Ledige stillinger ved Oslobygg KF

Vi søker etter engasjerte og dyktige ledere som ønsker å bidra i oppbygging og utvikling av et helhetlig Oslobygg

Avdelingsleder

I divisjon for eiendomsforvaltning og drift er det nå en ledig stilling som avdelingsleder eiendomsforvaltning og drift. Vi ser etter en leder som er løsningsorientert med evne til å bygge gode relasjoner, både med kundene, men også på tvers av foretaket. Som avdelingsleder vil du ha det overordnede ansvaret for forvaltning og drift av avdelingens portefølje, samt budsjett- og personalansvar. Sammen med seksjonslederne skal avdelingsleder sikre at foretakets kunder ivaretas på en god måte og at eiendommene driftes til beste for både brukerne og byggene. Du deltar i divisjonens ledergruppe og rapporterer til divisjonsdirektør. Avdelingen består av ca. 20 medarbeidere. Til stillingen rapporterer det 2 seksjonsledere.

Ta gjerne kontakt med divisjonsdirektør Bente Bømark Hanssen, tlf. 905 28 327, hvis du har spørsmål.

Les mer her

Seksjonsleder

I divisjon for eiendomsforvaltning og drift er det en ledig stilling som seksjonsleder eiendomsforvaltning og drift. Seksjonsleder vil ha totalansvaret for forvaltning og drift av en eiendomsportefølje, samt være hovedkontaktpunkt mot kundene. Som seksjonsleder får du ansvar for å lede og utvikle seksjonen, og du vil ha personalansvar for eiendomsforvaltere og tekniske forvaltere. Seksjonen består av ca. 8 medarbeidere. Du deltar i avdelingens ledergruppe, og rapporterer til avdelingsleder.

Ta gjerne kontakt med avdelingsleder Henning Dalgrav Olsvold, tlf. 47291990, hvis du har spørsmål.

Les mer her

Adobe

Om Oslobygg

Oslobygg er Oslo kommunes nye eiendomsforetak og vil være i operativ drift fra 1.9.2021. Oslobygg opprettes som ett foretak gjennom en sammenslåing av Omsorgsbygg, Undervisningsbygg, Kultur- og idrettsbygg samt Boligbyggs utbyggingsvirksomhet. Det nye foretaket blir en av landets største byggherrer og eiendomsforvaltere med rundt 600 ansatte og ca. 2,5 millioner kvm eiendom. Vår oppgave vil være å eie, bygge og forvalte kommunens samfunnsbygg som barnehager, skoler, omsorgsboliger, sykehjem, kulturbygg, idrettsanlegg, brannstasjoner og nasjonalanlegg.

Frem mot 2023 er det planlagt for investeringer på 30-35 milliarder kroner. Oslobygg skal være i front på bærekraftige og innovative løsninger, samt en pådriver for endring og fornying av bransjen.

Miljø, bærekraft, digitalisering og seriøst arbeidsliv vil være prioriterte satsninger.

Les mer om Oslobygg på www.oslo.kommune.no/etater-foretak-og-ombud/oslobygg/

Oslobygg KF søker engasjerte og dyktige ledere