HR-rådgiver

Trøndelag fylkeskommune

Vi søker en engasjert og dyktig HR-rådgiver 

Vi søker en engasjert og dyktig HR-rådgiver 

Seksjon organisasjon er en strategisk part for Fylkesrådmannens ledergruppe. Seksjonen har ansvaret for strategi, utvikling og forvaltning innenfor HR, HMS, lønn/refusjon, informasjonssikkerhet og beredskap. Seksjon organisasjon har 25 ansatte fordelt på fylkeshusene i Steinkjer og Trondheim.

I vår seksjon er ingen dager like, og du vil stadig stå overfor nye utfordringer med ulik grad av kompleksitet. Er du en prosessorientert person med god organisasjonsforståelse? Kan du i tillegg være en pådriver for digitalisering? Da vil vi gjerne ha din søknad.

Oppmøtested for stillingen er Steinkjer eller Trondheim

Arbeidsoppgaver

Seksjonens rådgivere jobber bredt innenfor HR-feltet med blant annet:

 • Rådgivning, veiledning og lederstøtte
 • Deltar i og leder utviklings- og endringsprosesser
 • Utvikler og gjennomfører kompetanse- og lederutviklingstiltak
 • Forvaltnings-, analyse- og saksbehandleroppgaver 

Oppgaveporteføljen til den nye HR-rådgiveren avhenger av hans/hennes spisskompetanse og erfaringsbakgrunn. Arbeidsoppgavene kan tilpasses og nye oppgaver må påregnes.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning innenfor HR-fagfeltet, tilsvarende masternivå. Særlig relevant erfaring og min. 4 års høyere utdanning kan gi unntak fra formalkravet. 
 • Det er en fordel om du har erfaring med operativt HR-arbeid, for eksempel utviklingsarbeid 
 • Du har gode digitale ferdigheter  
 • Det er en fordel om du har kompetanse i ledelse
 • Du behersker norsk godt, både skriftlig og muntlig 

Personlige egenskaper

 • Du tar ansvar, initiativ og arbeider selvstendig 
 • Du samarbeider godt med andre 
 • Du har faglig integritet som gir deg gjennomslagskraft
 • Du kommuniserer godt
 • Du er tilpasningsdyktig 

Vi tilbyr

 • Et tverrfaglig og utviklende arbeidsmiljø 
 • God mulighet for faglig og personlig utvikling  
 • Gode lønns- og arbeidsvilkår 

Annet:

Som ansatt i fylkeskommunen nyter du godt av fleksibel arbeidstid og gode pensjons- og forsikringsordninger. Fylkeskommunen ønsker en mangfoldig sammensetning av ansatte og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke. Fylkeskommunen lager offentlig søkerliste. Du kan søke om unntak fra søkerlisten. 

Søknadsfrist

11.10.2020

Arbeidssted

Steinkjer eller Trondheim

Stilling

HR-rådgiver

Heltid/deltid

Heltid

Kontaktinfo

Randi Bjørkli
Seksjonsleder organisasjon/HR-sjef
74 17 73 46

Vår visjon er «Vi skaper historie». Vi lever etter verdiene: Åpen og nysgjerrig i holdning, Modig og ansvarlig i handling.

Trøndelag fylkeskommune er en kunnskapsorganisasjon med stor tverrfaglighet og rundt 4700 medarbeidere. Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling. Trøndelag fylkeskommune er en av landets største veieiere med ca 6.000 km fylkesvei.

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste politiske organ. Vi har to administrasjonssteder: Steinkjer og Trondheim.

Trøndelag fylkeskommune – HR-rådgiver