#cd3f00

Vi søker

Kommunedirektør i Fauske kommune

Fauske kommune er inne i en aktiv omstillings- og utviklingsperiode. Hovedfokuset er å utvikle tjenester i tråd med den demografiske utviklingen i lokalsamfunnet og å tilpasse driften til kommunens økonomiske forutsetninger.

Vi søker en inkluderende og tydelig toppleder med evne til tillitsbasert ledelse av en utviklingsorientert organisasjon med god tjenesteyting. Som kommunedirektør jobber du langsiktig og helhetlig til det beste for innbyggerne. Sammen med politisk ledelse og kommunens næringsforetak Fauna KF skal kommunedirektøren være pådriver og nettverksbygger i arbeidet med næringsutvikling i kommunen. Du har god rolleforståelse og evne til samhandling med politisk ledelse.

Arbeidsoppgaver

 • Videreutvikle og tilpasse kommunen sine gode tjenester i dialog med innbyggerne, medarbeiderne, deres organisasjoner og politisk ledelse
 • Lede og utvikle en effektiv, tverrfaglig og kompetent organisasjon med bl.a. bruk av digitale løsninger
 • Sørge for effektiv organisering og god virksomhetsstyring gjennom god ledelse og nytenkning
  • Sørge for gode styringssystemer og planverk
  • Sørge for god mål- og resultatstyring for å sikre bærekraftig utvikling
  • Videreutvikle organisasjonen basert på en framtidsrettet arbeidsgiverpolitikk
  • Videreutvikle en felles kultur som skaper handling og resultat
  • Markedsføre og representere kommunen på en god måte
 • Være en pådriver og tilrettelegger for samfunnsutvikling, utvikle og bruke mulighetene i et aktivt samspill med eksterne samarbeidspartnere
 • Bidra til å styrke interkommunalt og regionalt samarbeid

Kvalifikasjoner

 • Høgskole-/universitetsutdannelse – fortrinnsvis på masternivå. Særlig relevant erfaring kan kompensere for noe av utdanningskravet. 
 • Økonomiforståelse – gjerne også kompetanse på jus
 • Relevant ledererfaring fra offentlig eller privat virksomhet med dokumenterte gode resultater
 • Gode lederegenskaper som personalleder, endringsleder og strategisk leder
 • Evne til å være veiviser i arbeidet med å bygge og utvikle organisasjonen bl.a. gjennom innovasjon og utvikling av morgendagens løsninger basert på digitalisering
 • Motivasjon, energi, humør og evne til å skape engasjement og forpliktelse på mål og gjennomføring
 • Gode kommunikasjonsevner i dialog med politikere, ansatte, innbyggere, medier og samarbeidspartnere
 • God forståelse for politiske prosesser, god rolleforståelse og evne til god samhandling

Egenskaper

 • Tydelig og handlekraftig
 • God gjennomføringsevne
 • Omgjengelig
 • Lyttende og tillitsskapende
 • Evne til å finne løsninger i krevende situasjoner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • En spennende og krevende topplederstilling i en utviklingsorientert kommune
 • Et arbeidsmiljø med dyktige og dedikerte kollegaer
 • Lønn etter avtale

Spørsmål om stillinga kan rettes til ordfører Marlen Rendall Berg telefon 993 22 633, eller til vår rådgiver Rune Frøyslie, De4 search & consulting as, telefon 402 82 150. Henvendelser til rådgiver skjer i fortrolighet.

Søknadsfrist; 18. oktober 2020

I det elektroniske søknadsskjema må du fylle inn opplysninger om utdanning og arbeidspraksis ihht krav i Offentlighetsloven. Det er ikke tilstrekkelig kun å fylle inn personalia og laste opp CV.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere som ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Fauske kommune ligger i Nordland og har nærmere 10 000 innbyggere og et areal på rundt 1200 kvadratkilometer. Fauske er et logistikk knutepunkt i Nordland for vei og bane. 

Fauske er en livskraftig småby med ambisjoner om vekst hvor det er spennende og attraktivt å bo og leve. Vi representerer en bo og arbeidsmarkedsby for mennesker som ønsker å leve midt i Salten, og samtidig ha tilgang til de utvidede tilbudene fylkeshovedstaden Bodø representerer.  

Fauske er sentralt i Indre Salten med stort og variert privat arbeids- og næringsliv, og en rekke offentlige virksomheter. Fauske Kommunen har lange og sterke industritradisjoner innen gruvedrift og mineralutvinning. I ett fremtidige perspektiv vil områder som logistikk, digital- og kraftkrevende industri, mineral og turisme være fremtidige pilarer i samfunnsutviklingen i kommunen.

De4 – Fauske kommune – Kommunedirektør