Er du en dyktig og engasjert jurist med interesse for erstatning og strafferett?

Rådgiver/seniorrådgiver - jurist

Om stillingen

Statens sivilrettsforvaltning er en organisasjon i utvikling. Vi har nå ledig fast stilling og ett vikariat som rådgiver/seniorrådgiver i Erstatningsavdelingen med arbeidssted Oslo. Vikariatet har inntil ett års varighet med mulighet for forlengelse.

Stillingene er plassert i Seksjon for erstatning og vil i hovedsak omfatte oppgaver knyttet til saker etter voldsoffererstatningsloven. Stillingene innebærer interessante og utfordrende oppgaver i et inspirerende arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse.

Vi ønsker engasjerte og fleksible medarbeidere som trives med et høyt arbeidstempo og som raskt evner å sette seg inn i nye arbeidsoppgaver. Vi ser etter deg som er selvstendig og god på samarbeid, og som trives med et aktivt medarbeiderskap i fagmiljø med dyktige kollegaer. Du må kunne organisere arbeidsdagen din effektivt og forholde deg til stor saksmengde. Som ansatt hos oss må du være forberedt på endringer i arbeidsoppgaver og ansvar når hensynet til oppgaveløsningen krever det. Arbeidsoppgaver innenfor avdelingens eller virksomhetens fagområder for øvrig må også påregnes.

Arbeidsoppgaver

 • saksbehandling av enkeltsaker med ansvar for egen portefølje og generelle oppgaver som høringsuttalelser og utredninger/ analysearbeid
 • faglig rettledning internt og eksternt
 • bidra til å videreutvikle fagfeltene i virksomheten

Kvalifikasjonskrav

For å anses kvalifisert til stillingene må du ha

 • juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • et godt juridisk skjønn og selvstendig vurderingsevne
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Ønskede kvalifikasjoner

Det er en fordel med:

 • erfaring fra offentlig forvaltning
 • erfaring fra saksbehandling, utredning og rådgivning
 • erfaring fra arbeid med personskadeerstatning, strafferett eller voldsoffererstatningsfeltet

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som har/er:

 • resultatorientert med høy gjennomføringsevne
 • stor arbeidskapasitet og evne til å trives i et dynamisk arbeidsmiljø
 • selvstendig, strukturert og effektivt
 • engasjert og initiativrik
 • fleksibel med gode samarbeidsevner

Vi tilbyr deg

 • en faglig utfordrende stilling med meningsfylte arbeidsoppgaver
 • et hyggelig og dynamisk arbeidsmiljø sentralt i Oslo
 • dedikerte og dyktige kollegaer
 • gode muligheter for faglig vekst og utvikling i et stort juridisk miljø
 • fleksitid og trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse

Stillingene lønnes etter statens lønnsregulativ, avhengig av kompetanse og kvalifikasjoner: rådgiver (stillingskode 1434) i lønnsspennet kr 520 000 – kr 560 000, seniorrådgiver (stillingskode 1364) i lønnsspennet kr 560 000 – 680 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Andre opplysninger

Staten legger vekt på mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Statens sivilrettsforvaltning deltar i statens inkluderingsdugnad og har som mål å få flere med hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne ut i arbeid. Opplysninger om hull i CV eller nedsatt funksjonsevne kan brukes til rapporteringsformål.

Ved ansettelse gjelder 6 måneders prøvetid. 

Har du spørsmål? Ta kontakt med seksjonssjef Hege Solem Markussen Mangset på telefon 22 99 13 91 eller avdelingsdirektør Kristina Kjeverud på telefon 22 99 13 47.

Søknadsprosess

Elektronisk søknad sendes via http://www.jobbnorge.no.

Søknaden skal inneholde vedlegg som vitnemål/karakterutskrift og attester. Disse må lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Det kan ikke påregnes at vi etterspør dokumentasjon som ikke er vedlagt.

Søkere vil motta en bekreftelse på e-post ved innsendt søknad. Det er derfor viktig å påse at riktig e-postadresse er oppgitt i søknaden.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. offentlighetslova § 25. Eventuelle ønsker om reservasjon må begrunnes. Vi varsler deg hvis vi ikke tar ditt ønske til følge.

Om Statens sivilrettsforvaltning

Statens sivilrettsforvaltning (SRF) har en bred oppgaveportefølje og forvalter statlige ordninger på tvers av sivil- og strafferetten. Ordningene skal sikre individets rettigheter, rettslikhet og bidra til god rettspleie. Våre arbeidsoppgaver er i stor grad knyttet til behandling av enkeltsaker innenfor blant annet områdene vergemål, rettshjelp, erstatning etter strafforfølging og voldsoffererstatning. Statens sivilrettsforvaltning er også sentral vergemålsmyndighet, og vi har etatsstyringsansvaret for Kontoret for voldsoffererstatning. Vi er sekretariat blant annet for Den rettsmedisinske kommisjon, Barnesakkyndig kommisjon, Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll, Erstatningsnemnda for voldsofre, Stortingets utvalg for rettferdsvederlag og Konkursrådet. 

SRF forvalter også garantiordningen for bobehandling ved mistanke om økonomisk kriminalitet og tilskuddsordningen for spesielle rettshjelpstiltak.

Vi har for tiden om lag 70 medarbeidere og holder til i sentrale lokaler i Oslo og på Hamar. Se www.sivilrett.no for nærmere informasjon.

Søknadsfrist

24. mai 2021

Kommune

Oslo

Omfang

Heltid (2 stillinger)

Varighet

Fast

Arbeidssted

Oslo

JobbNorge – Statens Sivilrettsforvaltning – Rådgiver/seniorrådgiver – jurist – ID 205725