Forskningsinstitutt i vekst søker Microsoft-kompetanse

Driftsutvikler Windows/Azure

Om stillingen

NR søker nå etter en teknisk dyktig entusiast med sans for å løse praktiske problemer. Du har god forståelse for viktigheten av solid infrastruktur som en viktig forutsetning for gode tjenester og en velfungerende organisasjon. Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være innenfor Windows-plattformen/Azure med fokus på videreutvikling og systematisering.

Du vil inngå i gruppen for IT-drift, med spesielt fokus på videreutvikling og drift av Windows-plattformen/Azure Norsk Regnesentral har i dag på klientsiden hovedsakelig Windows. På serversiden er det domenekontrollere, Exchange online, filtjenere i tillegg til S2D hyperconverged som virtualiseringsplattform. Nye oppgaver krever automatisering og standardisering av eksisterende for å oppnå en effektiv drift av maskinparken.

Ansvarsområder

Videreutvikle og forvalte eksisterende prosesser og løsninger knyttet til Microsoft-miljøet ved NR.

 • Exchange online, Office 365 E5, tale i teams, Intune, Microsoft ATP, Sharepoint online
 • Azure Automation, Azure functions, Microsoft Graph, Powershell, Git, Python
 • S2D (Storage spaces direct), Hyper-V, DSC
 • Backup med Veeam av online og on prem
 • Ta i bruk nye lagringssystemer (mulig MinIO) og gjennomføre migrering av eldre data
 • Innføre always on VPN / Azure VPN
 • Innføre Windows Virtual Desktop
 • Støtte for bruk av skytjenester i forskningsprosjekter, Sigma2, Azure, AWS, konteinere, S3
 • Noe støtte til forskningsprosjekter og ulike aktiviteter

Hvem er du?

 • Du har jobbet noen år med driftsutvikling og kjenner til generelle prosesser fra test til produksjon
 • Har høyere utdanning og bred IT-kompetanse
 • God på gjennomføring og kan prioritere oppgaver innenfor egne ansvarsområder
 • Gode kommunikasjonsevner og fleksibilitet til å hjelpe til også utenfor egne ansvarsområder når det er nødvendig
 • Har kjennskap til Linux
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på både norsk og engelsk

Vi tilbyr

Vi tilbyr 100 % fast stilling, gode lønnsbetingelser og pensjons- og forsikringsordninger, fleksibel arbeidstid, 5 uker ferie, i tillegg til betalt fri i romjul og påske, og egen personalkantine. Gode opplærings- og utviklingsmuligheter i et inspirerende arbeidsmiljø sammen med høykompetente kolleger innen statistisk modellering, bildeanalyse, jordobservasjon, maskinlæring og IKT.

Norsk Regnesentral holder til i Kristen Nygaards hus ved Forskningsparken på Blindern i Oslo. Tiltredelse etter avtale.

Spørsmål om stillingen

Søknaden skal inneholde søknadsbrev, CV, vitnemål og karakterutskrifter, sertifiseringer og attester.

Ta gjerne kontakt med IT-sjef John Enok Vollestad for mer informasjon, jev@nr.no, 2285 2645.

Vi ser frem til å høre fra deg.

Om oss

Norsk Regnesentral (NR) er en uavhengig, ideell og allmennyttig privat stiftelse som utfører oppdragsforskning for næringsliv og offentlige virksomheter både i Norge og internasjonalt. Forskningsområdene er statistisk modellering, maskinlæring, kunstig intelligens og IKT. Våre oppdragsgivere er næringsliv og offentlig forvaltning, EU og Norges forskningsråd. Instituttet har 95 ansatte. Vår oppgave er å skape forskningsresultater som brukes og synes.

NR er et av Europas største miljøer innen anvendt statistikk. Største anvendelser er finans og forsikring, jordobservasjon, klima og miljø, fiskeri og havbruk, petroleum, helse, bildeanalyse og kunstig intelligens. Innen IKT arbeides det med digital sikkerhet, smarte sensorer, e-inkludering og universell utforming i IKT.

Søknadsfrist

10. januar 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Oslo

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Gaustadalleen 23 A, 0373 Oslo

Driftsutvikler Windows/Azure – Norsk Regnesentral – Jobbnorge