Vil du være med på å bygge opp en helt ny statlig virksomhet på et område med stor samfunnsbetydning, og stor offentlig oppmerksomhet?

Dagligvaretilsynet søker

Juridisk leder - seniorrådgiver/fagdirektør

Om Dagligvaretilsynet

Dagligvaretilsynet er et nytt tilsyn som skal håndheve lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden. Vi ble opprettet 1. januar 2021 og er samlokalisert med Forbrukertilsynet i Porsgrunn. Formålet med loven er å redusere konfliktnivået i dagligvarebransjen gjennom å sikre ryddigere forhandlinger og mer forutsigbare avtaler i dagligvarebransjen.

En viktig oppgave for Dagligvaretilsynet vil være å drive veiledning og informasjonsarbeid overfor aktørene i dagligvaremarkedet.

Dagligvaretilsynet kan tilby

Dagligvaretilsynet er et lite tilsyn under oppbygging hvor de ansatte vil ha store muligheter til å påvirke egen arbeidssituasjon. Vi søker nå etter våre første medarbeidere. Du vil bli med på å bygge opp en ny etat med stor samfunnsbetydning, og stor offentlig oppmerksomhet.

Du vil få utfordrende oppgaver med gode utviklings- og karrieremuligheter. Dagligvaretilsynet har fleksibel arbeidstid, og attraktiv pensjonsordning i Statens Pensjonskasse.

Det er gode muligheter for fjernarbeid.

Stillingen lønnes i lønnstrinn 52-77 (526 000 – 744 500). For spesielt kvalifiserte kandidater vil høyere avlønning og/eller tilsetting som fagdirektør kunne vurderes.

Om stillingen

Vi søker etter en erfaren jurist med høy faglig kompetanse og en relevant bakgrunn til en stilling som seniorrådgiver/fagdirektør. Stillingen vil medføre et ansvar for oppbyggingen av tilsynet på det juridiske området og skal ivareta en funksjon som juridisk leder. Kompetanse og erfaring fra konkurranserett, avtalerett, markedsføringsloven, ev øvrig forretningsjus eller forvaltningsrett vektlegges.

Videre vil erfaring fra eller kunnskap om dagligvarebransjen, tilsynserfaring eller relatert felt telle positivt, men er ingen forutsetning. Stillingen er fast.

Det kreves master i rettsvitenskap, embetseksamen (cand. jur.), ev tilsvarende.

Om hvem vi søker

Du vil delta aktivt i oppbyggingen av et helt nytt tilsyn på et aktuelt og spennende område. Vi ser etter deg som har god samfunnsforståelse og evner å jobbe strukturert, selvstendig og som trives i et tverrfaglig miljø med et klart samfunnsoppdrag.

Det er viktig å kunne bygge gode relasjoner overfor bransjen, innenfor det mandatet som tilsynet er gitt i håndhevingen av lov om god handelsskikk.

Noen sentrale oppgaver

 • Juridisk fagansvar i Dagligvaretilsynet
 • Tilsyn og saksbehandling på hele Dagligvaretilsynets felt
 • Kontakt med og veiledning overfor dagligvarebransjen og andre aktører
 • Utvikling av tilsynsmetodikk og kunnskapsoverføring i tilsynet
 • Regelverksarbeid
 • Utredningsarbeid og høringsuttalelser
 • Bidra faglig og organisatorisk i den videre oppbyggingen av tilsynet

Stillingene kan tillegges andre oppgaver innenfor Dagligvaretilsynets ansvarsområde etter behov.

Forventninger til personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Andre viktige egenskaper vi ser etter er:

 • Evne til å utøve fagledelse
 • Kvalitetsbevisst og strukturert
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Evne til å ta egne initiativ
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Gode samarbeidsevner, også i tverrfaglige sammenhenger

Generell informasjon

Dagligvaretilsynet legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, og ønsker å bidra til regjeringens målsetting om minst fem prosent av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne, eller hull i CV-en. Dagligvaretilsynet vil legge til rette for personer med nedsatt funksjonsevne etter behov. 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan gjøres offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. offentleglova §25. Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette grunngis.

Om søknaden

Søknad, CV og relevante vedlegg sendes via lenke på denne siden, “Søk stillingen”. For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20.

Henvendelser om stillingen kan rettes til
Tor Erik Engebretsen, tlf 905 57 923 eller til
Mattias Gripsrud, tlf 901 97 087.

Søknadsfrist

30. april 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Porsgrunn

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Vestfold/Telemark

Juridisk leder – seniorrådgiver/fagdirektør – Dagligvaretilsynet – Jobbnorge