Nord-Norges største IT-virksomhet

Som medarbeider i Helse Nord IKT får du muligheten til å bli del av et mangfoldig og høykompetent IKT-miljø. Vår visjon er å få helse og IKT til å smelte sammen, og dette får vi til gjennom å utvikle framtidsrettede løsninger. Vi har rundt 300 ansatte fordelt på 11 arbeidssteder i Nordland, Troms og Finnmark.

Som ansatt i Helse Nord IKT, blir du en del av et av Nord-Norges største og mest spennende IT-miljø. Her er du sikret store faglige utfordringer med spennende teknologi. 

Konsulent/ seniorkonsulent, Applikasjonsdrift, Helse Nord IKT HF

Vil du være med på å drifte og videreutvikle Nord-Norges største IT-miljø? Vil du hjelpe oss med å utvikle enda bedre tjenester for våre kunder? Da vil denne stillingen være noe for deg!

Her vil du møte mye tillit, en svært dyktig gjeng med entusiasme for sitt fagfelt og ikke minst lidenskap for sine kunder. Du vil jobbe med løsninger som gir bedre kvalitet og effektivitet ute i sykehusene. Stillingene vil by på meningsfylte oppgaver som innebærer selvstendig arbeid og ansvar. Du vil samarbeide med andre i team, prosjekter og ha dialog med leverandører. Dette stiller store krav til selvstendighet og kvalitet.

Stillingene er knyttet til seksjon for applikasjonsdrift. Seksjonen er organisert under avdeling for tjenesteproduksjon og har 26 stillinger. Seksjonen består av ulike team som drifter ulike kliniske systemer blant annet innenfor røntgen, laboratorier og akuttmedisinske områder. I tillegg har vi ansvar for en rekke administrative systemer.
Vi skal ansette en eller flere personer som skal være med på å drifte og utvikle systemer innenfor ansvarsområdet til seksjonen.

Vi har de siste årene hatt gode erfaringer med ansettelser av nyutdannede, derfor oppfordres også disse til å søke!

Merk i søknadsteksten hvor du ønsker å ha arbeidssted.

Arbeidsoppgaver

 • Drift og teknisk forvaltning av applikasjoner. Dette innebærer at du vil ta del i installasjon, drift, vedlikehold og dokumentasjon. Herunder rutineutarbeidelse, oppgraderinger, overvåkning, feilsøking, automatisering og rådgivning
 • Planlegge, koordinere og lede innføring av nye applikasjoner
 • Prosjektdeltaker som teknisk ressurs i større innførings prosjekter
 • Andre oppgaver innen applikasjonsdrift må påregnes

Kvalifikasjoner

 • Minimum 3-årig utdanning, fortrinnsvis innen IT, men relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Gode kommunikasjonsevner både på norsk og engelsk
 • Kunnskap om MS-klienter og MS-servere.
 • Kunnskap og erfaring fra scripting og automatisering er en fordel
 • Kjennskap til standarder og rammeverk innenfor integrasjoner og meldingsutveksling er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Du er strukturert, selvgående og ansvarsbevisst
 • Du liker å samarbeide med andre
 • Du har kunden i fokus, og er god til å planlegge og gjennomføre
 • Det kreves at den som ansettes behersker norsk godt, både i skriftlig og muntlig kommunikasjon
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt
 • Du må kunne identifisere deg med våre verdier: kvalitet, trygghet og respekt

Vi tilbyr

 • En meningsfull jobb med interessante og krevende arbeidsoppgaver i et av landsdelens største IKT-miljø
 • Opplæring og kompetanseutvikling
 • Dyktige og engasjerte medarbeidere 
 • Et hektisk miljø med fokus på sykehusenes behov
 • Pensjonsordning i KLP
 • Lønn og tiltredelse etter avtale
 • Andre opplysninger: Søknad med bekreftede kopier av vitnemål, attester og referanser registreres elektronisk.Vi benytter oss av Semac bakgrunnssjekk i vår rekrutteringsprosess.

Kontakt
Trym Mathisen, Seksjonsleder, 975 48 845 eller Remi Strand, Seniorkonsulent, 951 25 588

Arbeidssted
Tromsø eller Bodø

Søknadsfrist: 23. november 2020

Konsulent / seniorkonsulent, Helse Nord IKT HF

Moderne telefoni- og samhandlingsløsninger er svært viktige støttetjenester i dagens spesialisthelsetjeneste. Helse Nord IKT trenger flere lagspillere på dette området, og er på jakt etter personer som ønsker seg spennende arbeidsoppgaver med Microsoft Teams, skybaserte telefoniløsninger og mobiloperatørtjenester. 

Du vil delta i mange spennende aktiviteter i tverrfaglige team, og vil få en viktig rolle i samhandlings- og telefoniprosjekter. Det pågår nå en overgang fra Skype for Business til MS Teams, samtidig som det etableres regionale løsninger for telefoni og kontaktsentre. 

Vi oppfordrer nyutdanna å søke.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i planlegging og gjennomføring av overgang til Teams og regional telefoniløsning
 • Drift av dagens Teams løsning og nye Microsoft 365 tjenester
 • Bistand til prosjekter for utrulling av nye tjenester fra Microsoft 365
 • Systemadministrasjon med spesiell fokus på sikkerhet
 • Dokumentering i hht. retningslinjer
 • Delta i tverrfaglige team og i prosjektarbeid

For telefonistillingen kommer følgende oppgave i tillegg:

 • Drifte og videreutvikle Phone System, ZCC og Mobilt bedriftsnett

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på høyskole-/universitetsnivå, fortrinnsvis innenfor IKT
 • Relevant erfaring og sertifisering kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Relevant erfaring med drift av av Office 365/Teams med tilhørende tjenester er en fordel

For Teamsstillingen:

 • Teknisk erfaring MS Teams og MS Azure, samt relevant erfaring med Powershell er en fordel

For telefonistillingen:

 • Relevant erfaring med mobile og skybaserte telefonitjenester er en fordel
 • Teknisk erfaring med MS Teams Phone System, SIP-basert IP-telefoni, Callsenter- og sentralbordløsninger er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Du klarer å balansere selvstendig arbeid med det å jobbe i team
 • Du kommuniserer godt med de rundt deg, både kolleger og kunder
 • Du liker å finne gode løsninger på tekniske problemer, og lufter de gjerne i teamet
 • Du er strukturert
  Søkere må beherske norsk, både skriftlig og muntlig
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • En meningsfull jobb med interessante og krevende arbeidsoppgaver
 • Landsdelens største IKT-miljø med gode muligheter for faglig utvikling
 • Dyktige og engasjerte medarbeidere
 • Et hektisk miljø med fokus på kundenes og pasientenes behov
 • Lønn etter avtale.
 • Pensjonsordning i KLP
  Tiltredelse etter avtale

Kontakt
Siv Strandvold, Seksjonsleder, 991 65 580, siv.strandvold@hnikt.no eller Stig Nordby, Rådgiver, 916 49 799, stig.nordby@hnikt.no

Arbeidssted
Stakkevollveien 35, 9010 Tromsø , eller en av våre andre sykehuslokasjoner
Norge

Søknadsfrist: 29. november 2020

Seniorkonsulent / rådgiver, Helse Nord IKT HF

Helse Nord IKT søker en dyktig person som er på jakt etter spennende arbeidsoppgaver med Office365 og epost tjeneste som er på veg til sky. Epost er en svært viktig støttetjeneste til dagens spesialisthelsetjeneste.

Du vil delta i mange spennende aktiviteter i tverrfaglige team og får en viktig prosjektrolle med skybasert kontorstøtte.

Dagens epost løsning består av 20,000 aktive mailbokser der vi har kunder som allerede er etablert med skyløsninger (Exchange online).

Arbeidsoppgaver

 • Delta i planlegging og gjennomføring av overgang til Office 365
 • Drifte og videreutvikle epost løsning (Microsoft Exchange Server / Exchange Online)
 • Systemadministrasjon med spesiell fokus på sikkerhet
 • Dokumentering i hht. retningslinjer
 • Delta i tverrfaglige team og i prosjektarbeid

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på høyskole/universitetsnivå, fortrinnsvis innenfor IKT. Relevant erfaring og sertifisering kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Relevant erfaring med drift av Microsoft Exchange Server og/eller Office 365 med tilhørende tjenester er en fordel
 • Erfaring innenfor mail
 • Gateways og grunnleggende tiltak for sikring av epost (f.eks. SPF, DKIM, DMARC) er en fordel
 • Erfaring innenfor lastbalansering er en fordel 

Personlige egenskaper

 • Du klarer å balansere selvstendig arbeid med det å jobbe i team.
 • Du kommuniserer godt med de rundt deg, både kolleger og kunder.
 • Du liker å finne gode løsninger på tekniske problemer, og lufter de gjerne i teamet.
 • Søkere må beherske norsk, både skriftlig og muntlig.
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Fleksible arbeidstidsordninger med mulighet for hjemmekontor
 • En meningsfull jobb med interessante og krevende arbeidsoppgaver
 • Landsdelens største IKT-miljø med gode muligheter for faglig utvikling
 • Dyktige og engasjerte medarbeidere
 • Et hektisk miljø med fokus på kundenes og pasientenes behov
 • Lønn etter avtale.
 • Pensjonsordning i KLP
 • Tiltredelse etter avtale

Kontakt
Stig Nordby, Rådgiver, 916 49 799, stig.nordby@hnikt.no eller Siv Strandvold, Seksjonsleder, 991 65 580, siv.strandvold@hnikt.no

Arbeidssted
Stakkevollveien 35, 9010 Tromsø , eller en av våre andre sykehuslokasjoner
Norge

Søknadsfrist: 29. november 2020

Konsulent – Drifts- og overvåkningssenter, Helse Nord, Helse Nord IKT HF –  2 stillinger

Drifts- og overvåkingssentrets oppgave er 24/7 overvåkning av de kritiske IT tjenestene på sykehusene i regionen, og har et første ansvar for å løse driftsforstyrrelser som potensielt påvirker disse systemene. Mange dyktige folk skal nå utvikle og drifte sentret videre, og dette er din mulighet til å få være med. Det er gjort store investeringer i teknologi, arbeidsprosesser og kompetanseheving, og som ansatt vil du få en viktig rolle i dette arbeidet.

Din rolle vil innebære drifting og overvåking av viktige applikasjoner, integrasjoner, tjenester og infrastruktur i henhold til et strukturert driftsregime. Effektivisering av drift er sentralt, og du må kunne automatisere aktuelle driftsoppgaver ved hjelp av f.eks. Powershell, Python eller Javascript.

Stillingene vil inngå i en helkontinuerlig 5-skiftplan (35,5 timer pr uke).

Nyutdannede oppfordres til å søke, og vi benytter oss av bakgrunnssjekk fra Semac i vår rekrutteringsprosess.

Arbeidsoppgaver

 • Analyse, koordinering og feilretting
 • Aktiv bruk, produksjon og vedlikehold av dokumentasjon
 • Konfigurere og drifte interne applikasjoner med integrasjoner, som UCMDB, Check_MK, Confluence, Splunk
 • Identifisere og programmere aktuelle driftsoppgaver og integrasjoner
 • Delta i 24/7-turnus
 • Andre oppgaver innen seksjonen må påregnes

Kvalifikasjoner

 • Høgskole/ universitetsutdanning, fortrinnsvis med hovedvekt på IT, men relevant kompetanse kan kompensere for utdanningskrav
 • Teknisk forståelse og interesse for IT
 • Kjennskap til flere operativsystemer, spesielt Linux og windows
 • Arbeidserfaring fra IT- og driftsmiljø er fordel
 • Kjennskap til nettverkskomponenter og infrastrukturer en fordel
 • Kjennskap til og interesse for informasjonssikkerhet er en fordel

Personlige egenskaper

 • Du er teknisk nysgjerrig og har en løsningsorientert holdning.
 • God evne til å ha oversikt, selv i stressede situasjoner
 • Ansvarlig, selvstendig og pliktoppfyllende
 • Gode samarbeidsevner, må trives med å jobbe i TEAM
 • Personlig egnethet vektlegges høyt i disse stillingene

Vi tilbyr

 • Kurs og opplæring skal vi sørge for at du får.
 • Interessante utfordringer med gode muligheter til faglig og personlig utvikling.
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer med godt humør.
 • Pensjonsordning i KLP
 • Godt sosialt arbeidsmiljø.
 • Helkontinuerlig skiftplan (35,5 timer pr uke).

Kontakt
Eirik Frode Mikalsen, Operations Supervisor DoOS, 482 99 399, Eirik.Frode.Mikalsen@hnikt.no eller Roger Jentoft, Seksjonsleder, 977 64 628

Arbeidssted
Stakkevollveien 35, 9010 Tromsø

Søknadsfrist: 6. desember 2020

Tilkallingsvikar – Drifts- og overvåkningssenter, Helse Nord IKT HF –  4 stillinger

Student? Lyst å jobbe med drift og overvåking av kritiske IT systemer, ved siden av studiene? Drifts- og overvåkingssentrets oppgave er 24/7-overvåkning av de kritiske IT-tjenestene på sykehusene i regionen. Som operatør i Drifts- og overvåkingssenteret er  du en viktig brikke i å løse driftsforstyrrelser som potensielt påvirker disse systemene. Du vil jobbe med mange dyktige folk som utvikler og drifter vårt senter. Dette er din mulighet til å kombinere studier med å opparbeide relevant IT-arbeidserfaring

Dine oppgaver vil innebære drift- og overvåking av viktige applikasjoner, integrasjoner, tjenester og infrastruktur i henhold til et strukturert driftsregime.

Vi benytter bakgrunnssjekk fra Semac i vår rekrutteringsprosess.

Arbeidsoppgaver

 • Analyse, koordinering og feilretting
 • Aktiv bruk, produksjon og vedlikehold av dokumentasjon
 • Bidra til å konfigurere og drifte interne applikasjoner og støtteverktøy 
 • Identifisere og programmere aktuelle driftsoppgaver og integrasjoner
 • Vakter vil være innenfor turnus
 • Andre oppgaver innen seksjonen må påregnes

Kvalifikasjoner

 • Påbegynt eller fullført høgskole/ universitetsutdanning, fortrinnsvis med hovedvekt på IT. 
 • Teknisk forståelse og interesse for IT
 • Kjennskap til flere operativsystemer, spesielt Linux og windows
 • Interesse for informasjonssikkerhet

Personlige egenskaper

 • Du er teknisk nysgjerrig og har en løsningsorientert holdning.
 • God evne til å ha oversikt, selv i stressede situasjoner
 • Ansvarlig, selvstendig og pliktoppfyllende
 • Gode samarbeidsevner, må trives med å jobbe i TEAM
 • Personlig egnethet vektlegges høyt i disse stillingene

Vi tilbyr

 • Opplæring skal vi sørge for at du får.
 • Interessante utfordringer med gode muligheter til faglig og personlig utvikling.
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer med godt humør.
 • Pensjonsordning i KLP
 • Godt sosialt arbeidsmiljø.
 • Tilkalling i henhold til helkontinuerlig skiftplan

Kontakt
Eirik Frode Mikalsen, Operations Supervisor DoOS, 482 99 399, Eirik.Frode.Mikalsen@hnikt.no eller Roger Jentoft, Seksjonsleder, 977 64 628

Arbeidssted
Stakkevollveien 35, 9010 Tromsø

Søknadsfrist: 4. januar 2020

Helse Nord IKT – Nord-Norges største IT-virksomhet