Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Seniorrådgiver/rådgiver i Stab

Om stillingen

Administrasjonen ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi har ledig fast stilling som seniorrådgiver/rådgiver i Stab. Stillingen inngår i stabens faggruppe økonomi. Vi søker en engasjert person som primært skal arbeide med bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteter (BOA)/eksternfinansierte prosjekter, og ved behov delta i gruppens løpende økonomioppgaver.

IVT-fakultetet arbeider for å øke porteføljen av BOA/eksternfinansierte prosjekter. Som en del av dette arbeidet inngår også løpende økonomisk prosjektoppfølging og nær kontakt med fakultetets prosjekt- og forskningsmiljø.

Administrasjonen ved fakultetet består av to enheter, stab og Seksjon for forskning, utdanning og formidling, og utgjør ca. 20 årsverk. Staben er todelt og ivaretar fakultetets primære behov for oppgaver knyttet til økonomi og personal.

Arbeidssted er UiT i Narvik. 

Arbeidsoppgaver

Stillingen vil rapportere til faggruppeleder økonomi, og vil ha følgende sentrale oppgaver;

 • Budsjettering
 • Regnskap/prosjektregnskap
 • Rådgivning, rapportering og oppfølging
 • Regelverk innenfor bidrags- og oppdragsprosjekter (eksterne prosjekter)
 • Saksbehandling

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av Faggruppeleder økonomi Eirik Sund:

Kvalifikasjoner

Arbeidsfelt og utdanning

For stilling som seniorrådgiver kreves det normalt utdanning fra universitet eller høgskole av høyere grad. I spesielle tilfeller kan utdanning på bachelornivå eller tilsvarende nivå i kombinasjon med høy kompetanse og erfaring innen det aktuelle fagområdet gi det nødvendige kvalifikasjonsgrunnlag.

For stillingen som rådgiver kreves normalt høyere utdanning fra universitet eller høgskole (minimum bachelor).

Det søkes primært etter en person med økonomisk masterutdannelse/siv.øk. og med god regnskaps- og økonomiforståelse, gjerne med erfaring relatert til arbeidsoppgavene og fra større virksomhet.
Det stilles krav om gode administrative ferdigheter, analytiske evner og evne til å bygge nettverk og skape tillit.

Erfaring, personlige egenskaper
Vi søker en nøyaktig, fleksibel og serviceinnstilt medarbeider med gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper. Den som tilsettes må kunne arbeide selvstendig og strukturert og ha en løsningsorientert tilnærming til arbeidsoppgavene. 
Den som tilsettes må ha god generell og praktisk IKT-kunnskap og beherske norsk og engelsk godt, både muntlig og skriftlig.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Lønn etter statens regulativ, kode 1364 Seniorrådgiver/1434 Rådgiver. Vi tilbyr gode betingelser og konkurransedyktig lønn basert på utdannelse og erfaring. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønsker
oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og  personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).  

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

UiT - Drivkraft i Nord

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
Fakultetet har fem institutt innenfor fagområdene datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag, elektroteknologi, industriell teknologi, bygg-, energi og materialteknologi og automasjon og prosessteknologi. Fakultetet driver forskning, utdanning, innovasjon og formidling innenfor disse fagområdene, og har mange eksterne samarbeidspartnere.

Søknadsfrist

26. september 2021

Kommune

Narvik

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Narvik

Seniorrådgiver/rådgiver – UIT – Jobbnorge ID 210565