnsslipp.

Alle søkere vil få kvittering på at søknaden er mottatt dersom de har fylt ut korrekt e-postadresse i søknaden.

Gol er en kommune i Hallingdal med ca. 4.600 innbyggere. Vi kan by på gode muligheter for aktiv fritid, både innen friluftsliv og kultur. Hallingdal har 14 skianlegg med Hemsedal som det største. Gol har et flott og innbydende sentrum, som er et knutepunkt i Hallingdal og en populær handleplass med mange og varierte butikker. Gol ligger midt mellom øst og vest med kort vei både til Oslo og Bergen. Kommunen er inkluderende og familievennlig, har ny grunnskole og ny flerbrukshall. Vi kan også tilby god barnehagedekning og et variert skoletilbud i videregående skole.

Gol kommune – Kommunalsjef helse og omsorg