Brenn du for å leie digital utvikling?

Teknisk Leiar for NDLA

NDLA sitt oppdrag er å skape digitale læremiddel av høg kvalitet og tenester for vidaregåande opplæring. Som leiar for IT og digitalisering får du ansvar for å utvikle og drifte våre digitale tenester. Ei sentral oppgåve er å omsette behov og utviklingsønske til gode løysingar og leie arbeidet for å få desse implementert. Stillinga inngår i leiargruppa og du vil samarbeide tett med denne, andre medarbeidarar og leverandørar for å lukkast.

Arbeidsoppgåver

 • Utvikle og forvalte verksemda sitt teknologiske vegkart og strategiar
 • Ansvar for teknisk utvikling og applikasjonsforvaltning
 • Ansvar for innkjøpsprosessar, kontraktar,  leverandørstyring og oppfølging
 • Bidra til det overordna strategiske arbeidet i NDLA
 • Rekruttere til eventuelle stillingar innanfor teknisk utvikling og forvaltning

Som leiar får du ansvar for å bestille og følgje opp utvikling og leveranser av digitale tenester.
Desse vert utvikla med moderne teknologiar og levert som skytenester.  

Kvalifikasjonar

 • Høgare utdanning. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Kompetanse innan strategisk styring av komplekse teknologiske plattformer
 • Kompetanse til å leie utvikling og drift av skytenester og plattformer
 • Kjennskap til etablerte teknologiar og metodar for moderne programvareutvikling og forvaltning
 • God forståing av kostnader knytt til IT-utvikling og forvaltning

Erfaring med økonomistyring, offentlege anbodskonkurransar, samt kjennskap til digitale læringsressursar (OER), Ed-tech, open kjeldekode, APIar og sentrale kodespråk er ein fordel.  

Personlege eigenskapar

Vi søkjer ein initiativrik leiar med gode visjonar for digitalisering og digital tenesteutvikling. Du må gjerne brenne for utvikling og nyskaping og vårt idégrunnlag. Kor langt du har kome i karrieren er ikkje det viktigaste, men heller kva retning du ønsker å utvikle deg i.  Vi trur du er fagleg trygg og kan kommunisere tydeleg til ulike målgrupper.

Vi tilbyr

 • Ein kvardag med stort ansvar, utfordrande og varierte oppgåver
 • Gode mogelegheiter for fagleg utvikling, utdanning, konferansar, samarbeid, sertifiseringer mv.
 • Eit godt arbeidsmiljø med fleksible ordningar
 • Engasjerte og fagleg dyktige medarbeidarar
 • Løn etter avtale

Andre opplysningar

 • Administrasjonsmålet i Vestland fylkeskommune er nynorsk.
 • Stillinga er ei fast tilsetjing i Vestland fylkeskommune som og er vertskommune for samarbeidet.
 • Alle nye tilsettingar vert gjort med ei prøvetid på 6 månader.
 • Namna på stillingane i den nye fylkeskommunen er ikkje endeleg avklara slik at det kan skje endringar.
 • Vi gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren verte offentleggjort sjølv om søkjaren har oppsmoda om ikkje å bli ført opp på offentleg søkjarliste. Søkjar som har bedt om unntak vil alltid bli varsla på førehand dersom søkjarlista vert offentleggjort.

Kontakt
Sigurd Trageton, leiar, +47 922 17 818 eller Magnus Odéen, seniorrådgjevar HR, 
482 00 668

Arbeidsstad
Agnes Mowinckels gate 6, 5008 Bergen

Søknadsfrist: 29. november 2020

Vestland fylkeskommune – Teknisk Leiar for NDLA