Nord-Norges største IT-virksomhet

Som medarbeider i Helse Nord IKT får du muligheten til å bli del av et mangfoldig og høykompetent IKT-miljø. Vår visjon er å få helse og IKT til å smelte sammen, og dette får vi til gjennom å utvikle framtidsrettede løsninger. Vi har rundt 300 ansatte fordelt på 11 arbeidssteder i Nordland, Troms og Finnmark.

Som ansatt i Helse Nord IKT, blir du en del av et av Nord-Norges største og mest spennende IT-miljø. Her er du sikret store faglige utfordringer med spennende teknologi. 

Utvikler, Helse Nord IKT HF

Vil du være med å videreutvikle Nord-Norges største og mest spennende datavarehusmiljø? Beslutningsstøtte gjennom faktabasert analyse og rapportering er svært viktig i Helse Nord. Gjennom dette arbeidet kan du bidra til å øke kvaliteten i pasientbehandlingen og gjøre sykehusene i landsdelen mer effektive. Det er essensielt at data og presentasjonen er av høy kvalitet og er lett tilgjengelig når det trengs. Datavarehusteamet i Helse Nord skal sikre et dynamisk datavarehus. Derfor jobber vi tett sammen som et DevOps team som bidrar sterkt til videreutviklingen av løsningene.

Helse Nord IKT har ledig stilling som utvikler innen datavarehus og virksomhetsrapportering (Business Intelligence). Vi oppfordrer både deg som er nyutdannet, og deg som har noen års erfaring til å søke. Stillingstittel vil avhenge av erfaringsnivå.

Vi benytter oss av bakgrunnssjekk fra Semac i vår rekrutteringsprosess.

 
Arbeidsoppgaver
 • Delta i utviklingsprosjekter og kontinuerlig forbedringsarbeid av Helse Nords datavarehusmiljø. Dette gjøres ved å omsette forretningsbehov til gode tekniske løsninger gjennom utvikling av datavarehus med tilhørende ETL-jobber, samt tilrettelegge for analyse og beslutningsstøtte
 • Du blir en bidragsyter mellom forretning, drifts og teknologisiden
 • Utforske og bli kjent med framtidsrettet teknologi innenfor fagfeltet
 • Utvikling og drift av datavarehus- og rapporteringsløsningene henger tett sammen. Det forventes derfor at du som våre nye kollega deltar med oppgaver innen hele hele virksomhetsrapporteringen fra datafangst til datamarter, og presentasjon for sluttbruker
Kvalifikasjoner
 • Relevant høyere utdanning fra høyskole/universitet, relevant arbeidserfaring kan kompensere for noe av utdanningskravet
 • Det stilles krav til kunnskap om database og SQL
 • Forståelse for datavarehus og BI er en fordel
 • Kompetanse på Linux er ønskelig
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk
Personlige egenskaper
 • Du må kunne identifisere deg med våre verdier: Kvalitet, Trygghet og Respekt
 • God på kommunikasjon og samarbeid
 • Initiativrik – har driv og er positiv til nye utfordringer
 • Trives både med selvstendige oppgaver, teamarbeid og prosjekter
 • Løsningsorientert og opptatt av å levere fra deg produkter av høy kvalitet
 • Personlig egnethet vektlegges høyt i denne stillingen
Vi tilbyr
 • En meningsfull jobb med interessante og krevende arbeidsoppgaver i et av landsdelens største IKT-miljø
 • Et hektisk og uformelt miljø med fokus på sykehusenes behov, samt gode muligheter for faglig utvikling
 • Dyktige og engasjerte medarbeidere
 • Pensjonsordning i KLP
 • Nødvendig kurs og opplæring vil bli gitt
 • Lønn og tiltredelse etter avtale
 • Andre opplysninger : Søknad med bekreftede kopier av vitnemål, attester og referanser registreres elektronisk. Vi benytter oss av Semac bakgrunnssjekk i vår rekrutteringsprosess
 

Arbeidssted Tromsø.

Kontakt
Trym Mathisen, Seksjonsleder, 97548845

Søknadsfrist: 19. september 2021

Seniorkonsulent/Rådgiver, Klinisk Samhandling, Helse Nord IKT HF

Helse Nord IKT er Nord-Norges største IT-bedrift, og leverer drift, forvaltning og utvikling av sykehusenes IKT-utstyr. Vi er ca. 300 ansatte fordelt på 11 sykehuslokasjoner fra Helgeland i sør til Finnmark i nord. Hovedkontoret finner du i nye lokaler på Kræmer Brygge i Tromsø.

I helsesektoren er IKT-sikkerhet spesielt viktig. Sentralt i sikkerhetsarbeidet står fagområdet identitets- og tilgangsstyring. Fagområdet er i rivende utvikling og er blitt en essensiell del av alle nye IT-tjenester. Som driftskonsulent for den tekniske siden av identitets- og tilgangsstyring vil du være en ressurs for at vi skal lykkes med å sikre de samfunnskritiske dataene og tjenestene vi forvalter. Du vil samarbeide med mange forskjellige fagmiljø og møte mange spennende utfordringer.

Du vil få kjennskap til vår PAM (Privileged Access Management)-løsning og IAM (Identity and Access Management)-løsning. Du vil få kjennskap til cyber-relaterte trusler og mottiltak, sikkerhetsutfordringer innen cloud-teknologi, moderne IdP-løsninger, autentiseringsprotokoller som SAML og OAuth/OpenID-Connect, multifaktor-løsninger for autentisering etc.

Arbeidsoppgaver
 • Drift, vedlikehold og videreutvikling av teknisk plattform Identitets- og tilgangsstyring i Helse Nord.
 • Bidra til sikker drift og overvåking av plattformen
 • Prosjektarbeid og oppdrag i forbindelse med innføring av nye tjenester må påregnes.
 • Delta i vaktordning ved behov
 • Andre oppgaver innen fagfeltet må påregnes       
Kvalifikasjoner
 • Utdanning på høgskole/universitetsnivå, men relevant realkompetanse kan kompensere for
  utdanningskravet.
 • Forståelse for autentisering, katalogtjenester (som AD), tilgangsstyring og PKI er en fordel
 • Ønske om å jobbe med applikasjons- og serverdrift
 • Ha forståelse og interesse for informasjonssikkerhet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
Personlige egenskaper
 • Du er selvgående når du setter deg inn i tekniske løsninger og griper muligheter til å forbedre prosesser og systemer
 • Du har evne og vilje til å forstå kundens og dine kollegers perspektiv, og bruke det i videreutvikling av tjenesten
 • Du er strukturert, selvgående, ser hva som må gjøres og tar ansvar
 • Personlig egnethet vektlegges høyt i denne stillingen
Vi tilbyr
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn iht. gjeldende overenskomster og avtaler
 • En spennende jobb i Nord-Norges største IT-virksomhet
 • En unik mulighet til å bli en sentral ressurs i et av de viktigste fagområdene innen IT
 • Spennende utfordringer med gode muligheter til faglig og personlig utvikling
 • Motiverte og kunnskapsrike kolleger med godt humør og godt sosialt arbeidsmiljø
 • Helse Nord IKT er tilknyttet pensjonsordning i KLP.
 

Arbeidssted Harstad, Bodø

Kontakt
Lars Andreas Wikbo, Tjenesteansvarlig, 95244871,  wikbo@hnikt.no

Morten Reintz, Seksjonsleder, 92097462,  morten.reintz@hnikt.no

Søknadsfrist: 3. oktober 2021

Lokal Støtte, Helse Nord, Helse Nord IKT HF

Vil du jobbe sammen med oss i Nord-Norges mest givende IT-bedrift? Vi er en god gjeng som jobber sammen på tvers av lokasjoner og fagområder. Vi tilbyr interessante arbeidsoppgaver med drift av helseforetakenes it-system og maskinpark. En arbeidsdag vil inneholde mange forskjellige oppgaver og muligheten til å få rørt seg. Du vil treffe hyggelige og takknemlige personer innenfor helsefaget. Vi noe overvekt av menn i disse stillingene så vi oppfordrer kvinner å søke.

Vi bruker Semac bakgrunnssjekk i våre rekrutteringsprosesser.

Arbeidsoppgaver
 • Drifte periferutstyr
  Utføre lokal brukerstøtte og service
 • Bidra med opplæring og innføring av nye produkter og systemer
 • Deltagelse i prosjekt
  Ha kundekontakt
Kvalifikasjoner
 • Høyskole eller fagskole/fagbrev
  Relevant realkompetanse kan eventuelt kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring fra service- og kundebehandling er en fordel
 • Erfaring med drift av IT systemer er en fordel
 • Ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Personlige egenskaper
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Være serviceinnstilt, omgjengelig og kunne arbeide strukturert
 • Stor ordenssans, initiativrik og helhetsorientert
 • Personlig egnethet blir vektlagt
  Førerkort for bil er en fordel
Vi tilbyr
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
  Lønn iht. gjeldende overenskomster og avtaler
 • Trivelige kollegaer
 • Viktig samfunnsoppdrag
 • Opplæring
 

Arbeidssted Mosjøen.

Kontakt
Siv Strandvold, Seksjonsleder, +47 99 16 55 80,  siv.strandvold@hnikt.no

Lars-Eirik Mortensen, Fagansvarlig, +47 47 68 38 25,  Lars.Eirik.Mortensen@hnikt.no

Søknadsfrist: 3. oktober 2021

Drifts- og sikkerhetssenter, Helse Nord IKT HF

Drifts- og sikkerhetssenteret (DSS) monitorerer de kritiske IKT-tjenestene på sykehusene i regionen, og har et førsteansvar for å fange opp og løse driftsforstyrrelser og sikkerhetshendelser. For å kunne utføre dette bygger vi nå ut vårt fagmiljø innen IKT-sikkerhet og utvikler verktøyene våre for deteksjon, analyse og respons.

Ønsker du å ta del i et viktig samfunnsansvar gjennom å beskytte Helse Nords IKT-infrastruktur mot cyberangrep, sabotasje og kriminalitet? Er du dreven på IT og informasjonssikkerhet? I så fall er vi sannsynligvis ute etter nettopp deg – det er viktig for oss å ansette engasjerte og dyktige mennesker.

For å lykkes med oppgaven og ansvaret vårt samler vi inn data, analyserer dem, og gir råd om responsstrategier og konkrete tiltak for skadebegrensning og gjenoppretting. Drifts- og sikkerhetssenteret skal levere på sikkerhet, og derfor trenger vi deg!

Nyutdannede oppfordres til å søke, og vi benytter oss av bakgrunnssjekk fra Semac i vår rekrutteringsprosess.

 
Arbeidsoppgaver
 • Forbedring og utvikling av retningslinjer og rutiner
 • Analyse og oppfølging av trusselbilde, sårbarheter og sikkerhetshendelser
 • Kartlegge og anbefale tiltak basert på risikobildet for IKT-sikkerhet
 • Forbedring og utvikling av retningslinjer og rutiner
 • Bidra til å styrke sikkerhetskulturen i hele det regionale helseforetaket (Helse Nord)
Kvalifikasjoner/erfaring
 • Høyere utdanning innen IKT (bachelor/master), men relevant erfaring kan kompensere for utdanningskrav
 • Erfaring med bruk av rammeverk for IKT-drift og sikkerhetsarbeid
 • God kjennskap til IKT-infrastruktur og arkitektur
 • Kjennskap til verktøy for sikkerhetsinformasjon og hendelseshåndtering (SIEM) er en fordel
 • Erfaring med IKT-sikkerhetsarbeid, forebyggende og reaktivt, er en fordel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
Personlige egenskaper
 • Strukturert, analytisk og forstår verdien av å dele kunnskap og erfaring
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Du må være i stand til å arbeide godt i både team og selvstendig
 • Dine personlige verdier må samsvare med Helse Nord RHFs verdier: Kvalitet, trygghet, og respekt
 • Personlig egnethet vektlegges høyt i disse stillingene
Vi tilbyr
 • Kurs, opplæring og deltakelse på seminarer innenfor relevante fagområder
 • Gode kolleger som setter både fag- og arbeidsmiljø høyt
 • En spennende og utfordrende arbeidshverdag preget av kontinuerlig læring og utvikling
 • En voksende organisasjon som utfører et viktig samfunnsoppdrag
 • Pensjonsordning i KLP
 • God kantine med gode valgmuligheter
 • Gode treningsfasiliteter
 

Arbeidssted Tromsø.

Kontakt
Eirik Frode Mikalsen, Teamleder DSS / SEC, 48299399,  Eirik.Frode.Mikalsen@hnikt.no

Roger Jentoft, Leder, 97764628

Søknadsfrist: 10. oktober 2021

Konsulent – Drifts- og overvåkningssenter, Helse Nord, Helse Nord IKT HF

Drifts- og overvåkingssentrets oppgave er 24/7 overvåkning av de kritiske IT tjenestene på sykehusene i regionen, og har et første ansvar for å løse driftsforstyrrelser som potensielt påvirker disse systemene. Mange dyktige folk skal nå utvikle og drifte sentret videre, og dette er din mulighet til å få være med. Det er gjort store investeringer i teknologi, arbeidsprosesser og kompetanseheving, og som ansatt vil du få en viktig rolle i dette arbeidet.

Din rolle vil innebære drifting og overvåking av viktige applikasjoner, integrasjoner, tjenester og infrastruktur i henhold til et strukturert driftsregime. Effektivisering av drift er sentralt, og du må kunne automatisere aktuelle driftsoppgaver ved hjelp av f.eks. Powershell, Python eller Javascript.

Stillingene vil inngå i en helkontinuerlig 5-skiftplan (35,5 timer pr uke).

Nyutdannede oppfordres til å søke, og vi benytter oss av bakgrunnssjekk fra Semac i vår rekrutteringsprosess.

 
Arbeidsoppgaver
 • Analyse, koordinering og feilretting
 • Aktiv bruk, produksjon og vedlikehold av dokumentasjon
 • Konfigurere og drifte interne applikasjoner med integrasjoner, som UCMDB, Check_MK, Confluence, Splunk
 • Identifisere og programmere aktuelle driftsoppgaver og integrasjoner
 • Delta i 24/7-turnus
 • Andre oppgaver innen seksjonen må påregnes
Kvalifikasjoner
 • Høgskole/ universitetsutdanning, fortrinnsvis med hovedvekt på IT
 • Teknisk forståelse og interesse for IT
 • Kjennskap til flere operativsystemer, spesielt Linux og Windows
 • Arbeidserfaring fra IT- og driftsmiljø er en fordel, men ikke et krav
 • Kjennskap til nettverkskomponenter og infrastrukturer er en fordel
 • Kjennskap til og interesse for informasjonssikkerhet er en fordel
Personlige egenskaper
 • Du er teknisk nysgjerrig og har en løsningsorientert holdning
 • God evne til å ha oversikt, selv i stressede situasjoner
 • Ansvarlig, selvstendig og pliktoppfyllende
 • Gode samarbeidsevner, må trives med å jobbe i TEAM
 • Personlig egnethet vektlegges høyt i disse stillingene
Vi tilbyr
 • Kurs og opplæring skal vi sørge for at du får
 • Interessante utfordringer med gode muligheter til faglig og personlig utvikling
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer med godt humør
 • Pensjonsordning i KLP
 • Godt sosialt arbeidsmiljø
 • Helkontinuerlig skiftplan (35,5 timer pr uke)

Arbeidssted Tromsø.

Kontakt
Tormod Bruvoll, Operations Supervisor DSS, 45247471,  Tormod.Andre.Bruvoll@hnikt.no

Roger Jentoft, Leder, 97764628,

Søknadsfrist: 10. oktober 2021

Helse Nord IKT – Har du det som trengs for å bli vår assisterende avdelingsleder?