Nord-Norges største IT-virksomhet

Med bakgrunn i en rivende teknologisk utvikling, og økt kompleksitet, har vi valgt å opprette en ny topplederstilling med strategisk tilnærming i Nord-Norges største IKT-selskap.

Som avdelingsleder for infrastrukturområdet får du en sentral rolle både i det strategiske og operative arbeidet som gjøres hver dag for at IKT systemene i Helse Nord kjører som de skal. Helse Nord IKT leverer virksomhetskritiske driftstjenester til Helse Nord sine 18000 ansatte på en kompleks og moderne infrastruktur. Vi har siste år gjennomført betydelige investeringer knyttet til den regionale IKT infrastrukturen og det er jobbes strukturert med å forbedre arbeidsprosesser og organisering av virksomheten. Gode IKT løsninger er helt avgjørende for å kunne effektivisere og heve kvaliteten på våre helsetjenester.

Arbeidsoppgaver:

 • Du vil lede en avdeling som består av flere seksjoner og totalt cirka 100 medarbeidere.
 • Du vil rapportere til administrerende direktør og være en del av selskapets toppledelse.
 • Avdelingen er preget av høyt kvalifiserte medarbeidere, høyt tempo og et sterkt fokus på et godt arbeidsmiljø.
 • Vi vil gjerne komme i kontakt med deg som trigges av å jobbe med kritiske utfordringer, sette langsiktige mål, peke ut retning innenfor området og foreta strategiske valg sammen med resten av ledelsen i Helse Nord IKT.

Kompetanse og kvalifikasjoner:

 • Du har en teknisk utdannelse fra IKT, som gjør deg kvalifisert til rollen, gjerne på Masternivå
 • Relevant erfaring kan også vurderes
 • Du har erfaring som leder og fra et nivå, gjerne i større organisasjoner, som gjør at du forstår omfang og kompleksitet i rollen
 • Du har en sterk interesse for fremtidsrettet teknologi og evner å tenke strategisk for å nå målene både på kort og lang sikt
 • Du vil få ansvar for økonomi knyttet til drift, vedlikehold og investeringer
 • Du vil håndtere leverandører og inngå avtaler innenfor området
 • Gode kommunikasjons- og dokumenterte lederferdigheter

Personlige egenskaper:

 • Du trives godt som leder, og er god til å samarbeide med andre
 • Du er løsningsorientert og positiv, og har en godt utviklet stayerevne
 • Du opptrer tydelig og samlende, og evner å se helhet utover eget ansvarsområde
 • Du forstår verdien av engasjerte og kompetente ansatte og stimulerer til vekst og videreutvikling
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • En sentral rolle i et sterkt og moderne teknologisk fagmiljø
 • En spennende arbeidsplass med engasjerte, motiverte og faglig dyktige kolleger
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger (KLP)

Arbeidssted er Tromsø, noe reising må påregnes.

For nærmere informasjon, ta gjerne kontakt med vår rådgiver Kristin Haugen i Headvisor, mobil 971 55 441 eller på epost: kristin.haugen@headvisor.no, eller administrerende direktør Oddbjørn Schei 901 83 693.

Henvendelse til Headvisor kan gjøres konfidensielt.

Søknadsfrist: 15. november 2020

______

Helse Nord IKT har som oppgave å forvalte og drifte IKT-systemene i Helse Nord. Dette innebærer forsvarlig drift av applikasjoner og IKT infrastruktur, samt utvikling av nye systemer og løsninger.

Helse Nord IKT har et tverrfaglig og høykompetent IKT-miljø, som bidrar til en kostnadseffektiv utnyttelse av IKT-ressursene i regionen. Vi har rundt 300 ansatte med arbeidssteder på 11 sykehus. Hovedkontoret er etablert i Tromsø. Verdiene våre er kvalitet, trygghet og respekt, og skal gjenspeiles i jobbutførelsen og måten vi opptrer på. Les mer her

Vi er ute etter gode kandidater

Helse Nord IKT – Vil du bli vår nye Leder for infrastruktur i Helse Nord IKT?