Landsdekkende, tilgjengelig
og nyskapende

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO)

skal bidra til å realisere de samlede målsetninger for den nasjonale medisinske nødmeldetjenesten. Selskapet skal yte effektive og brukervennlige tjenester for brukere av Nødnett i den akuttmedisinske kjeden i alle de regionale helseforetakene, i alle landets kommuner, og for andre relevante samarbeidspartnere. Vår oppgave er å sørge for enhetlige og stabile kommunikasjonsløsninger og fagsystemer, herunder teknisk utvikling, test, implementering, drift og opplæring av brukere. HDO er organisert som en del av spesialisthelsetjenesten og er eid av de 4 helseregionene.

Implementeringen av det nasjonale Nødnettet har vært en spennende reise for HDO å være en del av. Det likeså spennende arbeidet med å modernisere og utvide applikasjonsporteføljen i tråd med den nasjonale nødmeldetjenestens fremtidige behov, er nå godt i gang. For å kunne ivareta helsetjenesten sine interesser på best mulig måte i tiden fremover trenger vi flere dyktige, løsningsorienterte og fremoverlente medarbeidere.

Vi søker nå etter en

Vi søker nå:

Testutvikler

– som brenner for testfaget, og ønsker å ta en ledende rolle i å utvikle testfaget i en fremoverlent og smidig organisasjon

I HDO utvikler vi tjenester som skal bidra til å oppfylle samfunnsoppdraget vårt. Vi jobber tverrfaglig og lager løsninger vi er stolte av. Vi legger stor vekt på kvalitet i løsningene og vi er derfor på utkikk etter deg som er glødende opptatt av kvalitet i både produkt, metode og prosess.

Vi er ute etter en person med god teknisk testerfaring. Du vil jobbe med områder som automatisering, sikkerhetstesting, SAT (Site Acceptance Test), regresjonstesting, integrasjonstesting og / eller API testing, ytelsestesting etc.

I rollen ligger det et stort faglig ansvar for å sikre at prosesser og rutiner gjennomføres i henhold til definerte rammer, slik at kvalitet ivaretas i alle ledd.

Vi ønsker at du forstår og verdiene og prinsippene som ligger til grunn for smidige prosjekter og smidig programvareutvikling, og hvordan test er en integrert del av en helhetlig team-tilnærming sammen med utviklere og kunden etc.

Du er også god til å samarbeide i kryssfunksjonelle smidige team ved å støtte disse i planleggingen av testrelaterte aktiviteter, og bidra med å definere forståelige og testbare brukerhistorier og scenarier, krav og akseptkriterier gjennom relevante metoder og teknikker.

Arbeidsoppgaver:

 • Bidra i utarbeidelse av teststrategi og testplaner
 • Koordinering og gjennomføring av test
 • Rapportering, oppfølging av avvik og endringer
 • Proaktivt komme med innspill til kontinuerlig forbedring
 • Bidra til videreutvikling av testmetodikk og – verktøy, herunder bl.a. automatisering

Kompetanse og kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning innenfor IT
 • 3-5 års erfaring med test og testmetodikk, herunder automatisering av testprosedyrer
 • Erfaring med arbeid i grenseflaten mellom teknologi- og brukermiljø
 • Erfaring fra smidig arbeidsmetodikk
 • Sertifisering er en fordel, eks. i henhold til ISTQB
 • Gode skriftlig og muntlig kommunikasjonsferdigheter (Norsk og Engelsk) er et krav
 • Kjennskap til og forståelse for smidige (agile) rammeverk
 • Erfaring innen utviklings relatert arbeid er et krav
 • Kjennskap til helsesektoren og/eller Nødnett vil være en fordel
 • Gjerne erfaring fra prosessorientert arbeid / ITIL

Personlige egenskaper

 • Strukturert, systematisk og nøyaktig
 • Jobber målrettet og er resultatorientert og kvalitetsbevisst
 • Har evne til å motivere og følge opp andre
 • Har gode relasjonelle egenskaper, er en lagspiller og er serviceinnstilt
 • Er selvgående, men liker å arbeide i team både som deltaker og som drivende kraft
 • Har gode kommunikasjonsevner
 • Er nysgjerrig og har evne til å sette deg inn i nye områder
 • Er initiativrik, glad i utfordringer og liker å jobbe i et miljø med høyt tempo

Andre opplysninger

 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • 100% fast stilling

Arbeidssted

HDO har hovedkontor på Gjøvik, med høy aktivitet og et godt arbeidsmiljø.

Vi har et aktivt bedriftsidrettslag, hvor vi ønsker oss flere aktive kolleger!

Absolutte krav

 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på engelsk og norsk.
 • Førerkort, klasse B.

Mangfold og offentlig søkerliste

HDO ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Etter søknadsfristens utløp blir det utarbeidet offentlig søkerliste.

Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge vil søker bli konferert før søkerlisten offentliggjøres. For stillinger hvor det er pålagt ved lov om norsk autorisasjon, kreves fremleggelse av autorisasjonsdokumenter før tiltredelse.

Søknadsfrist 25.11.2020

Kontaktpersoner

Ta gjerne kontakt med vår rådgiver i Headvisor Kristin Haugen, mobil 971 55 441.

Avdelingsleder Drift og endringer; Anita Østlund, mobil 909 51 680

Henvendelse til Headvisor kan gjøres i full fortrolighet.

Ledige stillinger – HDO – Headvisor