Serviceingeniør

Medisinsk teknisk avdeling, Mo i Rana Helgelandssykehuset HF

Har du lyst å jobbe med service og vedlikehold innenfor Medisinsk teknologi?

Vi søker etter deg med utdanning som ingeniør innenfor fagområdene medisinsk teknikk og/eller elektronikk til 100% stilling ved Medisinsk teknisk avdeling (MTA) Mo i Rana. Andre utdanninger og realkompetanse kan vurderes.

MTA i Helgelandssykehuset består av 10 ingeniører og teknikere ved sykehusene i Mo i Rana, Sandnessjøen og Mosjøen. Medisinteknisk avdeling vil ved ferdigstillelse av fremtidige DMS også få ansvar for medisinteknisk utstyr plassert i disse. Til tross for for at vi er et lite sykehus, har vi en moderne og oppdatert utstyrspark.

Som serviceingeniør ved MTA i Helgelandssykehuset utfører du reparasjon, service og vedlikehold av sykehusets medisinsktekniske utstyr (MTU) og installasjoner. Avdelingen jobber tett mot de kliniske avdelingene, og vi etterstreber å ha et høyt servicenivå og god faglig kunnskap på våre tjenester. Funksjonen krever nøyaktighet, ansvarlighet og allsidighet. Service på medisinteknisk utstyr omfatter og berører områdene elektronikk, IKT, sterkstrøm, mekanikk, gass, kjemi og fysiologi. .

MTA arbeider for å skape sikkerhet og trygghet for pasienter og brukere gjennom gode rutiner for vedlikehold og tett samarbeid med klinikkene. Kvalitet, trygghet, respekt og lagspill er viktige verdibegrep hos oss.

Noe reisevirksomhet mellom sykehusene må påregnes. Likeledes i forbindelse med eventuelle kurs og opplæring.

Dine arbeidsoppgaver
 • Service og vedlikehold på medisinsk teknisk utstyr.
 • Registrering, kontroll og dokumentasjon av vedlikehold i utstyrsdatabasen Medusa
 • Bistå i anskaffelsesprosesser.
 • Arbeid i grenseflaten mellom Medisinsk teknikk og IKT
 • Annen støtte til avdelinger i forb. med MTU
 • Delta i prosjekt for utvikling av tjenestetilbudet
Dine kvalifikasjoner
 • Du er utdannet/arbeidserfaring som ingeniør innenfor fagområdene medisinsk teknikk eller elektronikk.
 • Erfaring fra reparasjon/vedlikehold av medisinsk teknisk utstyr er en fordel om du har
 • Det er ønskelig at du innehar samtykke for selvstendig å kunne utføre reparasjon på elektromedisinsk utstyr fra Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB)
 • Du som har ‘DSB Samtykke til å reparere elektromedisinsk utstyr‘, vil ha et fortrinn. Har du ikke dette, må du gjennomgå en opplæringsplan for å fremskaffe dette.
 • Relevant arbeidserfaring innen MTA sitt fagfelt kan kompensere for manglende høyskoleutdanning
 • Gode kunnskaper innen IKT/nettverk er ønskelig om du har. Dokumentert tilleggsutdanning innen faget vil bli vektlagt
 • Sykehuset kan til en viss grad legge til rette for at du får etterutdanning innen fagfeltet.
 • I forbindelse med anskaffelse av nytt utstyr, må du påregne å gjennomføre servicekurs hos produsent/leverandør.
 • Det forutsettes at du har god kunnskap om bruk av data som arbeidsverktøy.
 • Du har gode muntlige og skriftlige ferdigheter på norsk og engelsk.
Personlige egenskaper vi ser etter hos deg
 • Det vil bli lagt vekt på din personlige egnethet.
 • Du er positiv og løsningsorientert. 
 • Du jobber strukturert, nøyaktig og detaljorientert.
 • Du har evne til systematisk og selvstendig arbeid, men også arbeid i team. 
 • Du takler hektiske, akutte situasjoner og er i stand til å prioritere fortløpende  
 • Du har gode samarbeidsevner overfor kolleger og øvrige ansatte på sykehuset
Vi tilbyr
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Kurs og opplæring internt, eksternt og hos leverandører etter behov
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn iht. gjeldende overenskomster og avtaler
 • Godt arbeidsmiljø
 • Sykehuset kan være behjelpelig med å skaffe bolig.

Å jobbe som medisintekniker

Å jobbe som medisintekniker på et lite sykehus som Helgelandssykehuset, gjør at du får mulighet til å lære deg å skru på hele spekteret av medisinteknisk utstyr. På et større sykehus ville du kanskje måttet skru bare på infusjonspumper, og ja, du hadde jo blitt god på infusjonspumper.....
Bjørn Kjærstad
Avdelingsleder
952 07 425
 
Søknadsfrist: 15. august 2021

Sjøforsgata 36, 8613 Mo i Rana

Å jobbe som medisintekniker

Medisinteknisk avdeling (MTA) i Mo i Rana, Helgelandssykehuset

MTA i Mo i Rana er en liten avdeling hvis vi måler størrelsen ut i fra hvor mange ansatte den har. Om man istedenfor måler størrelsen i porteføljen av medisinteknisk utstyr og variasjon i arbeidsoppgaver, snakker vi kanskje om en stor avdeling.

Fra venstre: Tore Bullvåg Hanssen og Knut Jakobsen viser frem et av utsyrslagrene

Å jobbe som medisintekniker på et lite sykehus som Helgelandssykehuset, gjør at du får mulighet til å lære deg å skru på hele spekteret av medisinteknisk utstyr. På et større sykehus ville du kanskje måttet skru bare på infusjonspumper, og ja, du hadde jo blitt god på infusjonspumper.

For meg ville det blitt for ensformig og kjedelig,
sier Tore Bullvåg Hanssen, medisinsk ingeniør ved MTA Mo i Rana.

I Helgelandssykehuset får du mulighet til å opparbeide deg en svært bred kompetanse på medisinteknisk utstyr i tillegg til at du får mulighet til å engasjere deg og fordype deg i det du synes er mest spennende.

Dialysemaskinene er for eksempel interessante maskiner å skru på da de inneholder både elektronikk, mekanikk og væske/kjemi.

«-Det er jo å skru som er artig, ikke bare sitte å skrive logg».-Tore

Sykehuset har en moderne og høyteknologisk maskinpark. Helgelandssykehuset Mo i Rana har nylig gjennomført en oppgradering av operasjonsavdelingen med nye operasjonsstuer og mye nytt utstyr. Dette prosjektet har medisinteknisk fått være med å planlegge.

«-Vår kompetanse har i stor grad blitt hensyntatt med tanke på både valg av utstyr og utforming av løsninger. Det gjør jo at vi blir ekstra fornøyde med fasilitetene vi har fått her». -Tore

Alle klinikerne er på fornavn med medisinteknikerne:

 «-Tore, har du sett på den monitoren vi snakket om?»

På spørsmål om hva medisinteknikerne betyr for avdelingen, svarer flere av klinikerne i munnen på hverandre:

 «-Veldig mye! – Utstyr som fungerer kommer ikke av seg selv. Utstyret må vedlikeholdes og behandles som tiltenkt. Medisinteknikerne bidrar til at vi føler trygghet i den jobben vi gjør, som igjen bidrar til god pasientsikkerhet og at pasientene føler seg trygge».

Ikke dagligdags å bli fotfulgt av en som stiller spørsmål og ber dem se i kamera. Det er vel riktig å si at de egentlig trives best bak kamera, eller rettere sagt, inni kamera. Men heldigvis for deg som leser dette har de gått med på å la seg fotografere og vise frem sin arbeidsplass.

Er du like nysgjerrig på å bli kjent med og forstå hva som er bakom dekslet som Tore og Knut?

«-Som vi pleier å si: Det er det indre som teller». –Tore

Ønsker du en variert arbeidshverdag hvor du aldri blir utlært, samtidig som jobben du gjør blir høyt verdsatt av både pasientene og kollegaer i alle kriker og kroker av sykehuset?

Da er det kanskje ikke umulig at du hadde trivdes her. Hvis du ikke har skrudd i stykker telefonen din ennå, kan du jo slå på tråden og ta en prat om det er noe du lurer på.

«-Telefonen har vi alltid med oss, sier Tore».

Helgelandssykehuset HF består av sykehusenheter i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen. Gjennom å sette pasienten i sentrum, og med god samhandling med omgivelsene, skal helseforetaket sikre trygge og fremtidsrettete sykehustjenester basert på kvalitet, trygghet og respekt. De tre lokalsykehusene har tilsammen cirka 1550 årsverk, og foretaket gir lokalsykehustilbud til de cirka 78 000 innbyggere på Helgeland.

Helgelandssykehuset – Serviceingeniør – juli 2021