Brenner du for HR-feltet, og har du erfaring med organisasjonsutvikling?

Da kan du bli vår nye HR-rådgiver!

Narvik kommune er i omstilling. I takt med at demografi og samfunnsstruktur er i endring må organisasjonen tilpasse seg. Vår viktigste ressurs er de ansatte, og Narvik kommune har derfor valgt å ha en sterk HR-enhet. Vi søker en utviklingsorientert lagspiller med høy kompetanse innenfor HR-feltet. Når du er på plass vil du bli en del av et dyktig team sammensatt av ulik kompetanse hvor vi kompletterer hverandre i faglig bakgrunn og erfaring. 

Arbeidssted er fortrinnsvis Narvik. Dersom den best kvalifiserte kandidaten ønsker arbeidssted Ballangen eller Kjøpsvik kan dette være aktuelt.

Arbeidsoppgaver
 • Delta i organisasjonsutviklingsprosesser
 • Utvikle og gjennomføre kompetanse- og lederutviklingstiltak
 • Delta i utvikling og implementering av relevante HR-prosesser, dokumenter og verktøy
 • Bistå i rekrutteringsprosesser, onboarding og avvikling
 • Rådgivning og støtte til ledere innen HR-faglige spørsmål
 • Kursing og opplæring innen sentrale HR-områder
 • Medarbeiderundersøkelser
 • Nærværsarbeid, arbeidsmiljø og HMS
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen
Kvalifikasjoner
 • Høyere relevant utdanning på minimum bachelornivå
 • Bred erfaring innenfor HR-feltet, herunder organisasjonsutvikling og andre strategiske HR-prosesser
 • God kjennskap til relevant lov- og avtaleverk
 • God digital kompetanse
 • Sertifisering i arbeidspsykologiske tester er ønskelig
 • Rådgiver- og veiledningskompetanse samt erfaring med prosessledelse og forbedringsarbeid er en fordel 
Personlige egenskaper
 • Du er personlig og faglig tillitvekkende, robust og trygg
 • Du er en god relasjonsbygger og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du evner å jobbe både operativt og strategisk
 • Du er handlekraftig og gjennomføringssterk
 • Du er tydelig og løsningsorientert
 • Du jobber strukturert og planmessig
 • Du har høy integritet
 • Du har interesse for digitalisering og ny teknologi
 • Du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
Vi tilbyr
 • Godt arbeidsmiljø og dyktige kollegaer
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling 
 • Konkurransedyktig lønn i tråd med sammenlignbare stillinger
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger gjennom KLP

For stillingen gjelder det 6 måneders prøvetid. Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsket om unntatt offentlighet må begrunnes i søknaden, jf. Offentleglova § 25, andre ledd. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge. Tilsettingen vil skje på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lovverk, reglement og tariffavtaler

Søknadsfrist

10.01.2021

Arbeidssted

Narvik

Stilling

HR-rådgiver

Heltid/deltid

Heltid

Kontaktinfo

Anette Søraas
Enhetsleder HR
  918 28 221

Narvik kommune – et samfunn i utvikling
Narvik kommune er et naturlig knutepunkt i hjertet av Nord-Norge. Narvik kommune strekker seg fra Tysfjorden i sør til fylkesgrensa Troms og Finnmark i nord. Vi har om lag 22.000 innbyggere.

Narvik har alt man kunne tenke seg av naturopplevelser, aktiviteter og kulturarrangementer. Her ligger Nord-Norges flotteste alpinanlegg i gangavstand fra sentrum, vi har fjell og fjorder som innbyr til alt fra toppturer, padling og dykking, du kan spille golf i Skjomen og du finner både kulturarrangementer og festivaler her. Vi har kort reisevei til spektakulære steder som Lofoten, Vesterålen, nasjonalfjellet Stetinden og Hamarøy. Narvik har også jernbane til Sverige, og du kan ta toget helt til Stockholm eller resten av Europa. 

Satsingsområdene i regionen er reiseliv, kraft og fornybar energi, blå næringer, forsvaret og grønn transport, logistikk og infrastruktur. I Narvik ligger UiT, Norges arktiske universitet. Kommunen har utstrakt samarbeid med UiT, næringslivet og Universitetssykehuset Nord-Norge. UNN Narvik er også godt i gang med å bygge et nytt topp moderne sykehus for regionen, midt i Narvik. Narvik er norsk søkerby for alpin-VM i 2027. 

Narvik kommune – HR-rådgiver