Nord-Norges største IT-virksomhet

Som medarbeider i Helse Nord IKT får du muligheten til å bli del av et mangfoldig og høykompetent IKT-miljø. Vår visjon er å få helse og IKT til å smelte sammen, og dette får vi til gjennom å utvikle framtidsrettede løsninger. Vi har rundt 300 ansatte fordelt på 11 arbeidssteder i Nordland, Troms og Finnmark.

Som ansatt i Helse Nord IKT, blir du en del av et av Nord-Norges største og mest spennende IT-miljø. Her er du sikret store faglige utfordringer med spennende teknologi. 

Juridisk enhet, Helse Nord, Helse Nord IKT HF

Stillingen er plassert i Juridisk enhet i Stab. Stabens rolle er å ivaretar strategiske, rådgivnings- og kontrollfunksjoner samt støttefunksjoner i HN IKT.  
Vi søker en juridisk konsulent som vil arbeide i skjæringspunktet mellom juss, teknologi og offentlig forvaltning. Stillingen er ny og krever at man er med og former egen arbeidsdag. Stillingen innebærer varierte arbeidsoppgaver, men kontraktsrett, offentlige anskaffelser og personvernlovgivning/GDPR er sentrale rettsområder. 

Vi bruker Semac bakgrunnssjekk i vår rekrutteringsprosess.

Arbeidsoppgaver
 • Saksbehandle innen enhetens saksområde 
 • Etablere og vedlikeholde policyer, prosedyrer og maler
 • Bistå ved internopplæring 
 • Bistå og gi råd til fagpersoner  
 • Delt i aktuelle prosjekt 
 • Andre oppgaver må påregnes
Kvalifikasjoner
 • Master i rettsvitenskap
 • Erfaring med kontraktsrett og/eller offentlige anskaffelser
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, norsk og engelsk 
Personlige egenskaper
 • Strukturert   
 • Selvdreven 
 • Etterrettelig 
 • Gode samarbeidsevner
 • Omgjengelig
 • Personlige egenskaper vektlegges høyt i denne stilligen
Vi tilbyr
 • Faglig meget spennende og utfordrende oppgaver i Nord-Norges største IKT bedrift
 • Sterke og tverrfaglige miljøer
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn iht. gjeldende overenskomster og avtaler
 • Nye og tidsriktige lokaler

Kontakt

Elin Paula Kvitberg
Leder
 40639982
 

Arbeidssted
Stakkevollveien 35, 9010 Tromsø

Søknadsfrist: 31. januar 2020

Portefølje- og arkitekturstyring , Helse Nord, Helse Nord IKT HF

Helse Nord har et av de mest komplekse systemlandsskapene i Nord-Norge, der det hver dag blir sendt hundretusentals av meldinger knyttet til med pasientforløp, både eksternt og internt. Datasystem i helsevesenet er helt sentrale i de kliniske arbeidsprosessene og behovet for utveksling av data mellom systemene er enormt. Den digitale transformasjon av helsevesenet pågår for fullt, og behovet for digitalisering øker kraftig. Sentralt i disse prosessene står integrasjonsutvikling mellom de ulike systemene. Dette må gjøres i tråd med standarder og prinsipper for å sikre at løsningene kan driftes sikkert og effektivt. Vi arbeider med både regionale og nasjonale løsninger som ligger helt i front av teknologiutviklingen i helsesektoren.

Design og rådgivning for nye integrasjoner gjøres av våre integrasjonsarkitekter og vi har behov for nye kollegaer! Vi leter etter deg som har kunnskap og interesse for systemintegrasjon, samhandling og teknologi.

I seksjon for Portefølje- og Arkitekturstyring vil du bli en del av et solid fagmiljø innenfor endringsarbeid og arkitektur. Våre medarbeidere er sentrale i satsningen på nye og framtidsrettede løsninger. Kompetanseutvikling og samarbeid står sentralt i seksjonen, og vår kultur for deling av kunnskap og erfaringer er høyt verdsatt blant våre medarbeidere. Du vil i tillegg samarbeide tett med vår tverrfaglige integrasjonstjeneste.

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeidelse av løsningsdesign for nye integrasjoner.
 • Rådgivning knyttet til integrasjonsarbeid.
 • Utarbeidelse av kravspesifikasjoner ved anskaffelse av nye løsninger.
 • Arkitekturarbeid knyttet til etablering av integrasjoner mot skytjenester.
 • Deltakelse i prosjekter som fagressurs på integrasjon.
 • Delta i utvikling av strategier og målarkitektur for integrasjoner i Helse Nord.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på minimum bachelor-nivå, fortrinnsvis innen IKT.
 • Erfaring fra systemutvikling eller annet relevant IKT faglig arbeid, minimum tre år.
 • Erfaring med utarbeidelse av kravspesifikasjon og løsningsdesign.
 • Kjennskap til og helst erfaring med teknologistandarder (f.eks. XML, SOAP, REST, ebXML)
 • Kjennskap til integrasjonsstandarder innen helsesektoren er en fordel.
 • Kjennskap til skytjenester som Azure og AWS er en fordel.
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Personlige egenskaper

 • Målbevisst og opptatt av kvalitet i leveranser.
 • Evne til å se helhet og sammenhenger.
 • Meget gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Evner å kombinere et analytisk og langsiktig perspektiv med resultatfokus.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Faglig meget spennende og utfordrende oppgaver i Nord-Norges største IKT bedrift
 • Sterke og tverrfaglige miljøer
 • Lønn og tiltredelse etter avtale
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Nye og tidsriktige lokaler

Kontakt
Øyvind Grønvik, Seksjonsleder, 976 84 073

Arbeidssted
Tromsø, Harstad, Bodø

Søknadsfrist: 17. januar 2021

Lokal Støtte, Helse Nord, Helse Nord IKT HF

Vil du jobbe sammen med oss i Nord-Norges mest givende IT-bedrift? Vi er på jakt etter en person som kan ha et stort fokus på faglige kompetanse innad i temaet. Vi er en god gjeng som jobber sammen på tvers av lokasjoner og fagområder. Vi tilbyr interessante arbeidsoppgaver med drift av helseforetakenes it-system og maskinpark. En arbeidsdag vil inneholde mange forskjellige oppgave og du vil treffe mange hyggelige og takknemlige personer. Du må ha god forståelse av sikkerhet for å minimere risiko ved endringer og implementasjon av nye tjenester.

Vi bruker Semac bakgrunnssjekk i våre rekrutteringsprosesser.

Arbeidsoppgaver
 • Fagansvarlig for de tekniske tjenestene innenfor fagområdet Lokal Støtte/Brukernær service
 • Gi innspill til linjeledelsen på bemanningsbehov, behov for kompetanseheving og konsulentbistand
 • Koordinere og prioritere arbeidsoppgaver i teamet
 • Være kontaktpunkt for fagområdet mot kunder, både internt i Helse Nord IKT og eksternt
 • Deltakelse i interne prosjekter må påregnes
 • Andre arbeidsoppgaver må påregnes
Kvalifikasjoner
 • Høyskolenivå, men relevant realkompetanse kan eventuelt kompensere for utdanningskrav
 • God forståelse av infrastruktur som servere, nettverk og databaser
 • Erfaring fra service- og kundebehandling er en fordel
 • Det er ønskelig at du har erfaring med Microsofts produktportefølje
 • Erfaring med drift av klientutstyr er ønskelig
 • Ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
Personlige egenskaper
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Være serviceinnstilt, omgjengelig og kunne arbeide strukturert
 • Stor ordenssans, initiativrik og helhetsorientert
 • Personlig egnethet blir vektlagt
Vi tilbyr
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • En meningsfull jobb med interessante og krevende arbeidsoppgaver
 • Landsdelens største IKT-miljø med gode muligheter for faglig utvikling
 • Dyktige og engasjerte medarbeidere
 • Et hektisk miljø med fokus på kundenes og pasientenes behov
 • Lønn etter avtale.
 • Pensjonsordning i KLP
 • Tiltredelse etter avtale

Kontakt

Siv Strandvold
Seksjonsleder
 99165580
 siv.strandvold@hnikt.no
 
Jørn-Remi Thomassen
Tjenesteansvarlig
 47301875
 jorn-remi.thomassen@hnikt.no
 

Arbeidssted

Stakkevollveien 35, 9010 Tromsø eller ved andre sykehuslokasjoner i Nord
Norge
 

Søknadsfrist: 31. januar 2020

Helse Nord IKT – Nord-Norges største IT-virksomhet