Til Hålogaland Kraft AS søker vi

IKT-konsulent

Søknadsfrist

16. august 2020

Stillingsprosent

100 % fast stilling

Arbeidssted

Harstad

Til Hålogaland Kraft AS søker vi IKT-konsulent

Vi søker etter kandidater som virkelig “brenner” for yrket og som ønsker å utvikle seg videre. Viktige kompetanseområder er generell nettverkskompetanse, IT-drift og brukerapplikasjoner.

Arbeidsoppgaver

 • IKT-forvaltning og applikasjonsdrift
 • Drift av nettverk og IKT-infrastruktur 
 • Etablere og vedlikeholde dokumentasjon
 • Bistand og oppfølgingsmøter med superbrukere, systemansvarlig og systemeier
 • Utarbeidelse av endringsanmodninger og spesifikasjoner i samarbeid med prosesseiere/dataeiere/systemeiere
 • Prosjektdeltakelse i utvalgte IT-relaterte prosjekter i porteføljen
 • Intern rådgiver overfor deler av forretningssiden i forhold til prosessforbedring basert på systemstøtte og teknologi

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på høyskole eller universitetsnivå. Annen relevant utdanning og erfaring kan erstatte utdanningskravet.
 • Erfaring fra support, brukerstøtte og opplæring
 • Erfaring med og kompetanse innen applikasjonsforvaltning og ITIL-prosesser
 • Beherske norsk språk både skriftlig og muntlig
 • Kan sikkerhetsklareres til nivå Konfidensielt

Egenskaper

 • Gode samarbeidsegenskaper, pedagogiske evner og kommunikasjonsegenskaper både skriftlig og muntlig
 • Strukturert og resultatorientert
 • Initiativrik og med evne til å jobbe selvstendig
 • Ansvarsbevisst og med god vurderingsevne

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med muligheter for læring og personlig utvikling.
 • Konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksitidsordning.

Søkere må kjenne seg igjen i og etterleve HLK sine overordnede verdier: Samarbeidsvillig, Tett på, Engasjert og Pålitelig.

Arbeidssted: Harstad.

For nærmere informasjon om stillingen kontakt: IKT-leder Jan Tegnander tlf. 908 21 000 eller HR-leder Marianne Leite tlf. 479 07 622.

Se full utlysning og registrer din søknad på: www.hlk.no

Søknadsfrist: 16.08.20.

Hålogaland Kraft – IKT-konsulent
Frantz er den nye standarden for datadrevet kandidatsøk der kvalifiserte kandidater kobles mot relevante stillinger.
 
Frantz bistår med stillingsannonsering og tar personvernet på største alvor. Annonsene du ser er målrettet til din målgruppes nettadferd og vi ønsker å kun vise deg annonser du er i målgruppen for. Dersom du trykker ok, tillater du at vi måler hvilket nettsted du kom fra og din adferd inne på kampanjesiden. Klikk “Endre” slik at vi får forklart hvordan og hvorfor vi ønsker å måle trafikken før du tar et standpunkt.