PARTNERBEDRIFTER · OSLO · EKSTERN HYBRID

Sjefsarkitekt og ansvarlig for virksomhetsarkitektur for NHO

Knowit sin partner NHO har nå en spennende mulighet for deg som vil være med å legge strategien for deres virksomhetsarkitektur.

NHO er Norges største arbeidsgiverorganisasjon og i sterk vekst. Vi skal løfte vårt arbeid med digitale medlemstjenester og tenke helt nytt på hvordan vi skal utnytte teknologi og digitale muligheter. Av den grunn er vårt IT og teknologi-miljø blitt enda mer sentralt i organisasjonens utvikling, og omorganisert til å virke sammen med vårt strategi- og innsiktsarbeid i Avdeling for Strategi, analyse og teknologi. Vi ser nå etter en erfaren virksomhetsarkitekt til en sentral rolle i dette miljøet.

Hos oss vil du få en unik mulighet til å være med på en historisk endringsreise. Du vil spille en nøkkelrolle i digitalisering og bygging av NHOs eksisterende og nye tjenester – for å forbedre organisasjonens kontaktflate og aktualitet overfor medlemmene. Du vil jobbe tett og integrert med ledelsen og de dyktige endringspionèrene våre. Moderniseringen er et prioritert område og organisasjonen er moden, motivert og innstilt på det som kommer. Vær med å bygge fremtiden for en helt sentral aktør i trepartssamarbeidet i Norge.

Arbeidsoppgaver:

Som vår virksomhetsarkitekt vil du være ansvarlig for å sette strategien for vår virksomhetsarkitektur i tråd med forretningsstrategien til NHO. Og du vil være pådriver for implementeringen av denne.

Dine ansvarsområder vil være:

Overordnet ansvar for virksomhetsarkitekturen i NHO

 • Etablere målbilde for virksomhetsarkitektur.
 • Delta i utvikling av IT-strategi basert på forretningens digitale veikart, behov og prioriteringer.
 • Ha det overordnede ansvar for systemlandskapet og samspillet med forretningsprosesser og nye digitale forretnings initiativer.
 • Etablere og utvikle en digital plattform med en helhetlig virksomhetsarkitektur og tilhørende arkitekturprinsipper.

Teknologivalg- og trender

 • Spille en sentral rolle i å følge teknologitrender, evaluere og foreslå ny teknologi
 • Sentrale rolle i valg av samarbeidspartnere innen teknologi og skytjenester

Proaktiv dialog og kommunikasjon på tvers av forretningsområder og IT

 • Ta en sterk posisjon innen IT og for hele virksomheten, som et fyrtårn for virksomhetsarkitektur i NHO
 • Etablere og lede prosesser for god arkitekturstyring og governance. Herunder teamledelse av løsningsarkitekter og sikre samarbeid på tvers av prosjekter og system-områder.
Hva kan vi tilby?

En karriere i NHO er en karriere fylt med formål – noe som betyr at hver ansatt ikke bare tjener til livets opphold, de gjør en reell forskjell for samfunnet og fremtiden til norsk næringsliv. Hos oss vil du forme en fremtidsrettet karriere med mange muligheter. Dette inkluderer:

 • Muligheten til å gjøre det du alltid har hatt lyst til – å tegne en fremtidsrettet digital plattform og løfte dagens systemlandskap mot din arkitekturvisjon.
 • Muligheten til å jobbe et sted med stolthet, og å være i stand til å ærlig si «jeg er med å løfte NHO inn i fremtiden».
 • Muligheten til å vokse sammen med et nettverk av domeneeksperter, ledere og fagspesialister med vidt forskjellige bakgrunner. Stor tverfaglighet.
 • En arbeidskultur som legger vekt på mennesker. Vi tilbyr fleksible arbeidsløsninger og sunne prinsipper for balanse mellom arbeidsliv og privatliv

NHO tilbyr konkurransedyktige arbeidsvilkår. Vi er en pålitelig arbeidsgiver som setter våre ansatte først. Vi tror at et trygt og sunt arbeidsmiljø er et spørsmål om valg, ikke tilfeldigheter. Vi vil ha en variert arbeidshverdag i et godt arbeidsmiljø og legge til rette for egenutvikling og kompetansepåfyll.

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper

Vi ser etter en erfaren arkitekt med de nødvendige ferdighetene for å sikre vår IT-plattform og våre digitale løsninger. Det inkluderer:

 • Bred erfaring innen virksomhetsarkitektur fra et teknologisk ståsted, både fra interne roller og/eller konsulentselskaper
 • Erfaring med bruk av teknologi for å skape forretningsverdi
 • Har tung erfaring og kan vise til resultater i det og forstå forretningsbehov og drivere, samt omsette dette til fremtidsrettede løsninger.
 • Erfaring og forståelse av smidige metoder, Dev-Sec-Cloud-Ops
 • Erfaring med å lede prosesser og arkitekturarbeid
 • Sterkt strategisk perspektiv på teknologi og arkitektur, kombinert med evne til å realisere underveis og skape varig endring.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter med evne til å begeistre, motivere og inspirere mennesker

I NHO leter vi etter mennesker som brenner for noe, som vil påvirke, og alltid ser muligheter.

Om NHO

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er Norges største fellesskap for bedrifter. Vi representerer et stort mangfold av jobbskapere fra hele landet. NHO har over 30 000 medlemsbedrifter. Ved politisk påvirkning, gjennomslag i forhandlinger og attraktive medlemstjenester skal NHO bidra til lønnsomhet i medlemsbedriftene.

Department

Steder

Ekstern status

Partnerbedrifter

Oslo

Ekstern hybrid

Om Knowit Norway

Knowit – Sjefsarkitekt og ansvarlig for virksomhetsarkitektur for NHO