Daglig leder

Er du opptatt av innovasjon og omstilling?

For å videreføre utviklingen av NCE iKuben søker vi nå en daglig leder som er oppdatert og nysgjerrig på teknologi, globale trender og forretningsutvikling. I NCE iKuben vil du kunne påvirke klyngebedriftenes konkurransekraft og innovasjonsevne i globale marked ved å fokusere på digitalisering, bærekraft og forretningsmodeller. Du vil videreutvikle og implementere klyngens strategi og planer, og innta en operativ rolle i den daglige driften sammen med det kompetente teamet i klyngeadministrasjonen.

I strategien for 2020-2022 har vi fem fokusområder med klare resultatmål:

  1. Nye eksportbedrifter
  2. Klimanøytrale bedrifter
  3. Kompetanseheving
  4. Forskning og innovasjon
  5. Klyngeutvikling

Som daglig leder vil du ha det overordnede ansvar for fokusområdene og ha ansvar for markedsføring og posisjonering av iKuben og klyngen. Å optimalisere samspillet med og mellom deltakerne i klyngen vil stå svært sentralt i dine arbeidsoppgaver som leder. Det er din rolle å utfordre, rådgi og bidra med innsikt og kompetanse for deltakerbedriftene og få de til å involvere seg og bidra sammen mot de felles målene. Videre vil profesjonell oppfølging av klyngens store nettverk, rekruttering av nye bedrifter og tilrettelegging for økt samarbeid mellom næringsliv, akademia og offentlig sektor være viktige arbeidsoppgaver.

NCE iKuben søker deg som er opptatt av innovasjon og utvikling. Du må ha en genuin interesse for å holde deg oppdatert på kunnskap om hvilke muligheter og utfordringer som ligger i næringslivets fremtid og hvordan disse kan løses. Du har gjerne høyere utdannelse, innsikt i privat og offentlig sektor, samt kjennskap til søknadsprosesser mot virkemiddelapparatet. Ledererfaring vil være en fordel.

Vi mener at det meste kan læres, og fokuserer derfor på dine personlige egenskaper i utvelgelsen av ny daglig leder. For å lykkes i stillingen må du være engasjert, selvstendig, initiativrik og fleksibel. Du må ha god forretningsforståelse, være handlingsorientert og nysgjerrig. Videre ser vi etter deg som har tydelige kommunikasjons- og lederegenskaper.

NCE iKuben kan tilby en variert, motiverende og samfunnsnyttig lederrolle som vil ha store påvirkningsmuligheter for næringslivet, offentlig sektor og akademia.

Blir du trigget av klyngens formål og rollens arbeidsoppgaver, oppfordrer vi deg til å søke på stillingen eller ta kontakt for mer informasjon.

Selskap: NCE iKuben
Tittel: Daglig leder
Arbeidssted: Molde
Søknadsfrist: 18.01.2021

Har du spørsmål?

Marius Halvorsen

Management Consultant, Yapril AS

NCE iKuben

NCE iKuben er en tverrindustriell klynge og et nasjonalt kompetansesenter (NCE) for innovasjon og omstilling. Her møtes flere av Norges mest innovative og konkurransedyktige virksomheter for å dele kunnskap og erfaringer. Selv om de er i ulike industrier, er utfordringene de samme:

Hvordan;

  • anvende digital teknologi på måter som skaper økt verdi?
  • kan fokus på bærekraft bidra til økt verdi?
  • utvikle bærekraftige forretningsmodeller?
Yapril – NCE iKuben – Daglig leder