Vi søker en positiv og motiverende leder

Avdelingsdirektør

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet har ansvar for barnehage, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskole, høyere utdanning, voksnes læring, kompetansepolitikk, integrering og forskning. Departementet har også overordnet styring, kontroll og tilsyn med en rekke underliggende etater og virksomheter. Kunnskapsdepartementet har om lag 330 ansatte fordelt på syv avdelinger, kommunikasjonsenhet og departementsrådens stab.

Departementets arbeid bygger på verdiene profesjonalitet, åpenhet og gjennomføring. Mer informasjon om departementet finnes på www.regjeringen.no

Avdeling for barnehage og grunnskole har overordnet ansvar for barnehagen og grunnskolen. Avdelingen bistår politisk ledelse med å utforme politikk for barnehagen og grunnskolen, mens ansvaret for gjennomføringen i stor grad er lagt til Utdanningsdirektoratet – direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT og Statped som avdelingen har etatsstyringsansvar for.

Det er fire seksjoner i avdelingen: seksjon for analyse og budsjett, seksjon for styring og samarbeid, seksjon for innhold og system, og seksjon for kompetanse og profesjonsutvikling. Avdelingen har i overkant av 40 medarbeidere.

Seksjon for styring og samarbeid har ansvar for etatsstyringen av Utdanningsdirektoratet, Statped og sekretariatet for FUB/FUG. Videre har seksjonen ansvar for å koordinere arbeidet med digitalisering, konsultasjonsordningen med KS og tverrdepartementalt samarbeid. I tillegg har seksjonen ansvar for Riksrevisjonssaker og koordinering av sikkerhets- og beredskapsarbeidet og internstyring i avdelingen.

Om stillingen

Avdeling for barnehage og grunnskole, Seksjon for styring og samarbeid har ledig stilling som avdelingsdirektør

Ledergruppa i avdelingen og medarbeiderne i de fire seksjonene samarbeider tett i de fleste prosesser. Vi har også utstrakt samarbeid med Juridisk avdeling og Avdeling for videregående opplæring, fagskoler og kompetansepolitikk.

Den som tilsettes i stillingen blir medansvarlig for hele avdelingens arbeid, og vil ha et særlig resultatansvar for Seksjon for samarbeid og styring sine oppgaver. 

Arbeidsoppgaver

Vi kan tilby interessante, utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø:

 • Inngå som aktiv deltager i avdelingens ledergruppe
 • Lede seksjonens arbeidsprosesser og tverrgående prosesser
 • Ha personallederansvar for medarbeidere med høy kopmpetanse
 • Motivere og lede medarbeidere
 • Ha kontakt med underliggende etater, KS , andre departementer og ulike seksjoner og avdelinger i Kunnskapsdepartementet

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Du har relevant høyere utdanning på minimum masternivå eller tilsvarende realkompetanse
 • Du har erfaring som personalleder eller fra ledelse av større prosesser/prosjekter
 • Du har erfaring fra sentralforvaltningen og har forvaltningskompetanse
 • Det er en fordel om du har erfaring med etatstyring og kjennskap til utdanningssektoren
 • Du har meget gode skriftlige og muntlige ferdigheter 
 • Du er positiv og har evne til å motivere og veilede kunnskapsmedarbeidere
 • Du har meget gode samarbeidsevner og er bevisst på å delegere
 • Du har gode analytiske og strategiske evner og er utviklingsorientert
 • Du er ryddig og har gjennomføringsevne
 • Du må kunne håndtere en hektisk hverdag med varierte arbeidsoppgaver

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr

Velkommen inn i et arbeidsfellesskap med dyktige ansatte som er stolte av jobben sin. Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø med mange utfordrende og varierte arbeidsoppgaver. En jobb i KD gir deg muligheten til å bidra til samfunnsutviklingen. Dette er en arbeidsplass hvor du har mulighet til å utvikle deg og hvor det er rom for initiativ.

Vi holder til i moderne lokaler med åpent kontorlandskap i Kvadraturen i Oslo sentrum. KD er underlagt lov- og avtaleverk som sikrer de ansatte ordnede arbeids- og tjenesteforhold. Vi kan tilby et bredt tilbud av faglige og sosiale tiltak, fleksibel arbeidstid, mulighet til trening i arbeidstiden, samt pensjons-, låne- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse.

Les mer om å jobbe i Kunnskapsdepartementet her

Lønn: Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som avdelingsdirektør fra kr 850 000 – 1 076 500 (lønnstrinn 81-90), avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. 

Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. 

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via linken “Søk stillingen” på denne siden. Vitnemål, attester etc. registreres i portalen. Vi oppfordrer søkere til å benytte Vitnemålsportalen.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Kunnskapsdepartementet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning, og vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske og fysiske hjelpemidler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av om de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer om i sine årsrapporter. 

Les mer om inkluderingsdugnaden her. 

Kontaktperson: For nærmere opplysninger om stillingen kontakt: ekspedisjonssjef Kjersti Flåten: Tlf:  41111572, e-post: kjf@kd.dep.no

Søknadsfrist

5. september 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Oslo

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Kirkegata 18

Avdelingsdirektør – Kunnskapsdepartementet – Jobbnorge – ID 210232