Vil du være med å digitalisere Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet?

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) er myndighet og kompetanseorgan for atomsikkerhet, all bruk av stråling, naturlig stråling og radioaktiv forurensning i miljøet.

DSA utfører oppgaver på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet, Utenriksdepartementet, Klima- og miljødepartementet, samt at vi er innstillende myndighet for Forsvarsdepartementet etter atomenergiloven, samt tilsynsmyndighet når det gjelder anløp av militære reaktordrevne fartøy.

For å møte de utfordringene vi står ovenfor som fagdirektorat, samt for å styrke og effektivisere vår virksomhet, har vi nylig gjennomført en betydelig omorganisering, og som et resultat av dette arbeidet har vi nå flere stillinger ledige:

Systemrådgiver

I rollen som Systemrådgiver i DSA vil ditt hovedansvar være å følge opp og samhandle med Norsk helsenett i forbindelse med forvaltning av administrasjons- og kontorstøttesystemene.

DSA har en rekke IKT-systemer, som er avhengig av løpende vedlikehold og videreutvikling. IKT-virksomheten består dels av generelle kontorstøtte- og administrative systemer, og dels av spesielle fagsystemer for fagenhetene i direktoratet. Administrasjons- og kontorstøttesystemene forvaltes av Norsk helsenett. De øvrige systemer forvaltes av DSA, enten via interne ressurser eller eksterne leverandører.

I rollen som Systemrådgiver i DSA vil ditt hovedansvar være å følge opp og samhandle med Norsk helsenett i forbindelse med forvaltning av administrasjons- og kontorstøttesystemene. I tillegg vil du får ansvar for å støtte fagavdelingene i DSA, knyttet til planlegging og oppfølging av vedlikehold og videreutvikling av de interne fagsystemene, da disse både skal sikres forsvarlig drift, samtidig som det er behov for modernisering.

Viktige arbeidsoppgaver knyttet til stillingen vil blant annet være: 
 • Sikre system- og prosess-støtte for drift, vedlikehold, sanering, livssyklus, oppfølging og utvikling av IKT-systemene og IKT-porteføljen til DSA 
 • Ivareta den operative kontakten med tjenesteleverandør for IKT-drift, Norsk helsenett (NHN)
 • Følge med på fremvoksende teknologier og vurdere mulighetene disse gir for innovasjon, digitalisering og utvikling av tjenester i DSA
 • Ha eierskap til DSAs digitale sikkerhet og beredskap rundt identitet, enheter og data, herunder ivaretakelse av personopplysningsloven/GDPR og informasjonssikkerhet (ISO-27001)
 • Være veileder for innføring av den digitale strategien innad i DSA
 • Være sparringspartner, bindeledd og samtidig stille kritiske spørsmål til både forretningen / fagområdene og leverandører (primært NHN)
 • Motivere og vise vei for samhandling digitalt 
 • Forstå og samarbeide om felles avtaler og SLAer til DSA
 • Kjenne helheten i DSAs IKT-landskap, inkl fagsystemene, og finne pragmatiske løsninger som passer til DSAs rolle og skala i IKT-spørsmål 
 • Være intern IKT-støtte for strategisk IKT og HR, med særlig veilednings- og informasjonsansvar innen M365 og Teams (herunder oppdateringer, endringer og utvikling)
 • Være rådgiver, veileder og koordinator for helhetlig intern IKT-opplæring
Krav til kvalifikasjoner: 
 • Relevant utdanning på bachelor- eller mastergradsnivå. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Meget god kompetanse, og erfaring som superbruker innen M365 og Teams
 • Bestillerkompetanse og erfaring med avtaleoppfølging
 • Kunnskap og erfaring fra både IKT-forvaltning og -utvikling
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på norsk og engelsk
I tillegg er det en fordel om du har:
 • Systemforståelse for anskaffelse av systemer, med fokus på Total Cost of Ownership, gevinstrealisering og livssyklus
 • Deltatt i anskaffelsesprosesser med offentlig sektor, enten på leverandør- eller kundesiden
Personlige egenskaper: 
 • Evne til å analysere, se mønstre, og omsette strategier til aksjoner og forbedringer 
 • Evne til å omsette kunnskap og kommunisere trygt til ulike brukergrupper og kunder
 • Selvstendig, systematisk, nøyaktig og pragmatisk
 • Serviceinnstilt
 • Dyktig i samarbeid og god på å skape relasjoner

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
 • En utfordrende stilling og samarbeid med anerkjente fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt
 • Gode utviklingsmuligheter og opplæring
 • Et godt arbeidsmiljø med kompetente og engasjerte kollegaer
 • Lønn som seniorrådgiver kr 700.000 – 870.000 per år avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes to prosent til Statens pensjonskasse
 • God pensjons- og forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • Fleksitidsordning
 • Trening i arbeidstiden

 Arbeidssted vil være ved DSA sitt hovedkontor på Østerås i Bærum og stillingen vil opprettes under Administrasjonsavdelingen. 

Søkere må kunne sikkerhetsklareres.

Søknadsfrist: 20.02.2022
Arbeidssted:
Grini næringspark 13, 1361, Østerås, Norge
Kontaktperson
Hanne Paulsen Ødegård
Stillingstittel
Seniorrådgiver, Cruit AS
Telefon 959 61 599
Kontaktperson
Henning Orre
Stillingstittel
Seniorrådgiver, Cruit AS
Telefon 922 67 678
Kontaktperson
Lasse Udjus
Stillingstittel
IKT-lederstøtte, DSA
Telefon 970 36 244

Prosjektleder

I rollen som Prosjektleder vil ditt hovedansvar være å jobbe for at DSA når målsettingen om økt digitalisering og samhandling.

DSA har en rekke IKT-systemer, som er avhengig av løpende vedlikehold og videreutvikling. IKT-virksomheten består dels av generelle kontorstøtte- og administrative systemer, og dels av spesielle fagsystemer for fagenhetene i direktoratet. Administrasjons- og kontorstøttesystemene forvaltes av Norsk helsenett. De øvrige systemer forvaltes av DSA, enten via interne ressurser eller eksterne leverandører.

I rollen som Prosjektleder vil ditt hovedansvar være å jobbe for at DSA når målsettingen om økt digitalisering og samhandling. Vi ser derfor etter en erfaren prosjektleder som evner å se hvordan teknologi kan understøtte organisasjonens behov, og som skal lede prosjekter knyttet til videreutviklingen av direktoratets IKT-systemportefølje. 

Viktige arbeidsoppgaver knyttet til stillingen vil blant annet være: 
 • Være rådgiver, veileder og koordinator for helhetlig internt IKT-relatert prosjektarbeid og bruk av “Prosjektveiviseren” fra Digdir
 • Prioritere prosjekter for gjennomføring, og bidra til god styring av prosjektporteføljen
 • Bidra til vurdering og evaluering av nye initiativer
 • Sikre at man følger opp nasjonale føringer, departementenes styringsbrev, DSAs virksomhets- og IKT-strategi, samt internasjonale krav (IAEA m.m.) 
 • Følge med på fremvoksende teknologier og vurdere mulighetene disse gir for innovasjon, digitalisering og utvikling av tjenester i DSA
 • Følge opp kost/nytte og gevinstanalyser for evaluering og planlegging av prosjekter, med fokus på Total Cost of Ownership, gevinstrealisering og livssyklus
 • Ha eierskap til DSAs digitale sikkerhet og beredskap rundt identitet, enheter og data, herunder ivaretakelse av personopplysningsloven/GDPR og informasjonssikkerhet (ISO-27001)
 • Være veileder for innføring av den digitale strategien innad i DSA 
 • Motivere og vise vei for samhandling digitalt 
 • Forstå, og samarbeide om, felles avtaler og SLAer til DSA 
 • Sikre deg kjennskap til helheten i DSAs IKT-landskap, inkludert fagsystemene, samt finne pragmatiske løsninger som passer til DSAs rolle og skala i IKT-spørsmål 
Krav til kvalifikasjoner: 
 • Relevant utdanning på bachelor- eller mastergradsnivå. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Erfaring med program-, portefølje- og prosjektstyring i komplekse organisasjoner
 • Erfaring med strategisk styring av IKT
 • Erfaring fra digitaliseringsprosjekter
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på norsk og engelsk
I tillegg er det en fordel om du har:
 • Erfaring med innkjøp/anskaffelser og erfaring med avtaleoppfølging
 • Deltatt i anskaffelsesprosesser med offentlig sektor, enten på leverandør- eller kundesiden
 • Sertifisering innenfor PRINCE 2 eller lignende
Personlige egenskaper: 
 • Evne til å analysere, se mønstre, og omsette strategier til aksjoner og forbedringer 
 • Evne til å omsette kunnskap, og kommunisere trygt til ulike brukergrupper og kunder
 • Selvstendig, systematisk, nøyaktig og pragmatisk
 • Serviceinnstilt
 • Dyktig i samarbeid og god på å skape relasjoner

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
 • En utfordrende stilling og samarbeid med anerkjente fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt
 • Gode utviklingsmuligheter og opplæring
 • Et godt arbeidsmiljø med kompetente og engasjerte kollegaer
 • Lønn som seniorrådgiver kr 750.000 – 920.000 per år avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes to prosent til Statens pensjonskasse
 • God pensjons- og forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • Fleksitidsordning
 • Trening i arbeidstiden

Arbeidssted vil være ved DSA sitt hovedkontor på Østerås i Bærum og stillingen vil opprettes under Administrasjonsavdelingen. 

Søkere må kunne sikkerhetsklareres.

Søknadsfrist: 20.02.2022
Arbeidssted:
Grini næringspark 13, 1361, Østerås, Norge
Kontaktperson
Henning Orre
Stillingstittel
Seniorrådgiver, Cruit AS
Telefon 922 67 678
Kontaktperson
Hanne Paulsen Ødegård
Stillingstittel
Seniorrådgiver, Cruit AS
Telefon 959 61 599
Kontaktperson
Lasse Udjus
Stillingstittel
IKT-lederstøtte, DSA
Telefon 970 36 244

Teknologirådgiver

I rollen som Teknologirådgiver vil ditt hovedansvar være å bidra til at DSA møter de strategiske målsettingene innenfor digitalisering og samhandling, gjennom å utvikle DSAs IKT-plattform.

DSA har en rekke IKT-systemer, som er avhengig av løpende vedlikehold og videreutvikling. IKT-virksomheten består dels av generelle kontorstøtte- og administrative systemer, og dels av spesielle fagsystemer for fagenhetene i direktoratet. Administrasjons- og kontorstøttesystemene forvaltes av Norsk helsenett. De øvrige systemer forvaltes av DSA, enten via interne ressurser eller eksterne leverandører.

I rollen som Teknologirådgiver vil ditt hovedansvar være å bidra til at DSA møter de strategiske målsettingene innenfor digitalisering og samhandling, gjennom å utvikle DSAs IKT-plattform. DSA har behov for å forvalte og utvikle en IKT-arkitektur som både ivaretar behovene på kort sikt, samt legger til rette for å realisere ambisjoner for tjenesteutvikling på lengre sikt, og som Teknologirådgiver vil du være en viktig rådgiver og veileder i dette arbeidet. Som en del av moderniseringsarbeidet vil det å få definert veikart for dagens fagsystemer også stå sentralt, og du vil være med å sette retning for den videre utviklingen.

Viktige arbeidsoppgaver knyttet til stillingen vil blant annet være: 
 • Dokumentere og forvalte IKT-arkitekturen i DSA, herunder bidra til strategisk videreutvikling av denne
 • Sikre at man følger opp nasjonale føringer, departementenes styringsbrev, DSAs virksomhets- og IKT-strategi, samt internasjonale krav (IAEA m.m.) 
 • Ha eierskap til DSAs digitale sikkerhet og beredskap rundt identitet, enheter og data, herunder ivaretakelse av personopplysningsloven/ GDPR og informasjonssikkerhet (ISO-27001)
 • Følge med på fremvoksende teknologier og vurdere mulighetene disse gir for innovasjon, digitalisering og utvikling av tjenester i DSA
 • Sikre system- og prosess-støtte for drift, vedlikehold, sanering, livssyklus, oppfølging og utvikling av IKT-systemene og IKT-porteføljen til DSA 
 • Bidra i den operative kontakten med tjenesteleverandør for IKT-drift, Norsk helsenett (NHN)
 • Være sparringspartner, bindeledd og samtidig stille kritiske spørsmål til både forretningen / fagområdene og leverandører (primært NHN)
 • Motivere og vise vei for samhandling digitalt
 • Sikre at du har god forståelse for avtalen/relasjonen med NHN og andre leverandører, og hvordan oppgaver og ansvar er fordelt
 • Være rådgiver, veileder og koordinator for helhetlig intern IT-opplæring
Krav til kvalifikasjoner: 
 • Relevant utdanning på bachelor- eller mastergradsnivå. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Erfaring fra modernisering av IKT-plattformer i komplekse organisasjoner med eldre fagsystemer
 • Kunnskap og erfaring fra arbeid med IKT-arkitektur med en bredde av teknologier
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på norsk og engelsk
I tillegg er det en fordel om du har:
 • Kjennskap til teknologier som vi benytter i dagens fagsystemer i DSA, slik som Apache, PHP, ASP.NET, Anaconda3 og Python til webapplikasjoner, C# til desktopapplikasjoner, SQL Server/MySQL og Postgres til database
 • Kjennskap til infrastruktur basert på lokale/on-prem Windows servere og sky/Azure, samt nettverk/brannmur
 • Systemforståelse for anskaffelse av systemer, med fokus på Total Cost of Ownership, gevinstrealisering og livssyklus
Personlige egenskaper: 
 • Evne til å analysere, se mønstre, og omsette strategier til aksjoner og forbedringer 
 • Evne til å omsette kunnskap, og kommunisere trygt til ulike brukergrupper og kunder
 • Selvstendig, systematisk, nøyaktig og pragmatisk
 • Serviceinnstilt
 • Dyktig i samarbeid og god på å skape relasjoner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Vi tilbyr
 • En utfordrende stilling og samarbeid med anerkjente fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt
 • Gode utviklingsmuligheter og opplæring
 • Et godt arbeidsmiljø med kompetente og engasjerte kollegaer
 • Lønn som seniorrådgiver kr 750.000 – 920.000 per år avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes to prosent til Statens pensjonskasse
 • God pensjons- og forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • Fleksitidsordning
 • Trening i arbeidstiden

Arbeidssted vil være ved DSA sitt hovedkontor på Østerås i Bærum og stillingen vil opprettes under Administrasjonsavdelingen. 

Søkere må kunne sikkerhetsklareres.

Søknadsfrist: 20.02.2022
Arbeidssted:
Grini næringspark 13, 1361, Østerås, Norge
Kontaktperson
Henning Orre
Stillingstittel
Seniorrådgiver, Cruit AS
Telefon 922 67 678
Kontaktperson
Hanne Paulsen Ødegård
Stillingstittel
Seniorrådgiver, Cruit AS
Telefon 959 61 599
Kontaktperson
Lasse Udjus
Stillingstittel
IKT-lederstøtte, DSA
Telefon 970 36 244

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, DSA, er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Utenriksdepartementet.

Vi er fag- og forvaltningsmyndighet og arbeider for å redusere negative følger av stråling i samfunnet. Vi jobber for riktig og forsvarlig håndtering av strålekilder, medisinsk strålebruk og radioaktivt avfall og utslipp. Det er også vår oppgave å redusere folks eksponering for radon innendørs og for UV-stråling fra sol og solarium.

Vi arbeider for økt atomsikkerhet nasjonalt og internasjonalt og for ikke-spredning av radioaktivt materiale. Vi er ansvarlig for den nasjonale atomberedskapen og for god krisehåndteringsevne.

Vi er 120 ansatte, med hovedkontor på Østerås i Bærum og en seksjon i Tromsø og Pasvikdalen i Finnmark.

Mer informasjon om DSA finner du på vår hjemmeside https://dsa.no/. Offentlig søkerliste vil foreligge etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg mot å stå på offentlig søkerliste, må du begrunne dette. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å bli unntatt. Søkere vil i tilfelle bli informert før offentliggjøringen og vil ha mulighet til å trekke søknaden.

Mangfold i DSA

I DSA tror vi at mangfold gir oss bredere perspektiver. Medarbeidere med ulik livserfaring, fagkombinasjoner og perspektiver vil gjøre oss i stand til å finne enda flere gode løsninger på våre oppdrag. Vi oppfordrer derfor alle til å søke jobb hos oss uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Du er også velkommen til å søke selv om du ikke kan vise til en sammenhengende yrkeskarriere. Våre lokaler er universelt utformet, og vi legger forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer deg til å krysse av for det dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på i sine årsrapporter. Vi vil også kalle inn minst én kvalifisert søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling)

DSA – IT-stillinger – Cruit