Vil du jobbe med virksomhetsstyring i Norges eldste direktorat?

Vi søker ny seniorrådgiver innen samfunnsøkonomi/økonomi

Om økonomiseksjonen

Økonomiseksjonen er en del av Fiskeridirektoratets administrasjonsavdeling sammen med administrasjonsseksjonen, dokumentsenteret og biblioteket.

Seksjonen har hovedansvar for virksomhetens økonomiforvaltning, herunder regnskap, budsjettutarbeidelse/vedlikehold, avviksoppfølging, intern- og ekstern rapportering. I tillegg har seksjonen oppgaver knyttet til etatens virksomhetsstyring, tilskuddsforvaltning, samt innkreving av avgifter og gebyrer. Seksjonen er en viktig service- og rådgivningsfunksjon overfor øvrige avdelinger og regioner.

Økonomiseksjonen er lokalisert i Bergen og for tiden er det 6 ansatte ved seksjonen.

Arbeidsoppgaver

Stillingen vil i hovedsak ha arbeidsoppgaver relatert til etatens virksomhetsstyring herunder:

 • koordinere satsingsforslag og andre innspill til fremtidige statsbudsjett
 • utarbeiding og oppfølging av etatens virksomhetsplan
 • koordinere årlige overordnede risikovurderinger
 • videreutvikling og oppfølging av styringsindikatorer
 • oppfølging av tidsregistrering
 • analyse/vurdering av måloppnåelse
 • løpende videreutvikling av relevant styringsinformasjon

Du vil også være delaktig i andre oppgaver ved seksjonen/avdeling, for eksempel oppgaver knyttet til regnskap, budsjett, kontroller, ferieavløsning m.m.

Kvalifikasjonskrav

 • utdanning på masternivå innen samfunnsøkonomi/økonomi 
 • erfaring fra og interesse for virksomhetstyring vil bli tillakt vekt
 • gode excel-kunnskaper samt erfaring med sammenstilling og tolking av større datasett

Personlige egenskaper

Du må:

 • ha gode norskkunnskaper, herunder god skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • være analytisk og strukturert
 • være utadvendt og tillitsvekkende
 • ha gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper da stillingen medfører kontakt med ulike fagmiljøer internt og eksternt
 • ha evnen til å raskt sette deg inn i nye problemstillinger, være utviklingsorientert og kunne arbeide selvstendig

Vi tilbyr

 • faglig og samfunnsmessig interessante arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø
 • engasjerte kolleger og gode ordninger for opplæring og videreutvikling
 • fleksibel arbeidstid og medlemskap i Statens pensjonskasse
 • kontor med sentral beliggenhet på Nordnes i Bergen
 • lønn som seniorrådgiver etter statens regulativ, kr 550.000,- til kr 675.000,- pr. år, avhengig av utdanning og tidligere praksis

Kontaktperson

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til seksjonssjef Atle Birkeland, tlf. 415 85 752.

Om Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet skal fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø.

Vi samarbeider nært med forskningsinstitusjoner, næring og offentlige etater nasjonalt og internasjonalt. Fiskeridirektoratet har om lag 420 ansatte, noe over halvparten arbeider i de fem regionene og resten ved hovedkontoret i Bergen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. I Fiskeridirektoratet er det et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og enkelte mangler i CV. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål. Kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring oppfordres derfor om å søke.

Fiskeridirektoratet benytter seg av Semac bakgrunnssjekk i våre rekrutteringsprosesser. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren, og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

Søknadsfrist

7. april 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Bergen

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Nordnes

Seniorrådgiver innen samfunnsøkonomi/økonomi – Fiskeridirektoratet – Jobbnorge