Vi søker etter 2 faglig dyktige jusstudenter, med interesse og engasjement for helsejuss

Konsulenter - jusstudenter

Om stillingene

Helse- og sosialavdelingen søker etter to jusstudenter med interesse for helsejuss, som kan bidra til å løse våre oppdrag. Hos oss vil du få opplæring og oppfølging av dyktige juridiske og helsefaglige medarbeidere på avdelingen. 

Dine arbeidsoppgaver vil hovedsakelig være å behandle innsynsbegjæringer, enklere saksbehandlingsoppgaver og noe klagesaksbehandling. Du vil også kunne få tildelt andre oppgaver ved behov.

Engasjementene tilsvarer to 25 % stillinger, og du skal løse oppgaver for seksjon for spesialisthelsetjenester, seksjon for kommunehelsetjenester og seksjon for fagutvikling.

Engasjementene varer i 12 måneder, med mulighet for forlengelse. Vi kan etter avtale tilpasse arbeidstiden ut ifra din studiesituasjon.

Det er ønskelig med snarlig tiltredelse i stillingene.

Kontorsted for stillingene er Tromsø eller Vadsø.

 
Foto:Lars Åke Andersen

Kvalifikasjonskrav

For å bli vurdert for stillingene må du:

– minimum ha avlagt eksamen og ha fullført tredje året på masterstudiet i rettsvitenskap

– beherske norsk språk både muntlig og skriftlig, og ha god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk

– ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

– kunne jobbe effektivt, selvstendig og målrettet

 

Vi ønsker i tillegg at du har:

– erfaring med saksbehandling

– erfaring fra helsetjenesten

 

Vi ønsker mangfold
Vi mener at mangfold er en styrke på arbeidsplassen vår og vi er opptatt av inkludering. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver hos oss for å bidra til at vi kan løse oppgavene våre på en enda bedre måte. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.  

Det beste er nord

Vi tilbyr:

Lønn som konsulent i stillingskode 1065, lønnstrinn 42 – 43          (kr 407 900 – 413 500,-) avhengig av kvalifikasjoner . Prøvetiden er seks måneder. 

Hyggelige kolleger og gode diskusjoner, tverrfaglig samarbeid og mulighet for å videreutvikle juridiske ferdigheter og metode.

Vi har fleksibel arbeidstid og sosiale tiltak. Vi tilrettelegger for medarbeidere som har behov for det – for eksempel med tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. 

Her får du også byliv, kulturtilbud og vill og vakker natur.

Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %). 

iStock

Er dette en stilling for deg?

Ring oss gjerne!
Har du spørsmål om stillingen, kan du ta kontakt med seksjonsleder Angel Shalini Arulanandam på telefon 776 42 161.  

Mer informasjon om Statsforvalterens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på våre nettsider.  

Se vår Facebookside for statusoppdateringer, videoer og bilder

Dette må du ha med i søknaden
Du må legge inn CV og skrive søknaden din i jobbnorge-portalen. Du må legge ved vitnemål/karakterutskrift og relevante attester.

Hvis vi får kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle noen krav. Les mer om dette her. Kryss eventuelt av for dette i søknaden din på jobbnorge.no.  

Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Du får beskjed hvis offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon. 

Om oss

Statsforvalteren er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylkene. Vi har ansvar for å informere om statlig politikk og sette handlingsplaner ut i livet. Vi skal sørge at tiltak blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, helse, utdanning, barnevern, samfunnssikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift og miljø.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har rundt 240 ansatte og er organisert i syv avdelinger og to staber. Hovedsetet er i Vadsø. Vi har også kontorer i Tromsø, Kautokeino, Karasjok og Andselv. I tillegg har vi personalansvar for tolv nasjonalparkforvaltere som har kontorer nær nasjonalparkene.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark er det største embetet i landet når det gjelder areal. Vi jobber med et område som er to ganger så stort som Nordland fylke. Troms og Finnmark har grenser til tre land – Finland, Russland og Sverige. Dette er noen av grunnene til at det er spennende å jobbe her lengst nord.

Helse- og sosialavdelingen ledes av fylkeslege/helse- og sosialdirektør Anne Grethe Olsen. Avdelingen består av fire seksjoner; seksjon for spesialisthelsetjenester, seksjon for kommunehelsetjenester, seksjon for fagutvikling og seksjon for sosial og familie. Hovedoppgavene til de tre helseseksjonene er tilsyn med helse- og omsorgstjenesten og helse- og omsorgspersonell, klagesaksbehandling, rådgivning overfor helse- og omsorgstjenesten og andre, iverksetting av nasjonal helsepolitikk, tilskuddsforvaltning, utvikling av helse- og omsorgstjenesten og andre forvaltningsoppgaver. Vårt overordnede mål er å bidra til forsvarlige helse- og omsorgstjenester og bedre folkehelse i fylket.

Søknadsfrist

27. juni 2021

Kommune

Tromsø - Romsa Vadsø

Omfang

Deltid (2 stillinger)

Varighet

Engasjement

Arbeidssted

Vadsø eller Tromsø

Konsulenter – Jusstudenter – Statsforvalteren i Troms og Finnmark – ID206894