Vi søker dyktig og utviklingsorientert

Rådgiver digitalisering, org.utvikling og kommunikasjon

Om stillingen:

Vi har ledig stilling som rådgiver i kommunedirektørens stab – HR og service. Stillingen har flere hovedarbeidsoppgaver som spenner over alle kommunens tjenesteområder innen digitalisering, organisasjonsutvikling og kommunikasjon. Sortland kommune tar aktivt i bruk teknologi i utvikling av tjenestetilbudet til innbyggere og næringsliv. Digitalisering dreier seg i stor grad om endring og fornyelse av tjenester, prosesser og arbeidsmåter der ledelse, kultur og holdninger står sentralt. Stat og kommune-Norge har nå etablert en felles strategi for arbeidet “Én digital offentlig sektor- Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019-2025”.

Vesterålskommunene har med basis i dette arbeidet etablert et prosjekt – Digi Vesterålen, for å skape en varig modell for et regionalt digitaliseringssamarbeid. I Sortland kommune pågår det nå en intern prosess for å få på plass en helhetlig digialiseringsstrategi for alle kommunens tjenesteområder. Sortland kommune ønsker å ta sats og skal tilsette rådgiver som har ansvar for prosess og iverksetting av digitaliseringsstrategien, samt arbeide tett opp mot det regionale digitaliseringssamarbeidet. Teknologi gir muligheter for døgnåpen kommune og god kommunikasjon med omgivelsene. I stillingen ligger også oppgaver innen kommunens kommunikasjonsarbeid både internt i organisasjonen og ut mot samfunnet.  

Vi søker deg med god erfaring innenfor ledelse, styring og organisasjonsutvikling basert på IKT-støttesystemer, samt erfaring innen kommunikasjon. Du har god kjennskap til offentlig sektor, har et positivt menneskesyn, er god på relasjoner og er flink til å motivere til utvikling og endring. Stillingen skal arbeide helhetlig i organisasjonen og er organisatorisk lagt til HR-avdelingen, som har 8 ansatte som jobber på fagområdene lønn og HR.

Vi kan tilby spennende og utforende arbeidsoppgaver i et trivelig og hektisk arbeidsmiljø.

Arbeidsoppgaver:

 • ansvar for utvikling og implementering av digitaliseringsstrategi i Sortland kommune
 • utviklingsarbeid innenfor området ledelse, digitalisering og arbeidsgiverpolitikk
 • bistå i det regionale samarbeidet Digi Vesterålen som Sortland kommunes representant
 • bistå i kommunikasjonsarbeidet til kommunen 
 • bistå ved behov andre arbeidsoppgaver som tilligger kommunedirektørens stab

Endring i arbeidsoppgaver innen stillingens fagområder kan påregnes.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • relevant universitet/høyskoleutdanning tilsvarende master
 • prosjektledelse
 • ledererfaring
 • kommunikasjon
 • kunnskap innen IT og digitalisering
 • organisasjonsutvikling med kjennskap til tjenestedesign og LEAN

Egenskaper:

 • ansvarsbevisst og selvstendig
 • positiv, tydelig og empatisk
 • god relasjons-kompetanse
 • serviceinnstilt
 • strukturert og nøyaktig
 • meget god norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • evne til å jobbe analytisk og målrettet med arbeidsoppgaver
 • vi legger stor vekt på selvstendighet, samarbeidsevner, fleksibilitet, nytenking og profesjonalitet 

Personlig egnethet for stillingen blir særlig vektlagt.

Krav til språkkunnskaper:

Meget god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi kan tilby deg:

 • En utfordrende og givende jobb i en kommune som ønsker å være ledende i utvikling av gode, profesjonelle og effektive tjenester 
 • Variert arbeid i et positivt miljø
 • Opplæring, veiledning og faglig utvikling
 • Gunstig pensjonsordning
 • Lønn etter avtale
 • Fleksibel arbeidstid 

Tilsettingsvilkår:

Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden.
Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger.
For alle som yter tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

Generelt:

Med utgangspunkt i politisk vedtatt “Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering”, oppfordrer Sortland kommune
alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller
etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du 
unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til hr@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknad sendes:

Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Vi ber om at søknadstekst fylles ut.
Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller e-post: hr@sortland.kommune.no

Vi ber om at attester og vitnemål lastes opp i søknadsprosessen. Arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et evt. jobbtilbud.

Velkommen som søker!

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere.

Søknadsfrist

28.02.2021

Arbeidssted

Sortland

Stilling

Rådgiver

Stillingstype

Fast ansatt, heltid

Kontaktinfo

Sortland kommune 

Midt i Vesterålen finner du Sortland, en by med et optimistisk næringsliv og en befolkning i vekst. Som handelssentrum for hele regionen, kan du nyte godt av servicetilbud og fasiliteter som kan måle seg med utvalget i større byer.

Med det spenstige utvalget av kultur-, idretts og fritidsaktiviteter, vil du garantert finne noe som passer deg, liten og stor.

Full barnehagedekning og et godt tilbud i videregående skole gjør livet enklere.

Byen er omkranset av den vakre og ville vesterålsnaturen, en oase for alle typer friluftsliv, fra nærhet til marka til spektakulære opplevelser til fjells og i havgapet.

Sortland kommune har ca.1000 ansatte og er Vesterålens største arbeidsplass.

Vil du vite mer om Sortland, se vår hjemmeside www.sortland.kommune.no eller ta kontakt med oss.

Sortland kommune – Rådgiver digitalisering, org.utvikling og kommunikasjon