3 spennende stillinger er ledig hos oss på

Avdeling for informasjon og teknologi (IT)

Om stillingene

Domstoladministrasjonen (DA) arbeider sammen med domstolene om å digitalisere virksomheten. Nå står vi overfor tidenes løft for digital sikkerhet.

Domstolene har en særlig stilling i samfunnet og er avhengig av høy tillit i befolkningen. Det preger arbeidet med digitalisering og gjør sikkerhet til et av de mest ekspansive arbeidsområdene i DA.

Stillingene er i avdeling for informasjon og teknologi (IT). Her vil du befinne deg i navet for digitaliseringen og arbeide tett med andre fagområder i DA som for eksempel personvern, tjenesteutvikling og teknologi. Du vil også arbeide med domstolene og bidra til at arbeidet der skjer på betryggende vis.

Søknadsfrist: 3. desember 2020

Fagansvarlig informasjonssikkerhet

Styringssystemet for informasjonssikkerhet er under kontinuerlig forbedring. Du skal være pådriver og støtte ledelsen i internkontrollarbeidet. Samtidig skal du gi sikkerhetsfaglige råd og støtte det operative arbeidet i DA og domstolene. Du vil rapportere til avdelingsdirektør.

Les mer, søk her.

Rådgiver IT - sikkerhet

Stillingen er nyopprettet og under utforming. Du vil ha særlig ansvar for å utvikle og følge opp sikkerhetskrav i eksisterende løsninger og i forbindelse med nye, og påse at beste praksis for IT-sikkerhet følges av leverandører, både tradisjonelle og skybaserte. Du vil arbeide tett med kolleger på sikkerhetsområdet og det IT-tekniske fagmiljøet.

Les mer, søk her.

Rådgiver informasjonssikkerhet

Stillingen er nyopprettet og under utforming. Du vil jobbe tett med fagansvarlig informasjons­sikkerhet og støtte denne i arbeidet med styringssystemet og etterlevelsen av det. Du vil ha særlig ansvar for sikkerhetsarkitektur i domstolenes informasjonssystemer og delta i relevante oppdrag og tiltak. Du vil rapportere til avdelingsdirektør.

Les mer, søk her.

Om oss

Norge har 101 domstoler med 1900 ansatte. Domstolene er samfunnets viktigste konfliktløser, og er avhengig av tillit. Det innebærer at virksomheten må innfri samfunnets krav og forventninger.

Domstoladministrasjonen (DA) skal medvirke til at domstolene blir best mulig i stand til å løse oppgavene sine. Det betyr blant annet å legge til rette for en forsvarlig og effektiv gjennomføring av rettssaker. DA har både en styrings- og støttefunksjon, en rettspolitisk og en utviklingsrolle overfor domstolene.

DA holder til i Trondheim. Virksomheten er organisert i fem avdelinger, med til sammen omlag 100 medarbeidere. Arbeidsspråket vårt er norsk.

DA legger vekt på bredde og mangfold i arbeidsmiljøet, hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i søknadsportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Les mer om dette på denne linken:

https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillingen behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Du kan lese vår personvernerklæring på www.domstol.no. Her finner du også generell informasjon om domstolene og DA.

Vi utarbeider offentlig søkerliste. Det henvises i denne sammenheng til offentlighetslova § 25, andre ledd, vedrørende muligheten for å bli unntatt fra søkerlista.

Avdeling for informasjon og teknologi (IT) – Domstoladministrasjonen