Vil du bidra til rettsikkerheten for befolkningen i Troms og Finnmark?

Jurist - rådgiver/seniorrådgiver helse og omsorg

Om stillingen

Som jurist hos oss vil du bidra til innbyggernes rettssikkerhet og du får bruke din kompetanse i tett samarbeid med andre jurister og fagfolk på helse- og sosialavdelinga og ellers i embetet.  

Du jobber som selvstendig saksbehandler og i team der dine juridiske vuderinger er viktige. Arbeidet preges av tverrfaglig og tverrproffesjonelt samarbeid. 

Hos oss får du saksbehandleroppgaver ut fra din faglige bakgrunn og avdelingens behov.

Hovedoppgavene blir:

 • Juridiske oppgaver særlig knyttet til helse- og omsorgslovgivningen.
 • Tilsyn og revisjoner av utpekte fag- og tjenesteområder etter helse- og omsorgslovgivningen.
 • Saker som gjelder brukerrettigheter og tjenesteyters etterlevelse av helse- og omsorgslovgivningen.
 • Gi råd og veiledning til kommuner og annet tjenesteytende personell, publikum og brukere.

Stillingen hører til helse- og omsorgsseksjonen og kontoret ditt er i Vadsø.

Kvalifikasjonskrav

For å bli vurdert for stillingen, må du ha

 • master i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen
 • god formuleringsevne på norsk, både skriftlig og muntlig
 • gode samarbeidsevner
 • stor arbeidskapasitet, evne til å arbeide effektivt og selvstendig og være strukturert og løsningsorientert

Vi ønsker at du

 • har god faglig innsikt i de aktuelle fagområdene og kjennskap til helselovgivningen
 • har kjennskap til Troms og Finnmark, samisk språk og kultur
 • ser gleden i og nytten av å jobbe på tvers av fagområder

For å bli ansatt som seniorrådgiver, må du ha lang og relevant praksis.

Vi tilbyr

Lønn som rådgiver/seniorrådgiver i kode 1434/1364 med årslønn fra 490 000,- kroner til 643 000,- kroner brutto per år i Statens lønnsregulativ (tilsvarende lønnstrinn ca 55 – 70), avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere, kan vi vurdere høyere lønn. Prøvetiden er 6 måneder.

Hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger.  

Vi har fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. Vi tilrettelegger for medarbeidere som har behov for det – for eksempel med tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. 

Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %).  Når du bor og jobber i det som tidligere var Finnmark fylke, får du nedskrevet ditt eventuelle studielån med inntil 25.000,- i året og du får lavere personskatt. 

Kommer du langveisfra, kan Fylkesmannen vurdere å dekke flytteutgiftene dine etter nærmere avtale og vi kan hjelpe deg å søke om å få leie bolig av Statsbygg.  

I Vadsø er det kort vei til flott turterreng, mange lag og organisasjoner og et godt kulturtilbud. Les mer om Vadø på vds.-bloggen.

Er dette en stilling for deg?

Ring oss gjerne
Har du spørsmål om stillingen, ta kontakt med

 • fylkeslege/avdelingsdirektør Anne Grethe Olsen på telefon 78 95 03 99  / 907 48 456 eller e-post agols@fylkesmannen.no  
 • seksjonsleder Aina Irene Olsen på telefon 78 95 03 48 / 906 64 488 eller epost fmfiaiol@fylkesmannen.no

Søk
Du søker elektronisk via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Søknaden må inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og relevante attester

Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Vi tar kontakt med deg hvis offentleglova ikke gir rom for å unnta deg fra søkerlisten.  

Positiv særbehandling
Hvis vi får kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle noen krav. Les mer om dette her. Kryss eventuelt av for dette i søknaden din på jobbnorge.no.

Foto: Tom Olav Stavseth

Om oss

Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylkene. Vi har ansvar for å informere om statlig politikk og sette handlingsplaner ut i livet. Vi skal sørge at tiltak blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, helse, utdanning, barnevern, samfunnssikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift og miljø.

Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på våre nettsider

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har rundt 240 ansatte og er organisert i syv avdelinger og to staber. Hovedsetet er i Vadsø. Vi har også kontorer i Tromsø, Kautokeino, Karasjok og Andselv. I tillegg har vi personalansvar for tolv nasjonalparkforvaltere som har kontorer nær nasjonalparkene. Vi er det største embetet i landet når det gjelder areal. Vi jobber med et område som er to ganger så stort som Nordland fylke. Troms og Finnmark har grenser til tre land – Finland, Russland og Sverige. Dette er noen av grunnene til at det er spennende å jobbe her lengst nord.

Se vår Facebookside for statusoppdateringer og bilder.

Helse- og sosialavdelingen jobber for å forbedre og videreutvikle helsetjenestene til befolkningen. Det gjør vi ved å forvalte lover og forskrifter innenfor helse-, omsorg-, sosial- og familieområdet. 

Vi formidler statlig styringssignaler slik at tjenestene utvikler seg for å møte fremtidens utfordringer. Dette gjør vi gjennom å forvalte økonomiske tilskudd, veilede kommunene og bidra til å iverksette nasjonal politikk. 

Vi arbeider i knutepunktet mellom sentrale helsemyndigheter og aktørene i helse- og omsorgstjenesten som kommuner, helseforetak og private. Arbeidet vårt preges av tverrfaglighet.

Helse- og sosialavdelingen ledes av fylkeslege/avdelingsdirektør, som sammen med assisterende avdelingsdirektør utgjør avdelingens overordnede ledelse. 

Søknadsfrist

25. november 2020

Kommune

Vadsø

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Vadsø

Jurist – rådgiver/seniorrådgiver helse og omsorg – Fylkesmannen i Troms og Finnmark