Prosjektleder ønskes til nyopprettet strategisk stilling​

Prosjektleder digitalisering

Om Nofima

«Bærekraftig mat til alle» er vår visjon. Den er godt forankret blant instituttets 390 ansatte. Som et anvendt og næringsrettet forskningsinstitutt jobber vi målrettet med forskning og innovasjon som bidrar til bærekraftig matproduksjon og god forvaltning av ressurser fra hav og land. Vi sier ofte at vår forskning skal gjøre fremtidige generasjoner stolte.

Nofima er organisert i tre divisjoner; Akvakultur, Sjømat og Mat. I mange prosjekter jobber vi tverrfaglig og på tvers av sektorer for å tilføre kundene relevant, forskningsbasert kunnskap. Tverrfaglighet gjør også arbeidshverdagen mer spennende og givende for den enkelte ansatte. Vårt hovedkontor er i Tromsø, og vi har forskningsavdelinger i Sunndalsøra, Bergen, Stavanger og Ås.

Om stillingen

Nofima er et ledende matforskningsinstitutt som ønsker å ta neste skritt i arbeidet med digitalisering av sentrale arbeidsprosesser. Derfor oppretter vi en strategisk stilling som prosjektleder som skal bidra til en sterkere digital satsing. Vår nye prosjektleder skal medvirke til at Nofima tar de riktige valgene fremover.

Hvem er du?

Nofima søker etter deg som kan lede oss videre i vår digitale omstilling. Du har erfaring med å lede endringsprosesser hvor nye digitale løsninger, inkludert AI, har vært en vesentlig del av dette. Du er trygg på etablert metoderammeverk som ligger til grunn for prosjektledelse og brukerforankring.

Du vet at samarbeid er den beste veien til målet, er pragmatisk og komfortabel med at endringsprosesser som inkluderer teknologi også innebærer kompromisser både på tid, kompetanse, økonomi og løsning. Du er vant til at det er flere veier til målet, er god på forankring og kommunikasjon, og strategisk anlagt.

Vi tror denne stillingen vil passe godt for deg som har hatt ansvar for å lede digitale omstillingsprosesser i egen avdeling, eller på tvers av avdelinger, og er moden for en mer strategisk rolle. Du trives godt med koblingen strategi, fag og teknologi, og ser dette som et viktig ledd i organisasjonsutvikling. Derfor ønsker du deg en posisjon med mer ansvar og muligheter for læring, utvikling og spesialisering.

Du vil få en strategisk posisjon i stab, og rapporterer til HR-direktør. Fordi du skal ha en sentral rolle som prosjektleder i hele Nofima, vil du også ha tett kontakt med andre direktører i øverste ledergruppe. Vi har en egen IT-avdeling som det blir naturlig å samarbeide med.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på mastergradsnivå (erfaring er viktigere enn faglig retning)
 • Dokumentert erfaring med å lede endringsprosesser som inkluderer digitalisering, gjerne innen tilsvarende fagmiljøer
 • Erfaring med prosjektledelse, sertifisering vil være en fordel
 • God kunnskap om og erfaring med moderne metoderammeverk for teknologiutvikling
 • Kompetanse på anskaffelser, leverandørstyring og sikkerhet
 • Erfaring med tverrfaglig samarbeid og forankring
 • Erfaring med digitalisering som del av strategiimplementering og organisasjonsutvikling er en fordel
 • Erfaring med budsjettansvar vil vektlegges
 • Erfaring med strategiarbeid vil vektlegges
 • Du behersker norsk og engelsk som arbeidsspråk

Personlige egenskaper

 • Du er en relasjonsbygger
 • Du er brukerorientert
 • Du er en lagspiller
 • Du har pågangsmot
 • Du tar initiativ

Vi tilbyr

Nofima arbeider innenfor mange spennende fagområder og vi har et profesjonelt, godt og tverrfaglig arbeidsmiljø. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og svært gode pensjons- og forsikringsordninger. 

Søknad

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning og arbeidserfaring)
 • Vitnemål og karakterutskrifter
 • Attester

Søkere som blir innkalt til intervju må ta med orginale vitnemål og attester

Spørsmål om stillingen

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt HR-direktør Solveig C. Brustad, telefon 997 30 197,  solveig.brustad@nofima.no

Søknadsfrist

28. februar 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Oslo, Tromsø, Ås

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Tromsø eller Ås

Prosjektleder digitalisering – Nofima – Jobbnorge