Har du god samfunnskunnskap og sans for tall?

Vi søker rådgiver som kan bidra med statistikk- og analysearbeidet i fylkeskommunen.

Fylkeskommunen ønsker å bidra til at det produseres aktuelt og relevant kunnskapsgrunnlag for Trøndelag for å sikre mulighetene og møte utfordringene som regionen og kommunene står overfor. Dette gjøres i nært samarbeid med Statsforvalteren i Trøndelag.

 I Trøndelag fylkeskommune har avdeling for plan,næring og kulturminner denne oppgaven. Avdelingen har fire seksjoner; regional, kommunal, næring og kulturminner. Denne stillingen er knyttet til seksjon regional, men vil være viktig for alle avdelingene/sektorene i fylkeskommunen i arbeid på tvers.

Arbeidsoppgaver

 • Utforske, analysere og formidle tall og statistikk som beskriver samfunnsutviklingen i Trøndelag
 • Bidra i arbeidet med å utvikle og forankre kunnskapsgrunnlag i utarbeidelsen av planer og strategier
 • Bidra til at vi har et relevant og oppdatert grunnlag for å jobbe systematisk med klimaregnskap og – budsjett
 • Sikre relevant kunnskapsgrunnlag i samarbeid med våre samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner

Relevant utdanning fra høgskole-/universitetsnivå

Nyutdannede oppfordres til å søke

Du kan bruke BI verktøy eller er viderekommende i bruk av regneark som Excel

Erfaring med følgende er en fordel, men ikke avgjørende:

 • Bruk av statistiske verktøy
 • erfaring med digital formidling og webpublisering.
 • erfaring fra analysearbeid  

 Erfaring fra offentlig sektor er en fordel, men ikke avgjørende.

Personlige egenskaper

 • Analytisk
 • Initiativrik og gode evner til å jobbe selvstendig
 • Evne til å lære og ta i bruk nye verktøy og metoder
 • Nysgjerrig og interessert i ulike fagfelt
 • Gode gjennomførings- og samarbeidsevner
 • Strukturert og løsningsorientert
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • God samfunns- og rolleforståelse

Vi tilbyr

 • Et bredt fagmiljø med engasjerte og positive kolleger å spille på lag med.
 • Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med lov, reglement og avtaler.
 • Arbeidsted Steinkjer eller Trondheim. 

Søknadsfrist

10.02.2021

Arbeidssted

Steinkjer eller Trondheim

Stilling

Rådgiver

Heltid/deltid

Heltid

Kontaktinfo

Vigdis Espnes Landheim
Seksjonsleder
 404 75 058
 

Vår visjon er «Vi skaper historie». Vi lever etter verdiene: Åpen og nysgjerrig i holdning, Modig og ansvarlig i handling.

Trøndelag fylkeskommune er en kunnskapsorganisasjon med stor tverrfaglighet og rundt 4500 medarbeidere. Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling.

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste politiske organ. Vi har to administrasjonssteder: Steinkjer og Trondheim.

Fylkeskommunen ønsker en mangfoldig sammensetning av ansatte. For den som tilsettes i videregående skole kreves fremlagt politiattest. Vi gjør oppmerksom på at vi utarbeider offentlige søkerlister, men du kan søke om unntak fra denne.

Trøndelag fylkeskommune – Rådgiver