Vi søker dyktig og utviklingsorientert

HMS-rådgiver

2.g.u.

Ved HR- avdelingen opprettes nå en 100 % fast stilling som HMS-rådgiver.

HMS-rådgiveren skal styrke enhetens kompetanse og kapasitet innen HMS-området og yte service til avdelingene ute i enhetene. Viktige fokusområder vil være helsefremmende og forebyggende arbeidsmiljøarbeid, nærværsarbeid og bidra til at HMS ivaretas på en helhetlig måte av ledere/verneombud.

Vi søker en engasjert og selvstendig person som aktivt vil jobbe med HMS i og på tvers av avdelinger. Du har et resultatorientert tankesett med engasjement til å forbedre prosesser og arbeidsmetoder, samt  bistå til opprettholdelse av allerede etablerte og gode rutiner. Du har analytiske evner og er kvalitetsbevisst.

Stillingen arbeider tett sammen med HR-rådgiver i sykefraværsarbeid med fokus på arbeidsmiljøfaktorer for å skape gode arbeidsmiljø.

Arbeidsoppgaver:

 • Bistå ledere i det systematiske planarbeidet med HMS
 • Utvikling, vedlikehold og opplæring av elektronisk HMS-system
 • Bidra på overordnede risikovurderinger ved enheter etter behov
 • Fasilitator i arbeidsmiljøprosesser
 • Rådgivning innen fysisk, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
 • Deltakelse i arbeidsmiljøutvalg
 • Kurs og undervisning
 • Veiledning
 • Initiering og deltakelse i ulike prosjekter innenfor fagområdet
 • Samt andre oppgaver relatert til HMS og arbeidsmiljøarbeid

Kvalifikasjoner:

 • Stillingen krever høyere utdanning (mastergrad el. tilsvarende) innen relevante fag. Kravet om høyere grads utdanning (mastergrad el. tilsvarende) kan fravikes for søkere med lavere grads utdanning (bachelorgrad) dersom  søker har særlig lang og relevant erfaring.
 • Relevant arbeidserfaring fra arbeid innen helse-, miljø- og sikkerhet, og saksbehandling.
 • Det er en fordel med kjennskap til norsk offentlig forvaltning og relevant lov- og avtaleverk 
 • Du har generelt god IT- kompetanse, og er vant med å bruke ulik programvare aktivt i arbeidshverdagen.
 • Erfaring fra å holde kurs og veiledning.
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Egenskaper:

 • Utviklings- og løsningsorientert, og evne til å jobbe med kontinuerlig forbedring
 • Viktig med en profesjonell servicekultur og god formidlingsevne
 • Selvstendig og initiativrik
 • Gode samarbeidsevner og relasjonskompetanse
 • Må kunne jobbe samlende, skape dialog og bidra i et jobbfellesskap
 • Det er en fordel om du har en interesse for feltet
 • Systematisk og systemrettet

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet for stillingen.

Krav til språkkunnskaper:

Meget god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi kan tilby deg:

 • En utfordrende og givende jobb i en kommune som ønsker å være ledende i utvikling av gode, profesjonelle og effektive tjenester 
 • Variert arbeid i et positivt miljø
 • Opplæring, veiledning og faglig utvikling
 • Gunstig pensjonsordning
 • Lønn etter avtale
 • Fleksibel arbeidstid 

Tilsettingsvilkår:

Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden.
Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger.
For alle som yter tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

Generelt:

Med utgangspunkt i politisk vedtatt “Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering”, oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til hr@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknad sendes:

Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Vi ber om at søknadstekst fylles ut.
Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller e-post: hr@sortland.kommune.no

Vi ber om at attester og vitnemål lastes opp i søknadsprosessen. Arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et evt. jobbtilbud.

Velkommen som søker!

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere.

Søknadsfrist

31.01.2021

Arbeidstid

Heltid

Stilling

HMS-rådgiver

Stillingstype

Fast ansatt

Kontaktinfo

Midt i Vesterålen finner du Sortland, en by med et optimistisk næringsliv og en befolkning i vekst. Som handelssentrum for hele regionen, kan du nyte godt av servicetilbud og fasiliteter som kan måle seg med utvalget i større byer.

Med det spenstige utvalget av kultur-, idretts og fritidsaktiviteter, vil du garantert finne noe som passer deg, liten og stor.

Full barnehagedekning og et godt tilbud i videregående skole gjør livet enklere.

Byen er omkranset av den vakre og ville vesterålsnaturen, en oase for alle typer friluftsliv, fra nærhet til marka til spektakulære opplevelser til fjells og i havgapet.

Sortland kommune har ca.1000 ansatte og er Vesterålens største arbeidsplass.

Vil du vite mer om Sortland, se vår hjemmeside www.sortland.kommune.no eller ta kontakt med oss.

Sortland kommune – HMS-rådgiver