Nord-Norges største IT-virksomhet

Som medarbeider i Helse Nord IKT får du muligheten til å bli del av et mangfoldig og høykompetent IKT-miljø. Vår visjon er å få helse og IKT til å smelte sammen, og dette får vi til gjennom å utvikle framtidsrettede løsninger. Vi har rundt 280 ansatte fordelt på 11 arbeidssteder i Nordland, Troms og Finnmark. ​

Som ansatt i Helse Nord IKT, blir du en del av et av Nord-Norges største og spennende IT-miljø. Her er du sikret store faglige utfordringer med spennende teknologi. 

Vi søker systemutvikler(e)
Systemutvikling, Helse Nord, Helse Nord IKT HF

Ønsker du være del av et større og kompetent utviklingsmiljø og være med å utvikle fremtidens digitale pasient og behandlingstjenester?I denne stillingen får du jobbe med ledende teknologi, fremtidsrettede helsetjenester som understøtter både pasientbehandlingen og pasientoppfølging.

Kvinner oppfordres til å søke!

Arbeidsoppgaver

 • Design av løsninger
 • Utvikling av både ny og eksisterende kode
 • Testing og automatisering
 • Spesifisering og estimering
 • Dokumentering i hht. retningslinjer

Kvalifikasjoner

 • Erfaring innenfor områdene Java, C#
 • Erfaring innenfor utvikling av Webtjenester (SOAP, gRPC, REST)
 • Erfaring med utvikling i container teknologi (Docker, Kybernetes etc) vil vektlegges
 • Erfaring med bruk av software design patterns vil vektlegges
 • Erfaring med agil utviklingsmetodikk, Scrum, KanBan, DevOps, TDD vil vektlegges

Personlige egenskaper

 • Evne til å ta ansvar
 • God teammedarbeider
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Pedagogiske evner
 • Løsningsorientert
 • Søkere må beherske norsk flytende, både skriftlig og muntlig.
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver og prosjekter
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger (KLP)
 • Fleksible arbeidstidsordninger med mulighet for hjemmekontor

Kontakt
Renard Sharif Nilsen, Seksjonsleder, 977 32 105, renard.sharif.nilsen@hnikt.no

Arbeidssted
Stakkevollveien 35, 9010 Tromsø

Søknadsfrist: 27. august 2020

Vi søker prosjektleder, rådgiver/senior rådgiver, Prosjektledelse, Helse Nord IKT HF

Vil du være med å skape morgendagens helsetjeneste? Vil du bidra til økt pasientsikkerhet, bedre kvalitet i helsetjenesten og effektivisering av sykehusenes ressurser? Vi har jobb til deg! Helse Nord IKT søker dyktige prosjektledere til våre prosjekter og program. 

Arbeidsoppgaver

Våre prosjektledere leder prosjekter og programmer gjennom planlegging, gjennomføring og leveranse. De jobber tverrfaglig og er som regel en del av et større team. Prosjektene har ofte en stor kompleksitet, og varierer fra rene infrastrukturoppgaver til digitale tjenester for helsepersonell og pasienter. Prosjektlederne løser et bredt spekter av utfordringer, både på leder-, kunde- og medarbeidernivå. De har en operativ og selvstendig lederrolle, men bidrar også inn i et sterkt prosjektfaglig miljø sammen med andre prosjektledere. HN IKT benytter et prosjektrammeverk basert på PRINCE 2 og Prosjektveiviseren fra DIFI. 

Kvalifikasjoner

 • Erfaring som prosjektleder, fortrinnsvis større IKT- eller helserelaterte prosjekter
 • Høyere utdanning. Relevant erfaring kan i spesielle tilfeller kompensere for utdanningskravet
 • Kjennskap til arbeid med informasjonssikkerhet eller innføring av IT-systemer i store organisasjoner, er en fordel
 • Meget gode muntlige og skriftlige ferdigheter på norsk
 • Kjennskap til norsk helsetjeneste er ønskelig, men ikke et krav

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter
 • Evne til å sette seg inn i allsidige forretningsmessige og tekniske problemstillinger
 • Vilje til å ta ansvar og mot til å lede, også i vanskelige situasjoner
 • Evne til å arbeide strukturert og være løsningsorientert
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Spennende prosjekter og program i en sektor der IKT er en viktig endringsdriver
 • Høyt tempo og mange utfordringer, men likevel en strukturert og ordnet arbeidshverdag
 • En sentral og synlig rolle i en stor organisasjon og i et sterkt fagmiljø
 • Nye og tidsriktige lokaler
 • Lønn og tiltredelse etter avtale. Pensjonsordning i KLP
 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Arbeidssted:
Stakkevollvegen 35, 9010 Tromsø

Kontakt:
Steinar Nyhus, Seksjonsleder, 975 51 616, steinar.nyhus@hnikt.no

Søknadsfrist: 6. september 2020

 

Vil du drifte og videreutvikle klientplattformer i Helse Nord?
Konsulenter / Seniorkonsulenter, Arbeidsflate

Digitale hjelpemidler blir en stadig viktigere del av pasientbehandlingen og kravet om tilgjengelighet fra ulike typer enheter er økende. Mobilitet, bærbare enheter, Kliniske apper, Internet of Things , Windows as a service, Virtuelle arbeidsflater og informasjonssikkerhet er bare noen av områdene som får stadig sterkere fokus.

Helse Nord IKT trenger derfor flere dyktige teknologer som lar seg motivere av viktige samfunnsoppdrag.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle, vedlikeholde og automatisere plattformene som leverer arbeidsflate og programvare.
 • Sentral administrasjon og vedlikehold av enheter på både Windows, Android og IOS.
 • Oppfølging av Windows as a service.
 • Prosjektarbeid er en viktig del av arbeidsdagen i Helse Nord IKT, også i Seksjon for Arbeidsflate.
 • Annet relevant arbeid innenfor fagområdet.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på høyskole eller universitetsnivå , fortrinnsvis innen IKT, men særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring og forståelse av automatisering er en fordel
 • Erfaring med sentralisert drift av operativsystem, plattformer, enheter og sikker tilkobling (VPN) i større organisasjoner er en fordel
 • God forståelse for informasjonssikkerhet

Personlige egenskaper

 • Gode evner til kommunikasjon og samarbeid.
 • Forståelse for at endring kommer forløpende og ofte medfører at ny kunnskap må tilegnes.
 • Løsningsorientert og opptatt av å levere fra deg produkter av høy kvalitet
 • Strukturert, ryddig og systematisk.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk

Vi tilbyr

 • En meningsfull jobb med interessante og krevende arbeidsoppgaver
 • Landsdelens største IKT-miljø med gode muligheter for faglig utvikling
 • Dyktige og engasjerte medarbeidere
 • Et hektisk miljø med fokus på kundenes og pasientenes behov
 • Lønn etter avtale.
 • Pensjonsordning i KLP
 • Tiltredelse etter avtale

Arbeidssted:
Stakkevollveien 35, 9010 Tromsø eller en av våre andre sykehuslokasjoner

Kontakt:
Siv Strandvold, Seksjonsleder, 991 65 580, siv.strandvold@hnikt.no eller Pål Kristiansen, Rådgiver, 906 73 763, pal.kristiansen@hnikt.no

Søknadsfrist: 6. september 2020

 

Er du en guru på Exchange?
Konsulenter / Seniorkonsulenter, Arbeidsflate

Helse Nord IKT har et stort Exchange miljø med omtrent 20,000 aktive mailbokser og drifter innkommende og utgående smtp, antispam- og arkivløsninger. Vi søker nå etter kompetente medarbeidere innenfor Epost forvaltning og drift.

Helse Nord IKT sitter på et av det mest komplekse IT-miljøene i Nord-Norge. Vi er avhengige av personer som er driftige, interesserte og som trigges av problemstillinger og utfordringer, med fokus på oppetid for våre kunder.

Arbeidsoppgaver

 • Drift og videreutvikling av vår epost løsning (Microsoft Exchange Server / Exchange Online)
 • Drift av SMTP mailgateway (virus- og spamfilter)
 • Bidra til vurdering av overgang til Office 365 på våre hybride løsninger
 • Systemadministrasjon, overvåkning og hendelsehåndtering
 • Testing og automatisering dokumentering i hht. retningslinjer

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på høyskole/universitetsnivå, fortrinnsvis innenfor IKT. Relevant erfaring og sertifisering kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Relevant erfaring med drift av Microsoft Exchange Server i større miljøer, Office 365 og tilhørende tjenester er en fordel
 • Erfaring innenfor mail Gateways og grunnleggende tiltak for sikring av epost (SPF, DKIM, DMARC) er en fordel
 • Erfaring innenfor lastbalansering er en fordel

Personlige egenskaper

 • Du klarer å balansere selvstendig arbeid med det å jobbe i team.
 • Du kommuniserer godt med de rundt deg, både kolleger og kunder.
 • Du liker å finne gode løsninger på tekniske problemer, og lufter de gjerne i teamet.
 • Søkere må beherske norsk, både skriftlig og muntlig.
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Fleksible arbeidstidsordninger med mulighet for hjemmekontor
 • En meningsfull jobb med interessante og krevende arbeidsoppgaver
 • Landsdelens største IKT-miljø med gode muligheter for faglig utvikling
 • Dyktige og engasjerte medarbeidere
 • Et hektisk miljø med fokus på kundenes og pasientenes behov
 • Lønn etter avtale.
 • Pensjonsordning i KLP
 • Tiltredelse etter avtale

Arbeidssted:
Stakkevollveien 35, 9010 Tromsø , eller en av våre andre sykehuslokasjoner

Kontakt:
Stig Nordby, Rådgiver, 916 49 799, stig.nordby@hnikt.no eller Siv Strandvold, Seksjonsleder, 991 65 580, siv.strandvold@hnikt.no

Søknadsfrist: 6. september 2020

Vi er ute etter gode kandidater

Helse Nord IKT – Nord-Norges største IT-virksomhet