Vi søker en ansvarsfull, tillitsvekkende og nytenkende

ØKONOMIDIREKTØR

Som økonomidirektør vil du lede Helgeland Kraft sin økonomiavdeling. Du vil være en del av det operative teamet, samtidig som du får en viktig rolle i å sette den strategiske agendaen for selskapet. Du vil ha en sentral rolle for å sikre at konsernet har en forsvarlig økonomi, og ett godt grunnlag for investeringer og vekst.

Vi ser etter en ansvarsfull, tillitsvekkende, analytisk og nytenkende leder innenfor økonomifaget. Du har beviselig gode resultater bak deg, og du veksler mellom gjøremål av operasjonelt, taktisk og strategisk karakter. Som økonomidirektør vil du få en sentral rolle og være en viktig ressurs i virksomhetens forbedrings- og utviklingsarbeid. Du vil jobbe tett på den operative virksomheten og være et viktig bindeledd inn mot resten av økonomimiljøet i konsernet. Du vil ha en sentral rolle i konsernets ledergruppe og rapportere direkte til konsernsjef. 

Hovedarbeidsoppgaver/Ansvarsområder:

 • Overordnet ansvar for økonomiavdelingen i Helgeland Kraft
 • Sikring av målrettede og effektive rutiner og system for god styring av økonomifunksjonen
 • Ansvar for å utarbeide finansielle rapporter, budsjetter, analyser, kalkyler og myndighetsrapportering
 • Utvikling av økonomiske styringsparametere på tvers av funksjon i konsernet
 • Ansvar for oppfølging av resultatutvikling målt mot vedtatt strategi og forretningsplaner
 • Lederstøtte
 • Utvikle god eierstyringsmodell for konsernet
 • Implementering og videreutvikling av digitale løsninger for økonomifunksjonen
 • Rapportering og presentasjon av forretningsområders resultater 

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdannelse på masternivå
 • Solid erfaring fra tilsvarende roller i større selskap
 • Dokumenterte resultater fra endringsprosesser

Personlige egenskaper

 • utpreget analytisk med et helhetlig og strategisk perspektiv
 • evne til å håndtere et kompleks og bredt datagrunnlag, for deretter å se helheten, trekke ut essensen og kommunisere effektivt konklusjoner
 • strukturert arbeidsform, høy arbeidskapasitet og en utpreget gjennomfører
 • selvdreven lagspiller som vokser på å utvikle eget team og andre mennesker

Vi tilbyr:

 • en spennende stilling i et moderne og fremtidsrettet selskap
 • gode pensjons- og forsikringsordninger
 • konkurransedyktig lønn
 • fleksitid
 • et godt og variert velferdstilbud

Kontorsted vil være på vårt hovedkontor i Mosjøen.

For spørsmål om stillingen kan rettes til:

 • Konsernsjef Eivind Mikalsen, m. 905 23537, mail eivind.mikalsen@helgelandkraft.no
 • Harriet A. Havdal, Essensi AS, m: 477 53 589

Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Søknadsfrist: 5 desember 2021.

Vi ber om at vårt elektroniske søknadsskjema benyttes, du finner det på essensi.no

Sjekk gjerne ut www.helgelandkraft.no for ytterligere informasjon om konsernet Helgeland Kraft AS.

Om Helgeland Kraft

Helgeland Kraft skal skape verdier for kunder, eiere og samfunn gjennom bærekraftig utvikling og drift av vår kjernevirksomhet innen fornybar produksjon, distribusjon og salg av kraft, og annen aktivitet med sterk tilknytning. 

Helgeland Kraft er organisert som et konsern med morselskap helgeland Kraft, og de tre heleide datterselskapene Helgeland Kraft Vannkraft, Helgeland Kraft Nett og Helgeland Kraft Strøm.

Helgeland Kraft konsernet er en betydelig kompetansebedrift med en omsetning på om lag 1,4 mrd. kroner per år. Vår visjon «Helgeland Kraft – en aktiv verdiskaper» danner grunnlaget for vår virksomhet og gir klar retning for alle våre 250 medarbeidere.

Økonomidirektør – Helgeland Kraft – Essensi