Vil du bidra i utviklingen av internasjonalt kjemikalieregelverk?

Om stillingen

Vil du bidra til å oppnå et giftfritt miljø og jobbe i et fellesskap med høyt engasjement? Vi søker etter en dyktig senior-/sjefingeniør som kan komme frem til gode løsninger på tvers av fagfelt, både nasjonalt og internasjonalt. Hos oss får du muligheten til å jobbe for en bedre beskyttelse av Europas innbyggere og miljøet.

Seksjon for kjemikalier er en av 5 seksjoner i Miljøgiftavdelingen. Seksjonen gjennomfører og forvalter kjemikalieregelverk og har hovedansvaret for de grunnleggende europeiske kjemikalieregelverkene CLP og Reach, og andre produktspesifikke regelverk som blant annet leketøy, elektriske og elektroniske produkter (RoHS) og vaskemidler.

 

Vi jobber aktivt med å fremme forslag om forbud og annen regulering av de farligste kjemikaliene i Europa. Mye av jobben gjør vi også i komiteene og arbeidsgruppene i det europeiske kjemikaliebyrået Echa og EU-kommisjonen. Seksjonens oppgaver er en viktig del av arbeidet med å oppfylle regjeringens miljømål og den norske innsatsen under EUs Grønne Giv. Seksjonen har 19 dyktige medarbeidere og har arbeidssted på Helsfyr i Oslo.

Stillingens hovedansvarsområder

 • utvikling og gjennomføring av det felleseuropeiske kjemikalieregelverket Reach, men også andre regelverk

 • delta i møter og arbeidsgrupper i EU

 • delta i seksjonens arbeid med vurdering og identifisering av miljøgifter til den nasjonale prioritetslista

 • svare på henvendelser om tolkning av regelverket

 • saksbehandling og andre oppgaver innenfor seksjonens ansvarsområde

Klaudia Lech

Kompetansekrav

Kvalifikasjoner

 • Du har master i naturvitenskapelige fag. Retninger innen biologiske eller kjemiske fag vil tillegges vekt.

 • Du har relevant erfaring. Erfaring fra forvaltning og/eller internasjonalt arbeid vil være en fordel.

 • Du må ha meget gode muntlige og skriftlige formidlingsevner på norsk og engelsk.

 • Du har meget god rolleforståelse, og kan representere Norge i internasjonale sammenhenger.

Egenskaper

 • Du ser sammenhenger mellom prosesser og tenker helhet i arbeidet ditt.

 • Du er engasjert og komfortabel med å ta ordet i store forsamlinger, også internasjonalt.

 • Du er fleksibel og finner gode løsninger på små og store oppgaver.

 • Du er robust, tåler høyt aktivitetsnivå og periodevis høyt arbeidspress.

 • Du er strukturert og organisert, og har gjennomføringsevne også i lange prosesser.

 • Du motiveres av å finne gode løsninger i fellesskap, men kan også jobbe selvstendig.

Vi tilbyr

 • fast stilling med lønn som senioringeniør fra kr. 516 400 (ltr. 58) til kr. 643.000 (ltr 70), eller som sjefingeniør fra kr. 586 500 (ltr. 65) til kr. 744.600 (ltr 77) etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifisert søker kan vurderes noe høyere.

 • utfordrende arbeidsoppgaver på et viktig samfunnsområde

 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling

 • et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter – inkludert trening i arbeidstiden

 • fleksible arbeidstidsordninger og pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse

Spørsmål om stillingen og hvordan du søker

Kontaktperson for stillingen er seksjonsleder Anne Line Filtvedt på telefon 932 89 568/anne.line.filtvedt@miljodir.no. Spørsmål om søknadsprosessen kan også stilles til HR-rådgiver Ingrid Krohn-Hansen på telefon 988 07 145/ingrid.krohn-hansen@miljodir.no.

Du sender søknad med relevante vitnemål og attester elektronisk gjennom Jobbnorge.no. 

Vi ønsker at dine vitnemål lastes opp gjennom Vitnemålsportalen.

Merk søknaden 27-2021 MKJ

Søknadsfrist: 16. mai 2021

Vi utarbeider offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista, jf. offentlighetsloven §25. Dersom vi ikke etterkommer en anmodning om å unntas offentlighet, vil du få beskjed og anledning til å trekke søknaden din.

Her er lenke til vår personvernerklæring.

Som IA-bedrift ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere flere personer med redusert funksjonsevne, hull i CV og personer med innvandrerbakgrunn.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si bli positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene i Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Om oss

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning.
Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har om lag 730 faste ansatte ved kontorene våre i Trondheim og Oslo, og i Statens naturoppsyn (SNO), som er lokalisert 58 steder i landet. 

Søknadsfrist

16. mai 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Oslo

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Helsfyr i Oslo

Ingeniør/Sjefsingeniør – Miljødirektoratet – Jobbnorge – ID205244