Vil du være med å påvirke bruk av skytjenester i miljøforvaltningen?

Microsoft Azure drift

Om stillingen

Fast stilling

Seksjon for IT-tjenester har driftsansvar for Miljødirektoratet, Norsk Polarinstitutt, Riksantikvaren, Artsdatabanken og Kulturminnefondet. Vårt datasenter skal bli hybrid med mer bruk av Microsoft skyteknologi. For å klare dette trenger vi deg som er genuint interessert i å ta i bruk skytjenester for å oppnå våre mål.

Vi har høye ambisjoner om å digitalisere og effektivisere arbeidsprosessene våre. I den sammenheng tester og tar vi i bruk ny teknologi for å kunne oppnå en mer fleksibel plattform som tilfredsstiller krav til brukerorientert og smidig tjenesteutvikling. Hos oss vil du få en variert og innholdsrik arbeidshverdag.

Seksjon IT-tjenester er en del av organisasjonsavdelingen. Vi er per i dag om lag 20 medarbeidere.

Arbeidssted for stillingen er i Trondheim, Oslo eller Tromsø.

Stillingens hovedansvarsområder

 • ansvarlig for etablering og drift av Azure plattform

 • pådriver for å flytte tjenester fra on-prem til sky

 • sikre at tjenester som kjører i sky blir sikret og overvåket

 • bidra med å videreutvikle rutiner og driftsoppgaver

 • utarbeide og vedlikeholde dokumentasjon, prosedyrer og rutiner

 • utvikle egen og andres kompetanse på området

Klaudia Lech

Kompetansekrav

Til denne stillingen må du ha:

 • relevant IT-utdanning på minimum bachelornivå, fortrinnsvis innen informatikk, datateknologi, informasjonssikkerhet eller tilsvarende. Manglende formell utdanning kan kompenseres med relevant arbeidserfaring.
 • minimum 3 års relevant erfaring fra IT-drift
 • stor interesse for MS Azure tjenester og automatisering
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk er en forutsetning


Det er også en fordel at du har:

 • erfaring med drift av tjenester i MS Azure
 • kunnskap om AWS og GCP
 • erfaring fra drift av datasenter med hybrid infrastruktur
 • kjennskap til ITIL og ISO27001 eller tilsvarende rammeverk

Personlige egenskaper

 • du er interessert i teknologi og i å tilegne deg ny kunnskap
 • du tar initiativ, er nytenkende, løsningsorientert og fleksibel
 • du jobber strukturert og målrettet, og god til å dokumentere
 • du jobber selvstendig, er god til å organisere og planlegge arbeidet
 • du takler perioder med høyt aktivitetsnivå i et miljø under endring
 • du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og liker å skape løsninger i team

Vi tilbyr

 • fast stilling som over/-senioringeniør med lønn fra kr. 516 400 (ltr. 58) til kr. 670 100 (ltr. 72), etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifiserte søkere kan vurderes høyere.

 • utfordrende arbeidsoppgaver på et viktig samfunnsområde

 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling

 • et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter, inkludert trening i arbeidstida

 • fleksible arbeidstidsordninger og pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse

Spørsmål om stillingen og hvordan du søker

Kontaktperson for stillingen er seksjonsleder Ola Ervik, ola.ervik@miljodir.no, mobil 924 08 403

Du sender søknad med relevante vitnemål og attester elektronisk gjennom Jobbnorge.no. 

Vi ønsker at dine vitnemål lastes opp gjennom Vitnemålsportalen.

Merk søknaden 19-2021 OID

Søknadsfrist: 09. mai 2021

Vi utarbeider offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista, jf. offentlighetsloven §25. Dersom vi ikke etterkommer en anmodning om å unntas offentlighet, vil du få beskjed og anledning til å trekke søknaden din.

Her er lenke til vår personvernerklæring.

Som IA-bedrift ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere flere personer med redusert funksjonsevne, hull i CV og personer med innvandrerbakgrunn.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si bli positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene i Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Om oss

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning.
Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har om lag 730 faste ansatte ved kontorene våre i Trondheim og Oslo, og i Statens naturoppsyn (SNO), som er lokalisert 58 steder i landet. 

Søknadsfrist

9. mai 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Oslo Tromsø - Romsa Trondheim

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Microsoft Azure drift – Miljødirektoratet – Jobbnorge – ID204655