Vil du være med å sikre god kvalitet og høy effektivitet på lønnsarbeidet i Åsnes kommune?
Har du erfaring fra å jobbe med lønn fra A-Å?
Er du selvgående og opptatt av kvalitet?
Trives du med å etablere rutiner? 
Liker du at det til tider er hektisk og at du må kunne trå til litt ekstra? 
Da kan dette være jobben for deg! 

Fagleder: Lønn

Lønningsavdelingen en del av HR-avdelingen i Åsnes kommune. Avdelingen har det løpende ansvar for lønnsutbetalinger, refusjonskrav og reiseregninger med mer i kommunen. Totalt i HR-avdelingen er det for tiden 4,8 årsverk, 2,8 av disse har sine daglige oppgaver knyttet til lønnsarbeid og har ansvar for utlønning til ca 1200 lønnsmottakere i Åsnes kommune, kommunale foretak og interkommunale selskap, hver måned. Åsnes kommune benytter lønns- og personalsystemet Visma HRM. Vi jobber med å finne rett organisering for å kunne gi best mulig tjenester. Dette gjelder også stab, så det kan bli endringer i forhold til organisering og oppgaver i stillingen. Det pågår også et utredningsarbeid med tanke på fremtidig samarbeid i Solørkommunene og ny fagleder må kunne påregne å være en drivkraft i dette arbeidet.

Arbeidsoppgaver

Det er den daglige driften av lønningskontoret som sammen med dine kollegaer som skal ivaretas:  

 • organisere og utvikle lønningskontoret
 • gi råd og veiledning i bruk av avtaler og regelverk på området
 • sikre oppdatert systemstøtte som møter de til enhver tid gjeldene myndighetskrav, samt å bidra til effektiv og riktig bruk av ny teknologi
 • stor grad av løpende oppgaver innen lønn
 • lønn, godtgjørelser og refusjoner
 • skattetrekk, arbeidsgiveravgift og andre pålagte trekk rapporteres og avstemmes innen frister
 • reiseregninger
 • statistikker og rapporteringer
 • opplæring
 • utviklingsarbeid herunder innføring av web-løsninger 
 • årsoppgjør 

Kvalifikasjoner

I denne jobben ser vi etter deg som har

 •  relevant høgskoleutdanning utover videregående nivå, fortrinnsvis innen økonomi eller lønnsarbeid
 • særling relevant erfaring kan kompensere for manglende formell kompetanse
 • erfaring fra kommunal/offentlig forvaltning er en fordel
 • erfaring fra lønnsarbeid og sykefraværsrefusjoner
 • god regnskapsforståelse  
 • god kjennskap til lønnssystemer gjerne web-baserte løsninger
 • kunnskap om Hovedtariffavtale og særavtaler
 • gode IKT-kunnskaper og systemforståelse
 • kjennskap til Visma HRM er en fordel  

Personlige egenskaper

For å trives i denne stillingen må du være:

 • selvstendig og inneha stor grad av arbeidskapasitet og gjennomføringsevne 
 • strukturert og nøyaktig
 • trives med å jobbe i team
 • serviceinnstilt

Vi tilbyr

Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et trivelig og hektisk arbeidsmiljø
Medlemskap i en av de beste pensjonsordningene i Norge der det også er mulighet for gunstig boliglån og gode forsikringsordninger

Søknadsfrist

08.12.2020

Sted

Flisa

Stilling

Fagleder: Lønn

Stillingstype

Fast ansatt

Kontaktinfo

Hanne Briskerud
HR-leder
 400 33 260
 hanne.briskerud@asnes.kommune.no

Åsnes og Solør er Innlandets grønne lunge. Vakre kulturlandskap og mektige skogsområder preger landskapet. Finnskogen er en perle med unike muligheter både for ulike friluftsopplevelser, samt å kunne oppleve stillhet og ro. Glomma er også et viktig og mektig element i landskapet. Åsnes kommune har ca. 7200 innbyggere og med Flisa som et moderne og trivelig administrasjons- og handelssentrum. Kaffegata er både trivelig og urban. I sentrum ligger også barnehager, grunnskole, videregående skole, idretts- og svømmehall og moderne leiligheter. Kommunen har full barnehagedekning, og byr på et allsidige aktivitets- og kulturtilbud. Kommunen har varierte bomuligheter, alt fra regulerte boligområder til spredt bebyggelse. Kommunen er en trygg og god plass å bo og leve i.

Åsnes kommune er IA-bedrift.

Åsnes kommune – Fagleder lønn