Vil du bli vårt personvernombud?

Brønnøysundregistrene søker deg som kan bidra til å styrke virksomhetens kunnskap og kompetanse innen personvern.

Brønnøysundregistrene har forvaltningsansvar for en rekke registre og registerlignende funksjoner, blant annet Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Løsøreregisteret, Regnskapsregisteret og Konkursregisteret.  Vi utvikler og driver digitale tjenester som effektiviserer, samordner og forenkler dialogen med det offentlige for personer og virksomheter.

Som personvernombud skal du bidra til at Brønnøysundregistrene ivaretar personverninteressene til både ansatte og brukere. Du skal gi råd og føre tilsyn med og kontrollere etterlevelsen av personvernregelverket i hele virksomheten. Du skal prioritere innsatsen der risikoen for personvernbrudd er størst og foreslå ansvarsfordeling for oppgaver knyttet til ivaretakelse av personvernet. Du vil ha en uavhengig rolle og rapportere direkte til øverste ledelsesnivå.

Arbeidsoppgaver

 • kontrollere etterlevelse av personvernregelverket for hele virksomheten
 • informere, gi råd og anbefalinger i personvernrettslige problemstillinger
 • fungere som et kontaktpunkt mot Datatilsynet
 • gjennomføre holdningsskapende arbeid i virksomheten og opplæring av medarbeidere

Kvalifikasjoner

Du må ha

 • master i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen
 • interesse for personvern, personvernlovgivningen og informasjonssikkerhet
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Det er fint om du også har

 • erfaring innen personvern- og informasjonssikkerhetsområdet  
 • spesialisering innen EU/EØS-rett
 • erfaring fra offentlig sektor
 • erfaring med saksbehandling, veiledning/rådgivning og utredningsarbeid

Det forutsettes at den som ansettes kan autoriseres for BEGRENSET.

Personlige egenskaper

 • du må ha interesse for samspillet mellom jus og teknologi
 • du må ha evne til å sette deg inn i nye problemstillinger, være løsningsorientert, strukturert og analytisk
 • du må arbeider selvstendig og målrettet
 • du må ha gode samarbeidsevner 
 • du må ha god rolleforståelse og må kunne gjøre gode etiske vurderinger
 • du må ha evne til helhetlig tilnærming på tvers av fagområder

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • interessante og utfordrede oppgaver innen digitalisering og forenkling av Norge
 • et godt arbeidsmiljø med en uformell tone og stor vilje til å skape noe sammen
 • gode muligheter for kompetanseheving og en god stipendordning
 • utviklingsprogram for unge medarbeidere
 • fleksibel arbeidstid med god balanse mellom arbeidsliv og privatliv
 • trening i arbeidstiden med inntil 2 timer i uka, godt utstyrt trimrom, bedriftsidrettslag og ulike velferdsarrangement
 • nye og moderne kontorlokaler med fantastisk utsikt over Helgelandskysten
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av landets beste pensjonsordninger, med gunstig boliglån og gode forsikringsordninger
 • hjelp til å skaffe bolig

Stillingen er lønnet som seniorrådgiver med årslønn fra kr 543 500-873 400, avhengig av dine kvalifikasjoner. Prøvetiden er seks måneder.

Inkludering og mangfold

Inkludering og mangfold er en styrke og vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Generelt

Brønnøysund er en hyggelig kystby med korte avstander til jobb, fritids- og servicetilbud. Vi har full barnehagedekning og et godt oppvekstmiljø i trygge omgivelser. Brønnøy kommune tilbyr gratis barnehageplass og SFO for barnefamilier som flytter til kommunen. Ordningen gjelder fram til 01.01.2024.

For deg som liker friluftsliv er det mange muligheter for fine naturopplevelser til lands, til fjells og i skjærgården. Vi har også et rikt kulturliv, flere treningssentre og idrettslag.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du begrunne dette i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Du må laste opp relevante vitnemål og attester for å bli vurdert som søker. Vitnemål og/eller karakterutskrifter henter du fra vitnemålsportalen i Jobbnorge. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra NOKUT. 

Ta gjerne kontakt

Dersom du har spørsmål om stillingene kan du ta kontakt med underdirektør seksjon Jus, Øyvind Vågan, mob 905 62 763.

For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20 eller e-post, kundeservice@jobbnorge.no.

Søknadsfrist: 09.05.2022

Om Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene utvikler og driver digitale tjenester som gjør dialogen med det offentlige enklere for personer og virksomheter. Vi driver mange av landets viktigste registre og har 430 medarbeidere.

De fleste jobber i Brønnøysund. Vi har også kontorer i Narvik og Oslo.

Vi gjør det enklere å forholde seg til det offentlige. Ta en titt på videoen vår.

Brønnøysundregistrene – Personvernombud