Prosjektkoordinator - Give me SoMe dialog

Vil du være med å realisere et av de mest spennende prosjektene på Helgeland?

De neste 3 årene skal kommunene Brønnøy, Hemnes, Vefsn og Rana jobbe sammen med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere i prosjektet Give Me SoMe dialog.

Sammen skal vi utvikle plattformer for digital kommunikasjon, informasjon og tjenesteyting for barn og ungdom i kommunene.

Slik ser vi vår ideelle koordinator:

Du liker:

 • ungdom, aktivitet, refleksjon, teknologi, samarbeidsarenaer, kommunikasjon, internasjonalt prosjektarbeid og ansvar.
 • en travel arbeidshverdag hvor oppgavene, innspill og ideene er mange og der du blir ansvarlig for utredning, arbeid og konkretisering.
 • aktiv medvirkning som utgangspunkt for tjenesteutvikling
 • å kombinere ulike arbeidsmetodikker i grensesnittet mellom barn, unge, politikere og administrasjon.
 • nettverksbygging

Du kan:

 • koordinere utviklingen av digitale løsninger for barn og unge på Helgeland i samarbeid med internasjonale partnere.
 • skape engasjement, eierskap og samarbeidsrelasjoner hos unge, fagfolk, administrasjon og politikere til prosjektet.
 • gjennomføre og skape resultater i prosjektarbeid.
 • lage samarbeidsprosjekter med akademia.
 • håndtere kaos, økonomi, frister og rapporteringer.
 • dyktiggjøre interne og eksterne samarbeidspartnere.

Du har:

 • relevant mastergradsutdanning.
 • pågangsmot, vilje til å skape endring og er en ildsjel.
 • kunnskap, erfaring og resultater fra prosjektarbeid.
 • dokumenterte gode resultat fra prosjektarbeid kan kompensere for manglende formell kompetanse.
 • gode norsk- og engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig

Stillingen vil ha 3 årig prosjektansettelse, infrastruktur og støtte i Vefsn kommune, men må være aktiv i en kontinuerlig prosess der man vurderer hvilke løsninger for lokasjon og infrastruktur som passer prosjektet.

Aktuelle kandidater blir invitert til ansettelsesprosesser der barn, ungdom, fagfolk og beslutningstakere deltar

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale.

For stillinger i Vefsn kommune
Vefsn kommune benytter elektronisk søknad, og vi ønsker at søkere på våre stillinger bruker dette via våre internettsider: www.vefsn.kommune.no.

Bekreftede kopier av vitnemål og attester vedlegges elektronisk eventuelt bringes med til intervju.

Ansettelse i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Kvalifiserte søkere uansett alder, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn oppfordres til å søke våre ledige stillinger.

Søkerlister blir offentliggjort.

Ved tilsetting i enkelte stillinger må det legges fram tilfredsstillende helse- og politiattest (gjelder hovedsakelig stillinger innen helse og oppvekst).

Kontaktperson
Harald Fåkvam, tlf: 994 08 108, harald.faakvam@vefsn.kommune.no

Søknadsfrist: 7. januar 2022
 
Vefsn kommune – Prosjektkoordinator – Give me SoMe dialog