Vil du jobbe med varierte oppgaver innenfor ulike rettsområder? Er du interessert i plan- og bygningsrett?

Vi søker jurist - rådgiver/seniorrådgiver til juridisk seksjon - vikariat

Velkommen til juridisk seksjon

På justis- og kommunalavdelinga er 47 kolleger klare for å ønske velkommen til ny jurist på kontoret i Vadsø. 

Stillingen er et vikariat på 1 år med mulighet for forlengelse og hører til juridisk seksjon – en av våre tre seksjoner. I det daglige samarbeider du i hovedsak med dine 13 kolleger på seksjonen (12 av dem jurister), men også med flinke folk på vergemålsseksjonen og planseksjonen. 

Til sammen er vi et solid fagmiljø i Vadsø og Tromsø.

Som rådgiver/seniorrådgiver hos oss, skal du være saksbehandler og gi råd og veiledning til fagfolk i kommunene, til innbyggerne i Troms og Finnmark og til andre aktører/sektormyndigheter. 

Vi behandler saker innenfor ulike rettsområder, både som førsteinstans og som klageinstans for kommunale vedtak.

Arbeidet med klagebehandling av klagesaker etter plan- og bygningsloven utgjør en stor del av porteføljen vår.

Vi behandler også mange saker knyttet til kommunelov, offentleglova, fri rettshjelp og annen generell og spesiell forvaltningsrett.

Du får også en del utadrettede oppgaver – blant annet å holde innlegg på kurs og konferanser. 

Hvis vi skulle få behov for det, kan det også være aktuelt med juridisk relatert arbeid for de andre seksjonene på avdelingen.

Denne jobben gir gode muligheter for faglig utvikling. 

Kvalifikasjonskrav

For å bli vurdert for rådgiverstillingen, må du

 • ha juridisk embetseksamen / master i rettsvitenskap
 • beherske norsk godt både skriftlig og muntlig

For å bli vurdert for seniorrådgiverstillingen, må du

 • ha juridisk embetseksamen / master i rettsvitenskap
 • ha lang og relevant erfaring fra juridisk saksbehandling fra stat eller kommune eller ha annen særlig relevant arbeidserfaring
 • beherske norsk godt både skriftlig og muntlig

Vi ønsker at du

 • har gode juridiske ferdigheter
 • jobber godt og selvstendig
 • fungerer godt sammen med andre fagpersoner i team
 • jobber effektivt, systematisk og overholder frister
 • har kjennskap til og interesse for kommunal og/eller statlig forvaltning

Vi legger vekt på hvordan du med din kunnskap og erfaring kompletterer avdelingen og seksjonen for øvrig. 

Vi mener at mangfold er en styrke på arbeidsplassen vår, og vi er opptatt av inkludering. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver hos oss for å bidra til at vi kan løse oppgavene våre på en enda bedre måte. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Vi tilbyr

Lønn som rådgiver/seniorrådgiver i kode 1434/1364 med årslønn fra 490 000,- kroner til 643 000,- kroner brutto per år i Statens lønnsregulativ (tilsvarende lønnstrinn ca 55 – 70), avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere, kan vi vurdere høyere lønn. Prøvetiden er 6 måneder.

Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %). 

Hyggelige og dyktige kollegaer og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger.

Vi har fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. Vill og vakker Troms- og Finnmarksnatur, mulighet for å leie landbruksavdelingas hytte i Vestre Jakobselv og et godt kulturtilbud.

Fylkesmannen kan vurdere å dekke flytteutgiftene dine etter nærmere avtale og vi kan hjelpe deg å søke om å få leie bolig av Statsbygg.

Når du bosetter deg i Finnmark, får du nedskrevet ditt eventuelle studielån med inntil 25.000,- i året og du får lavere personskatt.

Hvis du ikke er kjent fra før, kan du lese mer om livet i Vadsø vds-bloggen.

Nattfjelldalen - Øyvind Stangnes

Er dette en stilling for deg?

Ring oss gjerne!
Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å ta kontakt med

 • avdelingsdirektør Toril Feldt på telefon 78 95 03 20 / 954 07 427 eller 
 • seksjonsleder Tone Selseth Bertheussen på telefon 77 64 20 37 / 484 61 760

Søk via Jobbnorge
Fyll ut CV og skriv søknad elektronisk på jobbnorge.no. Legg ved vitnemål og relevante attester.

Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Vi tar kontakt med deg hvis offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon. 

Vi ønsker mangfold
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Vadsø - Tom Olav Stavseth

Om oss

Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylkene. Vi har ansvar for å informere om statlig politikk og sette handlingsplaner ut i livet.

Vi skal sørge at tiltak blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode.

Vi har oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, helse, utdanning, barnevern, samfunnssikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift og miljø.

Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på våre nettsider. 

Se vår Facebookside for statusoppdateringer, videoer og bilder.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har rundt 240 ansatte og er organisert i syv avdelinger og to staber. Hovedsetet er i Vadsø. Vi har også kontorer i Tromsø, Kautokeino, Karasjok og Andselv.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark er det største embetet i landet når det gjelder areal.

Vi jobber med et område som er to ganger så stort som Nordland fylke. Både Troms og Finnmark har grenser der tre land møtes. Finnmark grenser til Finland og Russland og Troms grenser til Finland og Sverige.

Dette er noen grunnene til at det er spennende å jobbe her lengst nord.

Søknadsfrist

19. november 2020

Kommune

Vadsø

Omfang

Heltid

Varighet

Vikariat/Midlertidig

Arbeidssted

Vadsø

Jurist – rådgiver/seniorrådgiver til juridisk seksjon – vikariat – Fylkesmannen i Troms og Finnmark