Vi søker etter en god relasjonsbygger som evner å bygge videre på det positive som er utviklet i kommunen de siste årene og samtidig utvikle kommunen videre.

Kommunedirektør

Kommunedirektøren er øverste leder for den samlede kommunale administrasjonen, med ansvar for samordning og utøvelse av kommunale oppgaver. Strategisk ledelse, organisasjonsutvikling og økonomistyring er sentrale oppgaver for en kommunedirektør. Åsnes kommune har en positiv utvikling på mange områder. Landsbyen Flisa blomstrer og vår lederplattform Utsikten og verdiene våre ESS`et viser seg i praksis hver eneste dag. Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren gjør at også vi må tilpasse oss et annet driftsnivå. Vi ønsker en kommunedirektør som kan bygge videre på det positive som er utviklet de siste årene, og utvikle oss videre.

Kommunens overordnede mål er å bli ledende innen folkehelse. I tillegg er våre satsningsområder:

 • Tidlig innsats
 • Økt samarbeid med frivilligheten
 • Innbyggerrekruttering

Det er viktig for oss at du leder tjenesten i tråd med våre verdier: Engasjement, Samarbeid og Servicefokus.

Åsnes kommunes lederplattform, Utsikten, danner rammene for god ledelse i Åsnes kommune. Lederplattformen består av områdene: Å lede verdier, lede folk, lede resultater, lede endring og utvikling, samt lede omdømmebygging. 

Åsnes kommune som arbeidsgiver består av over 500 årsverk. Vi er derfor den største arbeidsplassen i kommunen. Vi har mange kompetente medarbeidere som leverer gode tjenester til innbyggerne våre. Kommunen er organisert med kommunedirektør og tre sektorledere. Sektorlederne, økonomisjef og HR-leder er din nærmeste ledergruppe. 

Arbeidsoppgaver i rollen som kommunedirektør

I jobben som kommunedirektør er ingen dager er like. Det håper vi du trives med. Du må også trives i skjæringspunktet mellom politikk og administrasjon. Her er noen av oppgavene som venter deg: 

 • Å videreutvikle kommunens rolle som samfunnsutvikler og tilrettelegger
 • Å utvikle kommunens tjenester i dialog med innbyggerne, medarbeiderne, deres organisasjoner og den politiske ledelsen
 • Sikre god økonomistyring og tilpasse drift og tjenestetilbud til den økonomiske situasjonen
 • Å videreutvikle en felles kultur for som skaper handling og resultater
 • Å sikre god mål- og resultatstyring 
 • Å bidra med langsiktig tenkning

Kvalifikasjoner

Vi ønsker at du har: 

 • relevant høyere utdanning
 • ledererfaring fra offentlig eller privat sektor og som kan vise til gode resultater
 • kjennskap til og forståelse av samspillet i trepartsamarbeidet mellom politikere, administrasjon og tillitsvalgte  
 • samhandlingsevner
 • god kunnskap og erfaring med økonomistyring, budsjett og økonomiplaner
 • gode kommunikasjonsevner og god skriftlig framstillingsevne 
 • bidra aktivt til omdømmebygging og gode relasjoner overfor omgivelsene

Personlige egenskaper

For å lykkes i denne jobben må du kjenne deg igjen i noen av disse personlige egenskapene:  

 • Du har stor gjennomføringsevne og trives med å håndtere mange ulike aktiviteter.
 • Du er en relasjonsbygger – god på samarbeid og å skape nettverk
 • Du har engasjement og energi, og som skaper “vi-følelse” for felles mål 
 • Du har et godt strategisk blikk og ha evne til å prioritere
 • Du er robust og tydelig – skaper ro, og tillit 

Personlige egenskaper vil bli vektlagt

Vi tilbyr

Vi tilbyr stort handlingsrom og utfordrende oppgaver i en kommune i positiv utvikling, med godt omdømme og med mange dyktige medarbeidere. 
 
Du vil få jobbe med interessante oppgaver, være en del av et sterkt fagmiljø, og du vil ha stor mulighet for å utvikle deg i samarbeid med dine kolleger. 

Søknadsfrist

17.01.2021

Sted

Flisa

Stilling

Kommunedirektør

Stillingstype

Fast ansatt

Kontaktinfo

Kari Heggelund
Ordfører
 904 02 505
 kari.heggelund@asnes.kommune.no
 
Hanne Briskerud
HR-leder
 400 33 260

Åsnes og Solør er Innlandets grønne lunge. Vakre kulturlandskap og mektige skogsområder preger landskapet. Finnskogen er en perle med unike muligheter både for ulike friluftsopplevelser, samt å kunne oppleve stillhet og ro. Glomma er også et viktig og mektig element i landskapet. Åsnes kommune har ca. 7200 innbyggere og med Flisa som et moderne og trivelig administrasjons- og handelssentrum. Kaffegata er både trivelig og urban. I sentrum ligger også barnehager, grunnskole, videregående skole, idretts- og svømmehall og moderne leiligheter. Kommunen har full barnehagedekning, og byr på et allsidige aktivitets- og kulturtilbud. Kommunen har varierte bomuligheter, alt fra regulerte boligområder til spredt bebyggelse. Kommunen er en trygg og god plass å bo og leve i.

Åsnes kommune er IA-bedrift.

Åsnes kommune – Kommunedirektør