Er du interessert i å arbeide med integreringsfeltet?

Førstekonsulent/rådgiver(fast stilling)

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet har ansvar for barnehage, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskole, høyere utdanning, voksnes læring, kompetansepolitikk, integrering og forskning. Departementet har også overordnet styring, kontroll og tilsyn med en rekke underliggende etater og virksomheter. Kunnskapsdepartementet har om lag 330 medarbeidere fordelt på syv avdelinger, kommunikasjonsenhet og departementsrådens stab. Departementets arbeid bygger på verdiene profesjonalitet, åpenhet og gjennomføring. Mer informasjon om departementet finnes på www.regjeringen.no

Integreringsavdelingen har ansvar for å utvikle og samordne regjeringens integreringspolitikk og for å sikre at integreringsperspektivet ivaretas av fagmyndigheter på ulike forvaltningsområder. Avdelingen har ansvar for bosetting av flyktninger, kvalifisering av voksne innvandrere (herunder introduksjonsprogrammet), statsborgerfeltet og tolkefeltet samt tilskudd til kommuner og frivillige organisasjoner på integreringsområdet. Avdelingen har ansvar for administrativ og faglig styring av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), som gjennomfører integreringspolitikken på departementets ansvarsområde

Om stillingen

Avdelingen har ledig en fast stilling som førstekonsulent/rådgiver i Seksjon for budsjett og bosetting. Seksjonen har blant annet ansvar for avdelingens budsjettarbeid, tilskuddsforvaltning, forskning og utvikling, sivilsamfunnets rolle på integreringsfeltet, internasjonalt arbeid og arbeid med bosetting av flyktninger.

Vi kan tilby interessante, utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver i et hektisk og godt arbeidsmiljø.

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeide budsjettforslag for regjering og Storting
 • Bidra i koordinering av budsjettprosessen, både internt, opp mot underliggende virksomhet og andre departementer
 • Bidra med vurdering av økonomiske og administrative konsekvenser i ulike prosesser
 • Gi faglige råd til politisk ledelse, iverksette politiske vedtak og bidra til faglig utvikling innenfor saksområdene til seksjonen

Avdelingen er opptatt av å bruke sine ressurser på tvers. Andre arbeidsoppgaver innen avdelingens ansvarsområder vil derfor være aktuelle for den som tilsettes i stillingen.

Kvalifikasjoner

 • Du har relevant utdanning med fullført grad på masternivå, fortrinnsvis innen økonomi, eller tilsvarende realkompetanse
 • Du har god tallforståelse og liker å jobbe med tall
 • Du har meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk
 • Du er analytisk, god på prosess og koordinering
 • Du er målbevisst, strukturert og nøyaktig i din arbeidsform
 • Du kan jobbe selvstendig og samarbeider også godt med andre
 • Du er ansvarsbevisst, fleksibel og har god rolleforståelse
 • Du har forståelse for politiske, økonomiske og administrative prosesser i sentralforvaltningen, og god samfunnsforståelse
 • Interesse for og kjennskap til statlig budsjettarbeid, integreringsfeltet og/eller tverretatlig samarbeid vil være en fordel

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

For stilling som rådgiver kreves det som utgangspunkt minst to års relevant yrkeserfaring. Kandidater med kortere arbeidserfaring og nyutdannede kan søke stillingen som førstekonsulent.

Vi tilbyr

Velkommen inn i et arbeidsfellesskap med dyktige ansatte som er stolte av jobben sin. Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø med mange utfordrende og varierte arbeidsoppgaver. En jobb i Kunnskapsdepartementet gir deg muligheten til å bidra til samfunnsutviklingen. Dette er en arbeidsplass hvor du har mulighet til å utvikle deg og hvor det er rom for initiativ.

Vi holder til i moderne lokaler med åpent kontorlandskap i Kvadraturen i Oslo sentrum. Kunnskapsdepartementet er underlagt lov- og avtaleverk som sikrer de ansatte ordnede arbeids- og tjenesteforhold. Vi kan tilby et bredt tilbud av faglige og sosiale tiltak, fleksibel arbeidstid, mulighet til trening i arbeidstiden, samt pensjons-, låne- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse.

Les mer om å jobbe i Kunnskapsdepartementet her. 

Lønn: Stillingen lønnes som førstekonsulent/rådgiver i lønnstrinn 56 – 70 som fortiden utgjør kr 507 600 – 650 300 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. 

 

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via linken “Søk stillingen” på denne siden. Vitnemål, attester etc. registreres i portalen. Vi oppfordrer søkere til å benytte Vitnemålsportalen.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Kunnskapsdepartementet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning, og vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske og fysiske hjelpemidler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av om de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer om i sine årsrapporter. 

Les mer om inkluderingsdugnaden her. 

Kontaktperson: For nærmere opplysninger om stillingen kontakt: fagdirektør Hege Wilsberg, tlf: 922 50  055, e-post: hwi@kd.dep.no eller avdelingsdirektør Sigrid Bay, tlf. 901 86 847, e-post: siba@kd.dep.no

Søknadsfrist

22. august 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Oslo

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Kirkegata 18

Førstekonsulent/rådgiver – Kunnskapsdepartementet – Jobbnorge – ID 208946