Til spennende lederstilling i Nordlandsmuseet søkes:

Direktør Hamsunsenteret

Hamsunsenterets direktør har det faglige og administrative ansvaret for Nordlandsmuseets samlede virksomhet i Hamarøy (Hamsunsenteret, Knut Hamsuns barndomshjem og Hamarøy bygdetun). Direktøren ved Hamsunsenteret er en del av ledergruppen i Nordlandsmuseet, og rapporterer til Nordlandsmuseets direktør.

Ønskede lederegenskaper

Vi søker en visjonær leder som kombinerer faglighet, integritet og gjennomføringskraft.  

Den som søker stillingen må kunne arbeide strategisk, og være innstilt på å følge opp strategiarbeidet ved Hamsunsenteret og i Nordlandsmuseet. Erfaring med prosjektutvikling og prosjektstyring vil være en fordel. Det samme vil evne til nettverksbygging og samarbeid med eksterne aktører være.  

Senteret har en liten, men velkvalifisert stab, og en viktig egenskap er å evne å utnytte og utvikle senterets ansatte i deres ansvarsområder.

Kompetanse

Det er ønskelig med en sterk faglig kompetanse, fortrinnsvis innen litteraturvitenskap. Relaterte fagfelt som kan være aktuelle er historie eller andre kulturfag. 

Det kreves minimum utdanning på masternivå samt gode evner i engelsk, skriftlig og muntlig.

Arbeidssted er Hamarøy. 

Vi tilbyr en svært spennende jobb i en virksomhet i vekst og utvikling. 

Informasjon:

For spørsmål om stillingen, kontakt direktør Morten Steffensen på telefon 918 97162 eller Harriet Havdal i Essensi AS på telefon 477 53589.   

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli offentlig selv om søker ber om å få være anonym, jfr offentlighetsloven § 25. Ønske om å være unntatt offentlighet må begrunnes nærmere. Hvis ønsket ikke etterkommes vil søker bli kontaktet.

Søknad med CV sendes elektronisk innen 31. mai via www.essensi.no. Alle søknader og henvendelser behandles konfidensielt.

                 

Om Nordlandsmuseet

Nordlandsmuseet forvalter til sammen 19 museumsanlegg i de 9 kommunene i Saltenregionen i Nordland. Samlingene gir et tverrsnitt av regionens kulturarv, samt litteraturarven etter Knut Hamsun, og er grunnlag for Nordlandsmuseets virke. Museet er spredt på et stort geografisk område fra Saltdal og Meløy i sør til Hamarøy i nord. Hovedkontoret er lokalisert i Bodø. For mer informasjon: Se www.nordlandsmuseet.no

Kort beskrivelse av Hamsunsenteret

Hamsunsenteret er det nasjonale senteret for forfatter og nobelprisvinner Knut Hamsun. Hamsunsenteret ligger i storslått natur på Hamarøy i Nordland, tre timers kjøring fra nærmeste flyplass. Senteret er tegnet av arkitekten Steven Holl og besøkes av ca. 22 000 gjester årlig. Senteret ligger innenfor lulesamisk forvaltningsområde. 

  • Hamsunsenteret skal utvikle kunnskap og opplevelse for et bredt nasjonalt og internasjonalt publikum i samarbeid med relevante aktører. 
  • Hamsunsenteret skal være et levende litteraturhus og en aktuell debattarena for litteratur, kultur, kunst, arkitektur og aktuelle samfunnsspørsmål. 
  • Hamsunsenteret skal inngå i nasjonale og internasjonale nettverk, men også ha en sterk, lokal og regional forankring. 

Senteret står overfor interessante utviklingsprosjekter de nærmeste årene: Utskiftning av utstilling, bl.a. internasjonal satsing, Europeisk kulturhovedstad – Bodø 2024 og styrking av forskning som ledd i museumsutvikling. 

For mer informasjon: Se www.hamsunsenteret.no

Nordlandsmuseet – Direktør Hamsunsenteret – Essensi