Vil du koordinere Kunnskapsdepartementets arbeid på ulike internasjonale arenaer?

Førstekonsulent/rådgiver (fast stilling)

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehage, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskole, voksnes læring, kompetansepolitikk, integrering, høyere utdanning og forskning. Departementet har overordnet styring, kontroll og tilsyn med en rekke underliggende etater og virksomheter. Kunnskapsdepartementet har om lag 330 medarbeidere fordelt på syv avdelinger, kommunikasjonsenhet og departementsrådens stab.

Departementets arbeid bygger på verdiene profesjonalitet, åpenhet og gjennomføring. Mer informasjon om departementet finnes på www.regjeringen.no

Avdeling for høyere utdanning, forskning og internasjonalt arbeid (HFI) har ansvar for departementets arbeid med politikkutvikling og analyse innenfor høyere utdanning og forskning. Avdelingen har en knutepunktfunksjon for Kunnskapsdepartementets internasjonale arbeid. Videre har avdelingen et særlig ansvar for koordinering av regjeringens forskningspolitikk og arbeidet med Forskningsrådets budsjett. Avdelingen har seks seksjoner: seksjon for internasjonalt samarbeid, seksjon for Europa, EU og EØS-arbeid, seksjon for innovasjon, samspill og instituttpolitikk, seksjon for kvalitetsutvikling og kvalitetsvirkemidler, seksjon for budsjett og koordinering, og seksjon for profesjonsutdanning og -forskning.

Om stillingen

Det er ledig en fast stilling i Avdeling for høyere utdanning, forskning og internasjonalt arbeid (HFI), i seksjon for internasjonalt samarbeid (SIS). 

Seksjonen har i hovedsak ansvar for koordineringen av Kunnskapsdepartementets internasjonale arbeid, både overfor multilaterale organisasjoner som OECD, UNESCO og Europarådet, samt bilateralt samarbeid med strategisk prioriterte land. Seksjonen har også et koordinerende ansvar for departementsledelsens internasjonale reiser og mottak av internasjonale besøk til departementet.

Seksjonen jobber ikke med samarbeid med EU og Nordisk Ministerråd da dette ansvaret ligger i en annen seksjon. En viktig oppgave for seksjonen er å sikre god koordinering med de ulike avdelingene i departementet.

Arbeidsoppgaver

Vi kan tilby interessante, utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Stillingen vil kunne få oppgaver innenfor hele det internasjonale saksfeltet, men vil kunne få et særlig ansvar for koordinering av departementets oppfølging av bærekraftsmålene, samt koordinering av UNESCO-relaterte oppgaver.
 • Koordinering av KDs arbeid på ulike internasjonale arenaer
 • Tilrettelegging for politisk ledelses internasjonale reiser og deltakelse i internasjonale fora
 • Bidra i departementets arbeid på både multilaterale og bilaterale arenaer
 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Kvalifikasjoner 

 • Det kreves høyere utdanning på minimum masternivå eller tilsvarende realkompetanse
 • Det er en forutsetning med meget gode ferdigheter i muntlig og skriftlig norsk og engelsk. Ytterligere språkkunnskaper vil være en fordel.
 • Internasjonal arbeids- og/eller studieerfaring er påkrevd
 • Kjennskap til relevante internasjonale organisasjoner og departementets prioriterte samarbeidsland er en fordel
 • Kjennskap til og interesse for KDs sektor er en fordel

Personlige egenskaper

 • Du har meget gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du har meget gode koordineringsegenskaper
 • Du har sterk analytisk vurderingsevne
 • Du har stor arbeidskapasitet 
 • Du er effektiv, presis og har god kvalitet på eget arbeid

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

For stilling som rådgiver kreves som hovedregel minst to års relevant yrkeserfaring og god innsikt i fagområdet. Nyutdannede og kandidater med kortere arbeidserfaring vil bli vurdert for stilling som førstekonsulent.

Vi tilbyr

Velkommen inn i et arbeidsfellesskap med dyktige ansatte som er stolte av jobben sin. Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø med mange utfordrende og varierte arbeidsoppgaver. En jobb i KD gir deg muligheten til å bidra til samfunnsutviklingen. Dette er en arbeidsplass hvor du har mulighet til å utvikle deg og hvor det er rom for initiativ.

Vi holder til i moderne lokaler med åpent kontorlandskap i Kvadraturen i Oslo sentrum. KD er underlagt lov- og avtaleverk som sikrer de ansatte ordnede arbeids- og tjenesteforhold. Vi kan tilby et bredt tilbud av faglige og sosiale tiltak, fleksibel arbeidstid, mulighet til trening i arbeidstiden og pensjons-, låne- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse.

Les mer om å jobbe i Kunnskapsdepartementet her. 

Lønn: Stillingen lønnes som førstekonsulent eller rådgiver i lønnsspenn fra kr 491 200 – kr 650 300 per år (lønnstrinn 54-70), avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. 

Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via linken “Søk stillingen” på denne siden. Vitnemål, attester etc. registreres i portalen. Vi oppfordrer søkere til å benytte Vitnemålsportalen.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Kunnskapsdepartementet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning, og vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske og fysiske hjelpemidler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av om de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer om i sine årsrapporter. 

Les mer om inkluderingsdugnaden her. 

Kontaktperson: For nærmere opplysninger om stillingen kontakt: avdelingsdirektør Joakim Bakke, tlf. 906 56 276, e-post: Joakim.Bakke@kd.dep.no 

Søknadsfrist

31. august 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Oslo

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Kirkegata 18

Førstekonsulent/rådgiver – Kunnskapsdepartementet – Jobbnorge – ID 210101