Landsdekkende, tilgjengelig og nyskapende

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO)

HDO eier, drifter og forvalter dagens primære kommunikasjonsløsninger for telefoni- og radiokommunikasjon med tilhørende materiell for alle landets AMK-sentraler, legevaktsentraler og akuttmottak. Løsningene kjennetegnes ved at helsetjenesten settes i stand til å kommunisere med publikum på 113 og 116 117, samt kommunisere via nødnett internt i helsetjenesten og med de øvrige nød- og beredskapsetatene. Denne sammenhengende kommunikasjonskjeden mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten betegnes som den akuttmedisinske kjede.

HDO er organisert som en del av spesialisthelsetjenesten og er eid av de 4 helseregionene.

Vi er i ferd med å modernisere og utvide applikasjonsporteføljen og
kommunikasjonsløsningen vår i tråd med behovene i fremtidens akuttmedisinske kjede.

HDO har nå 3 ledige stillinger i Gjøvik

 • Teknisk spesialist – Applikasjonsdrift
 • Ingeniør – drift og utvikling mobile klientløsninger i nødnett
 • Løsningsansvarlig

Teknisk spesialist – Applikasjonsdrift

Vi søker etter deg som har god teknisk utdannelse og/eller erfaring innenfor applikasjonsdrift.

Arbeidsoppgaver
 • Drift og vedlikehold av applikasjoner/systemer som HDO har et eier- og driftsansvar.
 • Sikre gode rutiner og prosedyrer for drift og vedlikehold, sørge for høy oppetid for løsningene og etterlevelse av
  HDOs tjenesteavtaler.
 • Håndtering av innmeldte hendelser/feil og spørsmål (feilsøking og feilretting).
 • Være med å løpende koordinere og planlegge utbygging, omlegging og utskifting av HDOs løsninger.
 • Utarbeidelse og vedlikehold av relevant dokumentasjon.
 • Oppfølging av leverandører og samarbeidspartnere.
 • Deltagelse i relevante produktteam samt faggruppene for Server/Arbeidsflate og Applikasjoner.
 • Deltagelse i relevante prosjekter.
 • Støtte og bidra inn i andre fagområder ved behov.
 • Det må påregnes å inngå i en vaktordning.
 • Det må også påberegnes noe reising samt arbeid på natt/helg i forbindelse med oppgraderinger/utbedringer.
Kvalifikasjoner
 • Høyere relevant ingeniørutdannelse fra Universitet eller Høyskole, relevant erfaring kan kompensere for krav til utdannelse.
 • God kjennskap til Microsoft portefølje 
 • Sertifiseringer som MCSE eller tilsvarende (eller ønske om å sertifisere seg). Gjerne også kjennskap til Linux – med sertifisering eller ønske om dette.
 • Erfaring med applikasjonsdrift og forvaltning av IT systemer.
 • Kjennskap til helsesektoren og/eller Nødnett vil være en fordel.
 • Gjerne erfaring fra prosessorientert arbeid / ITIL.
 • Gode kommunikasjonsevner – God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk og norsk.
Personlige egenskaper
 • Målrettet, resultatorientert og kvalitetsbevisst
 • Gode relasjonelle egenskaper, og er serviceinnstilt
 • Selvgående selv om du liker å arbeide i team både som deltaker og som drivende kraft
 • Nysgjerrig med god evne til å sette deg inn i nye områder  
Vi tilbyr
 • En svært viktig jobb for et velfungerende helsevesen i Norge
 • Høy aktivitet og et godt arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • 100% fast stilling
 • Lønn etter avtale
 • Et aktivt bedriftsidrettslag, hvor vi ønsker oss flere aktive kolleger! 
Generelle krav
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på engelsk og norsk er et krav
 • Førerkort, klasse B
Mangfold og offentlig søkerliste

HDO ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Etter søknadsfristens utløp blir det utarbeidet offentlig søkerliste.
Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge vil søker bli konferert før søkerlisten offentliggjøres. For stillinger hvor det er pålagt ved lov om norsk autorisasjon, kreves fremleggelse av autorisasjonsdokumenter før tiltredelse. 

Kontakt
Kristin Haugen
Rådgiver i Headvisor
 971 55 441
 
Anita Østlund
Avdelingsleder drift og endringer
 909 51 680

 

Søknadsfrist: 13. februar 2022

Ingeniør – drift og utvikling mobile klientløsninger i nødnett

Implementeringen av det nasjonale Nødnettet har vært en spennende reise for HDO å være en del av. Arbeidet med å modernisere og utvide applikasjonsporteføljen i tråd med den nasjonale nødmeldetjenestens fremtidige behov har startet. Arbeidet skjer i parallell med utviklingene av fremtidens nød- og beredskapskommunikasjon basert på LTE hvor HDO også er en viktig bidragsyter. 

Arbeidsoppgaver
 • Drifte og forvalte eksisterende og fremtidig mobile klientløsninger i den nasjonale medisinske nødmeldetjenesten
 • Delta i utviklingen av nye nødnett tjenester
 • Fange opp og dokumentere behov og krav fra brukermiljø
 • Delta i prosesser med leverandører
 • Utarbeide roadmap for tjenestene
 • Følge opp eksterne og interne leverandører
 • Deltagelse i prosjektarbeid
Kvalifikasjoner
 • Relevant høyere utdanning
 • Erfaring med forvaltning og utvikling av radiokommunikasjonsenheter
 • TETRA
 • 4G / 5G teknologi
 • Kjennskap til applikasjonsutvikling
 • Gode skriftlig og muntlig kommunikasjonsferdigheter (Norsk og Engelsk)
 • Erfaring med prosjektarbeid
 • Erfaring med innkjøp og forhandlinger
 • Det er ønskelig med noen års erfaring innen utviklingsrelatert arbeid, men nyutdannede vil også bli vurdert
 • Kjennskap til helsesektoren og/eller Nødnett/mobilnett vil være en fordel
Personlige egenskaper
 • Strukturert og nøyaktig
 • Nysgjerrig
 • Innovativ
 • Kundeorientert
 • Trives med ansvar
 • Sosial og omgjengelig
 • Samarbeidsorientert – trives med å jobbe i tverrfaglige team
Andre opplysninger
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • 100% fast stilling
Generelle krav
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på engelsk og norsk.
 • Førerkort, klasse B.
Arbeidssted

HDO har hovedkontor på Gjøvik, med høy aktivitet og et godt arbeidsmiljø.
Vi har et aktivt idrettslag, hvor vi ønsker oss flere aktive kolleger! 

Mangfold og offentlig søkerliste

HDO ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Etter søknadsfristens utløp blir det utarbeidet offentlig søkerliste.
Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge vil søker bli konferert før søkerlisten offentliggjøres. For stillinger hvor det er pålagt ved lov om norsk autorisasjon, kreves fremleggelse av autorisasjonsdokumenter før tiltredelse. Vitnemål og attester tas med til et ev. intervju.

Kontakt
Kristin Haugen
Rådgiver i Headvisor
 971 55 441
 
Aleksander Myhre
Teamleder Mobile enheter
 476 33 454
 

Søknadsfrist: 13. februar 2022

Løsningsansvarlig

Implementeringen av det nasjonale Nødnettet har vært en spennende reise for HDO å være en del av. Arbeidet med å modernisere og utvide applikasjonsporteføljen i tråd med den nasjonale nødmeldetjenestens fremtidige behov har startet. Arbeidet skjer i parallell med utviklingene av fremtidens nød- og beredskapskommunikasjon basert på LTE hvor HDO også er en viktig bidragsyter. 

Arbeidsoppgaver
 • Teknisk forvaltning av HDO sine løsninger benyttet i akuttmedisinsk kjede
 • Teknisk løsningsdesign og spesifikasjon
 • Bindeledd mellom kundebehov og teknisk løsning gjennom utarbeidelse av løsningsforslag
 • Samarbeid med eksterne og interne leverandører
 • Oppfølging av samarbeidspartnere som Direktorat, Høgskoler, kompetansemiljøer o.l.
 • Deltagelse i prosess- og prosjektarbeid, også som prosjektleder
 • Innfrielse av relevante lovverk og forskrifter
 • Teknisk prosjektledelse
Kvalifikasjoner
 • Høyere teknisk utdannelse på minimum bachelor nivå
 • Gode skriftlig og muntlig kommunikasjonsferdigheter (Norsk og Engelsk)
 • Kjennskap til Prince@2
 • Kjennskap til smidige (agile) metoder, fortrinnsvis Scrum
 • Erfaring som prosjektleder
 • Kjennskap til helsesektoren og/eller Nødnett vil være en fordel
Personlige egenskaper
 • Løsningsorientert
 • Trives med å ha lederrolle i prosesser og prosjekter
 • Tydelig og drivende i rollen
 • Stor arbeidskapasitet
 • Strukturert og nøyaktig
 • Samarbeidsorientert – trives med å jobbe i tverrfaglige team
 • Analytisk og planleggende
 • Entusiastisk – God til å motivere
 • Stayerevne
Andre opplysninger
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • 100% fast stilling
Arbeidssted

HDO har hovedkontor på Gjøvik, med høy aktivitet og et godt arbeidsmiljø.
Vi har et aktivt idrettslag, hvor vi ønsker oss flere aktive kolleger! 

Generelle krav

God skriftlig og muntlig formuleringsevne på engelsk og norsk.
Førerkort, klasse B.

Mangfold og offentlig søkerliste

HDO ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Etter søknadsfristens utløp blir det utarbeidet offentlig søkerliste.
Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge vil søker bli konferert før søkerlisten offentliggjøres. For stillinger hvor det er pålagt ved lov om norsk autorisasjon, kreves fremleggelse av autorisasjonsdokumenter før tiltredelse. Vitnemål og attester tas med til et ev. intervju.

Kontakt
 Kristin Haugen
Rådgiver i Headvisor
 971 55 441
 
Ingar Svingen
Leder for produkt- og tjenesteforvaltning
 951 82 629

 

Søknadsfrist: 13. februar 2022

HDO – Ledige stillinger – IT