Hvordan velger jeg den rette?

Fra synsing til kunnskapsbasert seleksjon

Ved første øyekast skulle en tro dette var innledningen til en datingside, men det handler om å velge den rette kandidaten også i arbeidslivet, Samtidig må vi passe på at vi ikke velger noen som ikke passer til jobben.

Dette er noe for deg!

Som vil lære mer om kunnskapsbasert seleksjon og bli tryggere i valget av gode medarbeidere.  Er du leder, jobber du med rekruttering enten i HR eller en annen plass i foretaket, er du tillitsvalgt eller verneombud? Da vil du ikke gå glipp av dette!

  • Enkelt? Ja, faktisk fordi det finns gode verktøy for å gjøre et godt valg!
  • Arbeidskrevende? Nei, arbeidsbesparende! Har du feilansatt og sett hvilke ressurser det krever, og er du sikker på at den medarbeideren du valgte var den som tilførte enheten din mest?
  • Tidkrevende? Nei, tidsbesparende! Når du vet hva du er ute etter, har beskrevet det i stillingsannonsen, da vet du hva du skal lete etter og hva du skal måle.
  • Sånne personlighetstester? Ja, men også andre som arbeidsprøver/case, evnetester, ferdighetstester. Poenget er at du du tester ut de krav du setter, med egnet verktøy.
  • Intervju og magefølelse holder vel lenge? Nei, dette er det dårligste “verktøyet” og det mest brukte.  Veldig få som har en gudbenådet egenskap til å velge den rette gjennom en kort samtale.

25.11.2021 kl 10.00 - 14.15
Ønsker vi velkommen til kunnskapsbasert selektering

  • Et Webinar i regi av Helse Nord sitt Regionalt rekrutteringsnettverk
  • Arr: Helse Nord RHF– Nordlandssykehuset -Universitetssykehuset Nord Norge – Finnmarksykehuset – Helgelandssykehuset – Helse Nord IKT 
  • Webinaret blir streamet av ComanyCast fra studio på Quality Hotel Ramsalt Bodø

Tid

Tema

Hvem

10:00
 

Velkommen

En viktig oppgave i lederrollen er å bidra til at vi har god nok kvalitet på våre medarbeidere!

Anita Mentzoni – 

HR-direktør Helse Nord RHF

10:15

Gjennom foredrag, samtaler, spørsmål fra deltagerne, leder Lars Christian oss gjennom webinaret 

Lars-Christian Elvenes

HR-Norge og programleder av webinaret

10:30

Seleksjonens nytterverdi

Hensikten med seleksjon er bl.a. å velge de søkerne som har størst sannsynlighet for å lykkes og prestere i din organisasjon, hvilken nytteverdi har det egentlig?

Henrik Sørlie

Hovedlærer i ledelse og PhD-stipendiat ved Forsvarets høgskole

11:15

Analog beinstrekk med pauseinnslag 

11:30

Hvorfor er vi ikke mer kunnskapsbaserte når skal ansette nytt personell? Både pasienter og kollegaer fortjener at vi i ambulansen gjør vårt beste!

Karl Christian Kviseth 

Enhetsleder ambulanseområde Salten Indre – Nordlandssykehuset 

12:00

Digital beinbøy med pauseinnslag 

12:15

Når leder «velger» medarbeider, hvilke følger kan det få for leder, arbeidsmiljøet og jobbutførelsen. Noen korte historier om konsekvenser av valg.

Arve Nordlie

HR-Rådgiver med fagområde Rekruttering og lederstøtte i Nordlandssykehuset 

12:45

En samtale om selektering, men spørsmål fra deltagerne, hvor innledere og det regionale rekrutteringsnettverket deltar 

Lars-Christian Elvenes  - HR-Norge leder samtalen og formidler spørsmålene

14:15

Da takker vi for i dag og du kan logge av😊

Innledere:  

Anita Mentzoni-Einarsen
HR-direktør Helse Nord RHF

Universitetsutdanning innen organisasjon, ledelse, HR, markedsføring, økonomi, reiselivsledelse, analyse og strategi. Deler av utdanningen er gjennomført i et internasjonalt miljø ved Newcastle Graduate School of Business i Australia. 

Som HR direktør i et regionalt helseforetak med til sammen 19 000 ansatte, fordelt på 6 underliggende foretak, blir det et strategisk ansvar for hele HR feltet.  Utdanning, rekruttering, HR systemer, HR data og analyse, ledelse og lederutvikling er noen av områdene og vi ser daglig hvor viktig det det er både få tak i personer med rett kompetanse og rett person til rett jobb. Veldig fornøyd med at det regionale rekrutteringsnettverket tar tak i selekteringstemaet og bidrar til læring i organisasjonen gjennom dette webinaret. 

Lars-Christian Elvenes
HR-Norge og Programleder av webinaret

Er fagansvarlig produktutvikling i HR Norge, hvor han er en del av temaet som teamet som utvikler medlemsgoder, arenaer for kompetanseutvikling og han skriver i tillegg ofte for HR Norges Nyhetsbrev. Han har blant annet vært prosjektleder for HR Norges konferanse, Rekrutteringsdagene, gjennom mange år, og har et godt overblikk over rekrutteringsområdet og HR ellers. Tidligere i livet har han jobbet med karriererådgivning, personlighetstester og salg, og han har en mastergrad i psykologi fra NTNU, med vekt på arbeids- og organisasjonspsykologi.

Henrik Sørlie
Hovedlærer i ledelse og PhD-stipendiat
ved Forsvarets høgskole

Henrik Sørlie er hovedlærer i ledelse og PhD-stipendiat ved Forsvarets høgskole. Han har utdannelse fra Krigsskolen og en master i ledelse og organisasjonsvitenskap. Han tar doktorgraden sin i psykologi ved Universitetet i Bergen der han er tilknyttet Institutt for Samfunnspsykologi og Forskningsgruppen for Arbeidsmiljø, Ledelse og Konflikt. Sørlie forsker på motivasjon, seleksjon og ledelse, underviser i statistikk og metode på masterstudiet ved Forsvarets høgskole, og driver selvstendig rådgivning og holder foredrag innen seleksjon. Før doktorgradsarbeidet jobbet han ved Hærens Senter for Rekruttering og Seleksjon, der han var involvert i arbeidet med å kunnskapsbasere og videreutvikle seleksjonsprosessene til befals- og krigsskoleutdanning. 

Om Henrik sitt innlegg:

Hensikten med seleksjon er bl.a. å velge de søkerne som har størst sannsynlighet for å lykkes og prestere i din organisasjon. Desto mer treffsikkert seleksjonen klarer dette, jo bedre er den, fordi den dermed fører til at jobbprestasjonene i organisasjonen blir bedre. Men hvor mye bedre? Og hvordan kan man estimere hva verdien av dette egentlig er for organisasjonen? I innlegget diskuteres spørsmål som:

– Hvordan går man frem for å analysere treffsikkerheten i organisasjonens seleksjon?

– Hvilke grep kan gjøres for å forbedre denne treffsikkerheten?

– Hvordan beregner man hva denne forbedrede treffsikkerheten egentlig er verdt for organisasjonen?

– Hva er den økonomiske verdien av de forbedrede jobbprestasjonene? 

Dette gjøres gjennom caseeksempel med organisasjonsspesifikke treffsikkerhetsanalyser av seleksjonen, videreutvikling av seleksjonen, og beregning av nytteverdi før og etter endringer.

Karl Christian Kviseth
Enhetsleder Indre Salten ambulanseområde og utdannet redningsmann i Luftforsvaret

 Områdeleder ambulansetjenesten Nordlandssykehuset 

Tidl. redningsmann i Luftforsvaret, med ansvar for utdanning av nytt personell

Utdanning i ledelse og organisasjonsutvikling, fra bla Krigsskole

Om innlegget:

Helsevesenet har sin styrke i det å jobbe kunnskapsbasert – å alltid stille spørsmål ved det vi gjør og å prøve å bli bedre.

Hvorfor er vi ikke mer kunnskapsbaserte når skal ansette nytt personell? Hvorfor bare bruker ansiennitet, intervju og referanse når vi vet at det fins bedre metoder? Både pasienter og kollegaer trenger at vi gjør vårt beste, ikke det vi alltid har gjort. Vi må bestemme oss for hva som er godt nok, og lete etter de som er best? Hva følger av kvalifikasjonsprinsippet, hva er egnethet og hvordan kan dette vurderes? 

Tydelige krav og ulike tester satt sammen til et vurderingssenter* prøves nå ut i ambulansetjenesten

Arve Nordlie
HR-Rådgiver med fagområde Rekruttering og lederstøtte i Nordlandssykehuset

 Arve Nordlie er HR rådgiver med fagområdet rekrutering og lederstøtte i Nordlandssykehuset HF. I de syv årene han har jobbet i foretaket har han ledet det strategiske arbeidet med for å profesjonalisere og implementere rekrutteringsarbeidet. Det innbefatter blant annet utarbeidelse av foretakets rekrutteringsstrategi, stillingsmarkedsføring, employer brand samt innføre god metodikk og en tilpasset verktøykasse for ulike faser i rekrutteringsprosessen. 

Nordlie har lang erfaring som bedriftsrådgiver og partner fra blant annet Trollfjord Consulting og WelKom Scandinavia. Arbeidet med omstilling, utvikling og rekruttering som arbeidsområder. Sertifisert rekrutterer og sertifisering på ulike arbeidspsykologiske verktøy.   

Om innlegget:

Har du noen gang tenkt, som leder, at uroen på arbeidsplassen, konfliktnivået og kanskje sykefraværet og ditt renommé som leder, henger sammen med at du har valgt medarbeidere som sikkert gjør jobben, men var det egentlig de du ville ha og ville de egentlig jobbe hos deg? Eller kanskje oppdaget at du skulle sjekket ut eller testet selvfølgeligheter, som får konsekvenser for medarbeiderens jobbutførelsen, men som blir ditt problem å løse. Som med et enkelt spørsmål eller en praktisk test kunne avklart dette. Det sies ofte litt spøkefullt “ville du ansette en pianist uten å høre vedkommende spille?” Tja????

Gjennom, praktiske eksempler belyses erfaringer fra implementeringsarbeidet i Nordlandssykehuset, fra strategi til praktisk utførelse.   

Hvordan velger jeg den den rette? – Helse Nord