Fast stilling i digitaliseringsseksjonen

Dataplattformutvikler

Om stillingen

Har du lyst til å være med å bygge en dataplattform som kan bidra til bedre kunnskap om klima og miljø, og tilrettelegge for deling av data og dataanalyse? Da bør du lese videre!

Vi søker deg som har interesse og forståelse for teknologi, og som har lyst til å være en del av et sterkt fagmiljø. Du vil bidra til utviklingen av en dataplattform som kan benyttes av alle som har relevant behov for miljødata. I Miljødirektoratet tar vi brukerens perspektiv når vi utvikler og leverer tjenester. Rollen som dataingeniør vil innebære at du må sette deg inn i behovene til eksempelvis våre brukere, data-konsumenter, dataanalytikere, startups og andre som har behov for relevant tilgang til Miljødirektoratets data. Hos oss vil du få jobbe med spennende prosjekter og kunnskapsrike mennesker på tvers av organisasjonen og sammen med eksterne. Vi jobber på tvers av sektorer og har flere samarbeidspartnere både i offentlig og privat sektor.

Miljødirektoratet har i dag mye data og vil gjennom innsamling via sensorer og fjernmåling få tilgang på mye mer. Dette innebærer store datamengder som både er relevante for bruk i våre egne systemer, for eksterne brukere og for analyseformål. Vi trenger derfor tilgang på kompetanse som kan hjelpe oss å bygge en god rigg for hvordan vi skal håndtere dataene våre fremover. Det forventes at du vil bidra til å etablere gode prinsipper og standarder for arkitektur og sikkerhet i dataplattformen.

Miljødirektoratet er en arbeidsplass der du vil oppleve stor endringsvilje og et kollektivt ønske om å gjøre en forskjell. Sammen med ca. 20 høyt kompetente kollegaer i digitaliseringsseksjonen vil du være med på å utvikle og designe nye teknologiske løsninger, og videreutvikle eksisterende løsninger sammen med våre eksterne partnere. Vi er på vei over til skyen og etablering av tverfunksjonelle team.

Arbeidssted for stillingen er enten Helsfyr i Oslo, eller Brattøra i Trondheim.

Stillingens hovedansvarsområder

I denne rollen vil du primært jobbe med:

 • datastrømmer og batch-oppdatering av data fra ulike datakilder
 • bygge og utvikle en god og fleksibel dataplattform som lett kan tilpasses nye behov
 • lage datamodeller som hjelper dataanalytikerne til å analysere de riktige dataene
 • lage datamodeller som gjør data lett tilgjengelig for alle som trenger tilgang
 • overvåke og forbedre datakvalitet, samt bidra til god dokumentasjon 
 • dele kompetanse og erfaring med øvrige utviklere og teknologer
 • forretningsmessig rådgivning innenfor datateknologi
 • holde deg oppdatert på ny teknologi og kompetanse innenfor dataplattform faget

Arbeidsoppgavene kan variere ut fra behov og kompetanse, og andre oppgaver kan bli tillagt stillingen. Den vi ansetter må være fleksibel og åpen for at ansvars- og arbeidsområder endrer seg etter behov.

Kompetansekrav

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning innen teknologiske fag, spesielt relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • erfaring innen dataplattform, datavarehusløsninger, BI eller ETL utvikling/tilrettelegging av data
 • grunnleggende database- og/eller SQL-kunnskaper
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

I tillegg er det en fordel hvis du har interesse for eller erfaring med én eller flere av følgende: 

 • maskinlæring, kunstig intelligens, og dataanalyse
 • skyteknologi generelt og Azure spesielt
 • Databricks og/eller Azure Synapse
 • systemutvikling, herunder erfaring fra Python, SQL og/eller Java
 • bygging og bruk av dataplattformer
 • plattformutvikling, infrastrukturutvikling eller programvareutvikling
 • datamigrering
 • Scrum, Lean, tjenestedesign, osv.
 • bruk og utvikling av REST API

Egenskaper

 • du har engasjement for faget ditt, tenker helhetlige løsninger og er nysgjerrig etter å lære og bruke ny teknologi
 • du er opptatt av å utvikle deg kontinuerlig og liker å dele din kompetanse med andre
 • du er systematisk og har evnen til å forstå større systemlandskap
 • utover å være interessert i teknologien er du også opptatt av hva dataene betyr og hva som er viktig for løsningene som skal tas i bruk
 • du er nøyaktig og jobber strukturert og selvstendig
 • du er serviceinnstilt og løsningsorientert og trives med høyt arbeidstempo

Vi tilbyr

 • fast stilling med lønn som overingeniør/senioringeniør/sjefingeniør fra kr. 483 700 (ltr. 53) til kr. 825 900 (ltr. 80) etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifisert søker kan vurderes høyere.                          
 • utfordrende arbeidsoppgaver på et viktig samfunnsområde
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter – inkludert trening i arbeidstiden
 • fleksible arbeidstidsordninger og gode pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse

Spørsmål om stillingen og hvordan du søker

Spørsmål om stillingen kan rettes til seksjonssjef Linda Jacobsen, telefon 90 90 80 70, e-post linda.jacobsen@miljodir.no, eller nestleder Jonas Østlyng, telefon 91 59 34 58, e-post jonas.ostlyng@miljodir.no. Spørsmål om søknadsprosessen kan også stilles til seniorrådgiver-HR Katerina Smidova, telefon 90 95 84 59 eller e-post katerina.smidova@miljodir.no. 

Du sender søknad med relevante vitnemål og attester elektronisk gjennom Jobbnorge.no. 

Vi ønsker at dine vitnemål lastes opp gjennom Vitnemålsportalen.

Merk søknaden 43-2021 ODI

Søknadsfrist: 15. august 2021

Vi utarbeider offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista, jf. offentlighetsloven §25. Dersom vi ikke etterkommer en anmodning om å unntas offentlighet, vil du få beskjed og anledning til å trekke søknaden din.

Her er lenke til vår personvernerklæring.

Som IA-bedrift ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere flere personer med redusert funksjonsevne, hull i CV og personer med innvandrerbakgrunn.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si bli positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene i Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Om oss

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning.

Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har om lag 730 faste ansatte ved kontorene våre i Trondheim og Oslo, og i Statens naturoppsyn (SNO), som er lokalisert 58 steder i landet. 

Søknadsfrist

15. august 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Oslo, Trondheim

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Oslo eller Trondheim

Dataplattformutvikler – Miljødirektoratet – Jobbnorge – ID 209042