Jurist

Om stillingen

Stillingen vil være knyttet til Fartøy- og deltakerseksjonen.  Kontorsted er Vadsø eller Tromsø.

Fartøy- og deltakerseksjonen sin hovedaktivitet er saksbehandling knyttet opp mot deltakelse og utøvelse av fiske. Her inngår blant annet søknader om opptak i fiskermanntallet, ervervstillatelser for fiskefartøy og tildeling av ulike fiskerettigheter. Region Nord har et nasjonalt forvaltningsansvar for fangst av kongekrabbe, gjennomføring av selfangst og tildeling av rekrutteringskvoter. Fartøy- og deltakerseksjonen ivaretar mange utfordrende oppgaver og problemstillinger knyttet til disse ansvarsområdene. Sekretariatet for Fjordfiskenemnda er også lagt til seksjonen. I tillegg ivaretar seksjonen en del administrative støttefunksjoner i regionen. Seksjonen har 11 medarbeidere fordelt på fire kontorsteder.

Stillingen vil ha et nært faglig samarbeid med regionens øvrige fem jurister og det øvrige fagmiljøet i regionene og etaten.

Generelt gjelder at fiskeriregelverket er under kontinuerlig utvikling og modernisering, og direktoratets regioner er viktige bidragsytere i dette arbeidet.

Arbeidsoppgaver

 • Juridisk bistand og saksbehandling innenfor regionens ansvarsområder, herunder tolkning av gjeldende regelverk
 • Håndtere reaksjoner ved overtredelser knyttet til fiskeriregelverket
 • Juridisk-faglig oppfølging og veiledning av medarbeidere i regionen, herunder utvikling av rutiner og maler, kvalitetskontroll og likebehandlingsproblematikk
 • Bidra til forbedring og modernisering av regelverket
 • Kontakt og samarbeid med andre offentlige myndigheter, samt deltagelse i relevante interne og eksterne faglige fora
 • Juridiske problemstillinger innenfor alle virksomhetsområdene
 • Andre oppgaver kan også påregnes, avhengig av kompetanse og interesse
 

Kvalifikasjonskrav

 • Juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap.
 • Relevant erfaring fra forvaltning og/eller kontrollarbeid vektlegges
 • Kjennskap til og interesse for norsk fiskerinæring generelt og norsk fiskeriforvaltning er en fordel
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Utviklingsorientert og initiativrik
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å tenke og jobbe selvstendig
 • Effektiv og strukturert
 • God rolleforståelse

Vi tilbyr

 • Faglige og samfunnsmessige interessante arbeidsoppgaver
 • Kunnskapsrike arbeidskolleger med et stort engasjement for norsk sjømat
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap og muligheter for lån i Statens Pensjonskasse
 • Stilling som rådgiver/seniorrådgiver, lønnet mellom brutto kr 500.000,- til brutto kr 650.000,- pr år avhengig av utdanning og tidligere praksis. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes

Spørsmål om stillingen

Spørsmål om stillingene kan rettes til:

 • Fungerende seksjonssjef, Håvard Fause, tlf. 482 14 156
 • Rådgiver/jurist Ronny Bratten, tlf. 907 74 731

Om Fiskeridirektoratet og Region Nord

Fiskeridirektoratet skal fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø.
Vi samarbeider nært med forskningsinstitusjoner, næring og offentlige etater nasjonalt og internasjonalt. Fiskeridirektoratet har om lag 450 ansatte, noe over halvparten arbeider i de fem regionene og resten ved hovedkontoret i Bergen.
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Fiskeridirektoratet er det et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og enkelte mangler i CV. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål. Kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring oppfordres derfor om å søke.

Region Nord: er en av fem regioner i Fiskeridirektoratet og dekker Troms og Finnmark. Region Nord har ca 75 medarbeidere fordelt på fire seksjoner: ressurskontrollseksjonen, fartøy- og deltakerseksjonen, kyst- og havbruksseksjonen samt Fiskeridirektoratets sjøtjeneste som opererer nasjonalt med operativ kontroll og inspeksjon på sjøen. Region Nord har kontorer i Vadsø, Båtsfjord, Honningsvåg, Hammerfest, Tromsø og Finnsnes.

Søknadsfrist

17. februar 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Tromsø, Vadsø

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Fiskerikontoret Vadsø eller regionkontoret Tromsø

Jurist – Fartøy- og deltakerseksjonen Fiskeridirektoratet – Jobbnorge