Vi ønsker oss en

Økonomirådgiver

Om stillingen

Ved Viken senter jobber vi for å styrke menneskers mulighet til å mestre livets utfordringer. Her får du en vakker arbeidsplass med en unik atmosfære, og gode muligheter for medvirkning og utvikling. 

Du får fagansvar for økonomi i stiftelsen. Arbeidsdagene dine vil bestå av arbeid med budsjettprosesser, prognoser og pensjon. Du vil være direktørens og enhetsledernes rådgiver og bidra med analyser knyttet til virksomhetsstyring og utvikling. Dersom du ønsker hel stilling vil du også få ansvar for administrative oppgaver innefor personalområdet, slik som nærværsarbeid, arbeidsplaner, onboarding og saksbehandling. Det kan også være aktuelt med brukerrettet IT-arbeid.

60 – 100 % stilling

Hvem leter vi etter?

Vi vil gjerne møte deg som er selvgående og faglig trygg.  Det er viktig for oss at du vil bidra til utvikling og forbedring, og at du ser betydningen av våre tilbud. Du må like samarbeid og være analytisk.

 

Kompetanse

  • relevant bachelor innen økonomi
  • relevant arbeidserfaring
  • personlig egnethet vektlegges.

Hos oss får du

  • jobbe i et arbeidsmiljø med tett samarbeid mellom ulike yrkesgrupper
  • en fremtidsrettet og vital kompetanseorganisasjon
  • lønn etter avtale

Les mer om Viken senter og tilbudet hos oss her

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til HR- og administrasjonsleder Gro Eggenheim på tlf 952 12 478 eller direktør Jon Henrik Wien på tlf 900 94 910. Søknad, CV og minst 2 referanser sendes elektronisk fra “søk på jobben” på denne siden. 

Dette er Viken senter

Viken senter ligger i naturskjønne omgivelser i Bardu kommune i Indre Troms, med nærhet til byene Tromsø og Narvik, og med rike muligheter for rekreasjon og friluftsliv. Viken senter er en landsdekkende diakonal stiftelse som fremmer psykisk helse og livskvalitet gjennom en helhetlig tilnærming.

Viken senter gir tilbud innen forebygging og behandling. Klinikkenheten er en spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern med avtale med Helse Nord RHF. Klinikken har døgnbehandlingsplasser for voksne og familier.

Innen forebygging har vi lavterskeltilbud med utgangspunkt i relasjons- og kommunikasjonskompetanse. Vi driver faglig formidling og kompetansehevende kursvirksomhet.

Stiftelsens administrasjon ivaretar områdene virksomhetsstyring, HR, økonomi, kvalitet, markedsføring, kommunikasjon, IT og service.

Ved Viken senter jobber vi for å styrke menneskers mulighet til å mestre livets utfordringer. Vi har et engasjert og kompetent personale bestående av totalt 60 medarbeidere.

Søknadsfrist

15. august 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Bardu

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Viken senter

Økonomirådgiver – Viken senter – Jobbnorge ID 205817