Ønsker du interessante og spennende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø?

Rådgiver idrett og friluftsliv

Trøndelag fylkeskommune, Avdeling kultur og folkehelse søker rådgiver i 100% stilling i et vikariat fra og med 04.01.21 – til og med 30.04.22 ved seksjon for folkehelse, idrett og frivillighet.

Arbeidsoppgaver

 • Rådgivning innen planlegging og realisering av idrettsanlegg
 • Rådgivning og informasjon i idrettsfaglige spørsmål
 • Samarbeide med idrettskretsen og andre regionale ledd innen idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet
 • Forvaltning av spillemidler
 • Utøve samfunnsutviklerrollen innen saksområdene idrett, friluftsliv, anlegg og fysisk aktivitet
 • Utføre andre arbeidsoppgaver som naturlig faller inn under arbeidsfeltet, som politisk saksbehandling, tilskuddsordninger og plansaker

Kvalifikasjoner

 • Relevant høgere utdanning på bachelor eller mastergradsnivå med god kjennskap til arbeidsområdet
 • Erfaring fra prosjekt-/utviklingsarbeid
 • Krav om erfaring fra forvaltning av spillemidler
 • God forståelse for forskningsmetodikk, tolkning og formidling av forskningsresultater
 • IKT basiskunnskaper og forståelse for offentlige krav til dokumenthåndtering
 • Sertifikat klasse B

Personlige egenskaper

 • Engasjement og utpregede samarbeidsevner internt og eksternt
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Evne til strategisk tenkning
 • Strukturert, analytisk, ryddig
 • Evne til å bygge relasjoner
 • Integritet og rolleforståelse

Vi tilbyr

 • Interessante og spennende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • Gode forsikrings- og pensjons ordninger
 • Lønn etter gjeldende avtaler og ellers ansettelsesvilkår for Trøndelag fylkeskommune

Arbeidssted: Trondheim

Du må regne med noe reisevirksomhet i fylket.

Søknadsfrist: 1. desember 2020

For spørsmål, ta kontakt med seksjonsleder for Folkehelse, idrett og frivillighet Jorunn Lilleslett, tlf. 74 17 50 69 / 478 62 411, e-post: jorli@trondelagfylke.no

Søknadsfrist

01.12.2020

Arbeidssted

Trondheim

Stilling

Vikar rådgiver idrett og friluftsliv

Heltid/deltid

Heltid

Kontaktinfo

Seksjonsleder for Folkehelse, idrett og frivillighet
Jorunn Lilleslett
74 17 50 69 / 478 62 411
jorli@trondelagfylke.no

Vår visjon er «Vi skaper historie». Vi lever etter verdiene: Åpen og nysgjerrig i holdning, Modig og ansvarlig i handling.

Trøndelag fylkeskommune er en kunnskapsorganisasjon med stor tverrfaglighet og rundt 4700 medarbeidere. Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling. Trøndelag fylkeskommune er en av landets største veieiere med ca 6.000 km fylkesvei.

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste politiske organ. Vi har to administrasjonssteder: Steinkjer og Trondheim.

Trøndelag fylkeskommune – Vikar rådgiver idrett og friluftsliv