Frantz - Datadrevet kandidatfangst

Seniorrådgiver knyttet til arbeidet med Fiskeridirektoratets lokalisering på Dokken – Fiskeridirektoratet – Jobbnorge

Seniorrådgiver knyttet til arbeidet med Fiskeridirektoratets lokalisering på Dokken Søk stillingen Se annonsen Fiskeridirektoratets lokalisering på Dokken Dokkenområdet er i dag havn med drift av gods- og passasjertrafikk. I juni 2019 vedtok bystyret i Bergen oppstart av offentlig plan- og programarbeid for transformasjon av Dokken og Jekteviken til en ny bydel. I denne nye bydelen […]

Trøndelag fylkeskommune – Rådgiver/seniorrådgiver

Er du interessert i å være med på å forme samfunnet og bidra til utvikling gjennom samarbeid? Og jobbe i spennet mellom politikk og fag? Regional, administrasjon (412001), Trøndelag fylkeskommune Fylkeskommunen skal bidra i arbeidet med å utvikle gode tilbud for næringsliv og arbeidsliv på kompetanseområdet.  Og med det være en pådriver i omstilling til et bærekraftig næringsliv […]

Seniorrådgiver innen samfunnsøkonomi/økonomi – Fiskeridirektoratet – Jobbnorge

Vil du jobbe med virksomhetsstyring i Norges eldste direktorat? Vi søker ny seniorrådgiver innen samfunnsøkonomi/økonomi Søk stillingen Se annonsen Om økonomiseksjonen Økonomiseksjonen er en del av Fiskeridirektoratets administrasjonsavdeling sammen med administrasjonsseksjonen, dokumentsenteret og biblioteket. Seksjonen har hovedansvar for virksomhetens økonomiforvaltning, herunder regnskap, budsjettutarbeidelse/vedlikehold, avviksoppfølging, intern- og ekstern rapportering. I tillegg har seksjonen oppgaver knyttet til […]

Trøndelag fylkeskommune – Rådgivere

Vi søker to engasjerte personer som vil være en del av Næringsseksjonen i Trøndelag fylkeskommune. Rådgiver / Seniorrådgiver med hovedvekt på forskning og innovasjon i offentlig sektor Vi søker en engasjert person som vil være en del av Næringsseksjonen i Trøndelag fylkeskommune. Seksjonen består av flere ansatte som er fordelt mellom kontorene i Trondheim og […]

UiT – Rådgivere/seniorrådgiver innen økonomi – Jobbnorge

Ved fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi har vi 2 ledige stillinger. Rådgivere/seniorrådgiver innen økonomi Se annonsen Rådgiver innen økonomi Administrasjonen ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) har ledig vikariat for ett år som rådgiver i Stab IVT. Stillingen inngår i stabens faggruppe økonomi, og være administrativ instituttstøtte for Institutt for Industriell teknologi. Arbeidsoppgaver vil omfatte løpende driftsoppgaver […]

Seniorrådgivere – Arbeids- og sosialdepartementet – Jobbnorge

Styring i departementet og etatsstyring av NAV Strategi Digital utvikling Vil du være med og forme morgendagens velferdssamfunn? Vi søker to seniorrådgivere Søk stillingen Se annonsen Om stillingene Vi har ledig to faste stillinger som seniorrådgivere i Budsjett- og styringsavdelingen.  Den ene stillingen er plassert i seksjon for strategi og styring av Arbeids- og velferdsdirektoratet, […]

Seniorrådgivere – Akademikerne

To seniorrådgivere til Akademikernes lønns- og tariff-team Seniorrådgivere Søk stillingen Se annonsen To seniorrådgivere – Akademikernes lønns- og tariffteam Akademikerne er hovedorganisasjonen for folk med høyere utdanning. Vi jobber for fremtidsrettede løsninger i arbeidslivet og gode lønns- og arbeidsvilkår. Akademikerne består av 13 medlemsforeninger med over 220 000 medlemmer. To av våre sentrale medarbeidere innen […]

Scroll to top