Ønsker du å være med å videreutvikle et nytt og moderne bibliotek?

Biblioteksjef

Kultur, Narvik kommune

Vi søker en engasjert, samarbeidsvillig og motiverende leder som skal utvikle biblioteket i tråd med brukernes behov. I tillegg skal du sammen med ledergruppa i enhet Kultur ta del i å ivareta Narvik som kulturkommune. Narvik bibliotek består av hovedbibliotek og to filialer. Det er betjent drift lørdag og søndag ved hovedbiblioteket. Det er 11 ansatte.

Arbeidsoppgaver

Vi  søker en biblioteksjef som kan utvikle biblioteket i tråd med samfunnet og brukerne sine behov. Du må være interessert i nytenking når det gjelder litteratur- og kulturformidling, og biblioteket som møteplass og kunnskapsarena. 

Du vil være ansvarlig for:

 • Daglig drift av bibliotekets avdelinger
 • Bibliotekutvikling og kompetanseheving
 • Oppstart og oppsyn med prosjekter og arrangement
 • Samarbeid med eksterne og være en aktiv deltaker i ledergruppa til enhet kultur

Biblioteket ønsker å ha en aktiv samfunnsrolle, og drive bred formidlingsaktivitet. Vi har godt samarbeid med ulike institusjoner, frivillige organisasjoner og har et regionalt samarbeid med bibliotekene i Ofoten.   

Det er ønskelig at vår nye biblioteksjef tar en aktiv formidlingsrolle, og har en sterk interesse for barne- og ungdomslitteratur. Du vil få en arbeidsplan som omfatter kveldsvakter og lørdagsvakter. En må også regne med noe arbeid på kveldstid i forbindelse med arrangement.

Biblioteksjefen er faglig og administrativ leder for avdelingene og rapporterer direkte til enhetsleder kultur

Kvalifikasjoner

 • Godkjent bibliotekutdanning med litteraturvitenskap på universitetsnivå
 • Relevant bibliotekfaglig praksis
 • Ledererfaring
 • Erfaring med å skrive gode søknader
 • Gode data-/teknologikunnskaper
 • Kunnskaper om tilskuddsmuligheter innen feltet

Personlige egenskaper

 • Evne til å motivere
 • Gode samarbeidsevner
 • Initiativsterk og innovativ
 • Godt humør og stort engasjement
 • Komfortabel med å stå foran en forsamling og formidle et budskap

Vi tilbyr

 • Hyggelige kollegaer
 • Lønn etter avtale
 • Godt arbeidsmiljø
 • Gode pensjon- og forsikringsordninger

Annet

Vi oppfordrer kvalifiserte til å søke – uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller minoritetsbakgrunn. Fast ansatte i Narvik kommune med fortrinnsrett som overtallig, ferdig arbeidsavklart eller som ønsker å øke sin stillingsandel, oppfordres til å søke.

For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, annet regelverk og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på seks måneder. Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønske om unntak fra offentlighet må begrunnes i søknaden, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Søker vil bli varslet om ønsket ikke tas til følge.

Narvik kommune oppfordrer til å benytte elektronisk søknadsskjema. 

Kontakt
Randi Melgaard, Enhetsleder, 918 56 867

Arbeidssted
Kongens gate 45, 8514 Narvik

Søknadsfrist: 15. desember 2020

Søknadsfrist

15.12.2020

Arbeidssted

Narvik

Stilling

Biblioteksjef

Heltid/deltid

Heltid

Kontaktinfo

Randi Melgaard
Enhetsleder
918 56 867

Narvik kommune – et samfunn i utvikling
Narvik kommune er et naturlig knutepunkt i hjertet av Nord-Norge. Narvik kommune strekker seg fra Tysfjorden i sør til fylkesgrensa Troms og Finnmark i nord. Vi har om lag 22.000 innbyggere.

Narvik har alt man kunne tenke seg av naturopplevelser, aktiviteter og kulturarrangementer. Her ligger Nord-Norges flotteste alpinanlegg i gangavstand fra sentrum, vi har fjell og fjorder som innbyr til alt fra toppturer, padling og dykking, du kan spille golf i Skjomen og du finner både kulturarrangementer og festivaler her. Vi har kort reisevei til spektakulære steder som Lofoten, Vesterålen, nasjonalfjellet Stetinden og Hamarøy. Narvik har også jernbane til Sverige, og du kan ta toget helt til Stockholm eller resten av Europa. 

Satsingsområdene i regionen er reiseliv, kraft og fornybar energi, blå næringer, forsvaret og grønn transport, logistikk og infrastruktur. I Narvik ligger UiT, Norges arktiske universitet. Kommunen har utstrakt samarbeid med UiT, næringslivet og Universitetssykehuset Nord-Norge. UNN Narvik er også godt i gang med å bygge et nytt topp moderne sykehus for regionen, midt i Narvik. Narvik er norsk søkerby for alpin-VM i 2027. 

Narvik kommune – Biblioteksjef