Vil du utvikle museums- og reiselivstilbudet i Gildeskål kommune?

Prosjektleder for museumssatsingen i Gildeskål

Prosjektleder i 100% stilling ut 2024

Gildeskål kommune skal bygge et nytt formidlings- og besøkssenter lokalisert til Gildeskål kirkested. Dette er et av landets fineste kirkesteder med middelalderkirke og kirkegård, Gildeskål hovedkirke og prestegård fra 1700- tallet. Kirkestedet skal utvikles som turistattraksjon og samlingsted for landsdelen, med vekt på identitet, kulturhistorie og trosliv. I kombinasjon med formidlingssenteret planlegges det bygging av et landskapshotell.

 • Vi ser etter en person som kan lede utviklingen av kirkestedets formidlingsprofil og formidlingsinnhold, her inngår utvikling av formidlingstema, museumsutstillinger og konsepter med utgangspunkt i til kirkestedets bygg og kulturhistoriske potensiale.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Sentrale arbeidsoppgaver:
 • Utarbeidelse av prosjekt- og framdriftsplaner
 • Kontakt med aktuelle fagpersoner og fagmiljøer
 • Sammensetning og ledelse av faggrupper
 • Produksjon av prosjektrapporter og konsepter
 • Gjennomføring av workshoper og møter
 • Utarbeidelse av konkrete formidlingstiltak
 •  Evaluering

Personlige egenskaper:

Du må trives med mye ansvar og ha talent for å finne fram til gode løsninger i samarbeid med flere samarbeidspartnere, med ulike interessefelt. Du må ha interesse for planlegging og systematisk arbeid. Du må ha gode kommunikasjonsevner og like å jobbe med mennesker.

Kvalifikasjoner:

Høyere utdannelse

Relevant erfaring fra prosjektarbeid innen kulturfeltet vil vektlegges.

Vi tilbyr

 • Allsidige og interessante arbeidsoppgaver i et hyggelig arbeidsmiljø med mange dyktige fagfolk som ønsker å spille på lag med deg.  Store påvirkningsmuligheter i egen arbeidshverdag, spennende prosjekter og stort ansvar.
 • Konkurransedyktige betingelser.
 • Pensjon i KLP

Spørsmål om stillingen

Arne André Solvang, avdelingsdirektør, Nordlandsmuseet, tlf. 95 75 47 73.

Elisabeth Dreyer, prosjektleder, Gildeskål kommune, tlf. 91 16 32 31.

Om oss

Stiftelsen Nordlandsmuseet er en konsolidert museumsenhet som driver museumsvirksomhet i 9 kommuner i Nordland fra Hamarøy i nord, til Meløy i sør.
Museet drifter 20 museumsanlegg, med Kjerringøy Handelsted, Norsk Jektefartsmuseum og Hamsunsenteret som de tre største anleggene.

Nordlandsmuseet har som mål å være ledende innen kunnskap om, og formidling av, regionens rikholdige og spennende historie.

Søknadsfrist

1. desember 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Gildeskål

Omfang

Heltid

Varighet

Prosjekt

Arbeidssted

Periodevis arbeidssted i Gildeskål

Prosjektleder for museumssatsingen i Gildeskål – Stiftelsen Nordlandsmuseet